Tramvaj uglavnom vozi na linijama 4, 6, 7, 8, 14 i 15.
Iskazane cijene uključuju zakup, izradu, apliciranje, održavanje i uklanjanje promidžbene poruke.

Pojedinačna površina

Pojedinačna površina

željena dužina x 0,70 metara

Cijena (bez PDV-a): 

1 metar x 0,70 metara

1 mjesec - 1.510,00 kn
3 mjeseca - 3.210,00 kn
6 mjeseci - 4.910,00 kn
12 mjeseci - 7.300,00 kn
 

Bočne površine

Bočne površine

naljepnica na svim stranama vozila bez izmjene osnovne plave boje

Cijena (bez PDV-a): 

1 mjesec - 30.610,00 kn
3 mjeseca - 47.340,00 kn
6 mjeseci - 51.016,00 kn
12 mjeseci - 67.410,00 kn
 

Top