Uprava
Ljuba Romčević - Žgela, dipl. oec., direktorica Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.

telefon: +385 1 365 14 58
telefaks: +385 1 364 05 20
e-mail: ured.uprave@zet.hr 
Top