Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Črnomerec - Dugave

VrijemePolazište Odredište
04:38:00Zagrebačka avenija Dugave
04:53:00Zagrebačka avenija Dugave
05:00:00Črnomerec Dugave
05:07:00Zagrebačka avenija Dugave
05:15:00Črnomerec Dugave
05:30:00Črnomerec Dugave
05:30:00Zagrebačka avenija Dugave
05:42:00Črnomerec Dugave
05:52:00Črnomerec Dugave
06:02:00Črnomerec Dugave
06:13:00Črnomerec Dugave
06:24:00Črnomerec Dugave
06:34:00Črnomerec Dugave
06:45:00Črnomerec Dugave
06:56:00Črnomerec Dugave
07:07:00Črnomerec Dugave
07:17:00Črnomerec Dugave
07:28:00Črnomerec Dugave
07:39:00Črnomerec Dugave
07:50:00Črnomerec Dugave
08:00:00Črnomerec Dugave
08:11:00Črnomerec Dugave
08:26:00Črnomerec Dugave
08:41:00Črnomerec Dugave
08:55:00Črnomerec Dugave
09:09:00Črnomerec Dugave
09:24:00Črnomerec Dugave
09:39:00Črnomerec Dugave
09:54:00Črnomerec Dugave
10:09:00Črnomerec Dugave
10:24:00Črnomerec Dugave
10:39:00Črnomerec Dugave
10:54:00Črnomerec Dugave
11:09:00Črnomerec Dugave
11:24:00Črnomerec Dugave
11:39:00Črnomerec Dugave
11:54:00Črnomerec Dugave
12:08:00Črnomerec Dugave
12:22:00Črnomerec Dugave
12:36:00Črnomerec Dugave
12:50:00Črnomerec Dugave
13:01:00Črnomerec Dugave
13:12:00Črnomerec Dugave
13:23:00Črnomerec Dugave
13:33:00Črnomerec Dugave
13:43:00Črnomerec Dugave
13:54:00Črnomerec Dugave
14:04:00Črnomerec Dugave
14:14:00Črnomerec Dugave
14:24:00Črnomerec Dugave
14:34:00Črnomerec Dugave
14:45:00Črnomerec Dugave
14:55:00Črnomerec Dugave
15:06:00Črnomerec Dugave
15:17:00Črnomerec Dugave
15:28:00Črnomerec Dugave
15:38:00Črnomerec Dugave
15:48:00Črnomerec Dugave
15:58:00Črnomerec Dugave
16:08:00Črnomerec Dugave
16:18:00Črnomerec Dugave
16:29:00Črnomerec Dugave
16:42:00Črnomerec Dugave
16:55:00Črnomerec Dugave
17:09:00Črnomerec Dugave
17:23:00Črnomerec Dugave
17:37:00Črnomerec Dugave
17:52:00Črnomerec Dugave
18:07:00Črnomerec Dugave
18:22:00Črnomerec Dugave
18:39:00Črnomerec Dugave
18:56:00Črnomerec Dugave
19:13:00Črnomerec Dugave
19:30:00Črnomerec Dugave
19:47:00Črnomerec Dugave
20:04:00Črnomerec Dugave
20:20:00Črnomerec Dugave
20:36:00Črnomerec Dugave
20:55:00Črnomerec Dugave
21:10:00Črnomerec Dugave
21:25:00Črnomerec Dugave
21:40:00Črnomerec Dugave
21:55:00Črnomerec Dugave
22:10:00Črnomerec Dugave
22:25:00Črnomerec Dugave
22:40:00Črnomerec Dugave
22:55:00Črnomerec Dugave
23:10:00Črnomerec Dugave

Dugave - Črnomerec

VrijemePolazište Odredište
04:55:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
05:10:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
05:25:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
05:38:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
05:50:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
06:02:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
06:13:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
06:24:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
06:34:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
06:45:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
06:56:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
07:07:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
07:17:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
07:28:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
07:39:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
07:50:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
08:00:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
08:11:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
08:22:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
08:33:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
08:43:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
08:54:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
09:09:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
09:24:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
09:38:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
09:52:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
10:07:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
10:22:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
10:37:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
10:52:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
11:07:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
11:22:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
11:37:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
11:52:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
12:07:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
12:22:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
12:37:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
12:50:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
13:03:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
13:18:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
13:32:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
13:43:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
13:53:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
14:04:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
14:14:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
14:24:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
14:35:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
14:46:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
14:56:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
15:06:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
15:16:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
15:26:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
15:36:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
15:47:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
15:58:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
16:08:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
16:18:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
16:28:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
16:38:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
16:48:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
16:57:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
17:10:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
17:23:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
17:37:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
17:50:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
18:03:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
18:15:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
18:31:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
18:48:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
19:04:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
19:20:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
19:36:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
19:53:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
20:10:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
20:27:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
20:44:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
21:00:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
21:15:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
21:35:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
21:50:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
22:05:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
22:20:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
22:35:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
22:45:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
23:00:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
23:15:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
23:30:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
23:45:00Kauzlarićev prilaz Črnomerec
Top