Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Črnomerec - Dubec

VrijemePolazište Odredište
03:52:55Selska Dubec
04:09:51Selska Dubec
04:45:00Črnomerec Dubec
05:01:44Črnomerec Dubec
05:02:37Dubrava Dubec
05:18:28Črnomerec Dubec
05:35:12Črnomerec Dubec
05:52:58Črnomerec Dubec
06:08:40Črnomerec Dubec
06:26:35Črnomerec Dubec
06:43:08Črnomerec Dubec
06:56:45Dubrava Dubec
06:58:52Črnomerec Dubec
07:10:23Črnomerec Dubec
07:22:56Črnomerec Dubec
07:35:29Črnomerec Dubec
07:49:02Črnomerec Dubec
08:03:35Črnomerec Dubec
08:15:08Črnomerec Dubec
08:26:39Črnomerec Dubec
08:33:41Dubrava Dubec
08:40:14Črnomerec Dubec
08:52:06Črnomerec Dubec
09:03:16Črnomerec Dubec
09:12:00Dubrava Dubec
09:12:22Črnomerec Dubec
09:21:30Črnomerec Dubec
09:30:38Črnomerec Dubec
09:39:46Črnomerec Dubec
09:48:54Črnomerec Dubec
09:58:02Črnomerec Dubec
10:07:10Črnomerec Dubec
10:16:25Črnomerec Dubec
10:25:52Črnomerec Dubec
10:35:19Črnomerec Dubec
10:43:39Črnomerec Dubec
10:54:24Črnomerec Dubec
11:04:34Črnomerec Dubec
11:14:14Črnomerec Dubec
11:23:54Črnomerec Dubec
11:33:34Črnomerec Dubec
11:43:14Črnomerec Dubec
11:51:54Črnomerec Dubec
12:01:34Črnomerec Dubec
12:10:14Črnomerec Dubec
12:18:54Črnomerec Dubec
12:27:34Črnomerec Dubec
12:36:14Črnomerec Dubec
12:44:54Črnomerec Dubec
12:53:34Črnomerec Dubec
13:02:14Črnomerec Dubec
13:10:54Črnomerec Dubec
13:19:34Črnomerec Dubec
13:28:14Črnomerec Dubec
13:36:54Črnomerec Dubec
13:45:34Črnomerec Dubec
13:54:14Črnomerec Dubec
14:02:54Črnomerec Dubec
14:11:34Črnomerec Dubec
14:20:14Črnomerec Dubec
14:28:54Črnomerec Dubec
14:37:34Črnomerec Dubec
14:46:14Črnomerec Dubec
14:54:53Črnomerec Dubec
15:03:34Črnomerec Dubec
15:12:14Črnomerec Dubec
15:20:54Črnomerec Dubec
15:29:34Črnomerec Dubec
15:38:14Črnomerec Dubec
15:46:54Črnomerec Dubec
15:55:34Črnomerec Dubec
16:04:14Črnomerec Dubec
16:12:54Črnomerec Dubec
16:21:34Črnomerec Dubec
16:30:14Črnomerec Dubec
16:38:54Črnomerec Dubec
16:47:34Črnomerec Dubec
16:56:14Črnomerec Dubec
17:08:00Črnomerec Dubec
17:17:08Črnomerec Dubec
17:26:16Črnomerec Dubec
17:35:24Črnomerec Dubec
17:44:32Črnomerec Dubec
17:54:00Črnomerec Dubec
18:02:48Črnomerec Dubec
18:11:56Črnomerec Dubec
18:16:00Črnomerec Spr.Dubrava
18:21:04Črnomerec Dubec
18:30:12Črnomerec Dubec
18:39:20Črnomerec Dubec
18:49:28Črnomerec Dubec
19:00:36Črnomerec Dubec
19:11:44Črnomerec Dubec
19:16:30Črnomerec Spr. Trešnj.
19:25:00Črnomerec Dubec
19:35:08Črnomerec Dubec
19:45:16Črnomerec Dubec
19:55:24Črnomerec Dubec
20:05:32Črnomerec Dubec
20:11:30Črnomerec Spr.Dubrava
20:19:48Črnomerec Dubec
20:31:56Črnomerec Dubec
20:42:00Črnomerec Dubec
20:54:12Črnomerec Dubec
21:08:00Črnomerec Dubec
21:22:54Črnomerec Dubec
21:29:30Črnomerec Spr. Trešnj.
21:41:38Črnomerec Dubec
21:48:16Črnomerec Spr.Dubrava
22:01:12Črnomerec Dubec
22:17:56Črnomerec Dubec
22:25:00Črnomerec Spr.Dubrava
22:34:40Črnomerec Dubec
22:51:24Črnomerec Dubec
23:08:08Črnomerec Dubec
23:21:50Črnomerec Dubec
23:40:11Črnomerec Spr. Trešnj.
23:56:55Črnomerec Spr. Trešnj.
00:13:39Črnomerec Spr. Trešnj.

