Pojedinačna površina
željena dužina x 0,70 metara

Cijena (bez PDV-a): 

1 metar x 0,70 metara

1 mjesec - 1.510,00 kn
3 mjeseca - 3.210,00 kn
6 mjeseci - 4.910,00 kn
12 mjeseci - 7.300,00 kn
 
Top