Dubec - Črnomerec

VrijemePolazište Odredište
04:17:48Selska Črnomerec
04:33:58Selska Črnomerec
04:45:22Dubec Črnomerec
04:51:12Selska Črnomerec
05:03:10Dubec Črnomerec
05:18:50Dubec Črnomerec
05:35:34Dubec Črnomerec
05:52:18Dubec Črnomerec
06:09:02Dubec Črnomerec
06:26:46Dubec Črnomerec
06:41:54Selska Črnomerec
06:43:30Dubec Črnomerec
06:59:14Dubec Črnomerec
07:11:45Dubec Črnomerec
07:22:55Dubec Črnomerec
07:35:51Dubec Črnomerec
07:49:24Dubec Črnomerec
08:01:57Dubec Črnomerec
08:13:28Dubec Črnomerec
08:26:00Dubec Črnomerec
08:39:36Dubec Črnomerec
08:43:11Selska Črnomerec
08:49:54Dubec Črnomerec
08:58:02Dubec Črnomerec
09:07:10Dubec Črnomerec
09:17:21Dubec Črnomerec
09:26:26Dubec Črnomerec
09:35:34Dubec Črnomerec
09:44:42Dubec Črnomerec
09:53:50Dubec Črnomerec
10:02:49Dubec Črnomerec
10:12:02Dubec Črnomerec
10:21:59Dubec Črnomerec
10:31:26Dubec Črnomerec
10:40:53Dubec Črnomerec
10:50:20Dubec Črnomerec
10:59:47Dubec Črnomerec
11:09:14Dubec Črnomerec
11:19:00Dubec Črnomerec
11:27:15Dubec Črnomerec
11:35:55Dubec Črnomerec
11:47:45Dubec Črnomerec
11:57:55Dubec Črnomerec
12:06:55Selska Črnomerec
12:07:35Dubec Črnomerec
12:17:15Dubec Črnomerec
12:26:55Dubec Črnomerec
12:36:35Dubec Črnomerec
12:45:15Dubec Črnomerec
12:53:55Dubec Črnomerec
13:02:35Dubec Črnomerec
13:11:15Dubec Črnomerec
13:19:55Dubec Črnomerec
13:28:35Dubec Črnomerec
13:37:15Dubec Črnomerec
13:46:00Dubec Črnomerec
13:54:35Dubec Črnomerec
14:03:15Dubec Črnomerec
14:11:55Dubec Črnomerec
14:20:35Dubec Črnomerec
14:29:15Dubec Črnomerec
14:38:00Dubec Črnomerec
14:46:35Dubec Črnomerec
14:55:15Dubec Črnomerec
15:03:55Dubec Črnomerec
15:12:35Dubec Črnomerec
15:21:15Dubec Črnomerec
15:29:55Dubec Črnomerec
15:38:35Dubec Črnomerec
15:47:00Dubec Črnomerec
15:55:55Dubec Črnomerec
16:04:35Dubec Črnomerec
16:13:15Dubec Črnomerec
16:21:55Dubec Črnomerec
16:31:35Dubec Črnomerec
16:40:15Dubec Črnomerec
16:48:55Dubec Črnomerec
16:58:35Dubec Črnomerec
17:08:00Dubec Črnomerec
17:16:00Dubec Črnomerec
17:23:40Dubec Črnomerec
17:31:12Dubec Črnomerec
17:40:20Dubec Črnomerec
17:49:28Dubec Črnomerec
17:58:36Dubec Črnomerec
18:07:44Dubec Črnomerec
18:16:52Dubec Črnomerec
18:26:00Dubec Črnomerec
18:35:08Dubec Črnomerec
18:44:36Dubec Črnomerec
18:54:24Dubec Črnomerec
19:03:32Dubec Črnomerec
19:12:40Dubec Črnomerec
19:20:45Dubec Črnomerec
19:29:56Dubec Črnomerec
19:41:04Dubec Črnomerec
19:51:40Dubec Črnomerec
20:04:20Dubec Črnomerec
20:15:36Dubec Črnomerec
20:27:12Dubec Črnomerec
20:36:52Dubec Črnomerec
20:49:00Dubec Črnomerec
20:58:00Dubec Črnomerec
21:10:24Dubec Črnomerec
21:22:30Dubec Črnomerec
21:33:30Dubec Črnomerec
21:44:50Dubec Črnomerec
22:01:34Dubec Črnomerec
22:16:00Dubec Črnomerec
22:32:02Dubec Črnomerec
22:51:46Dubec Črnomerec
23:08:30Dubec Črnomerec
23:25:14Dubec Črnomerec
23:41:58Dubec Spr. Trešnj.
23:59:00Dubec Spr. Trešnj.
00:08:42Dubec Spr. Trešnj.
Top