Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Črnomerec - Dubec

VrijemePolazište Odredište
05:03:00Selska Dubec
05:19:47Selska Dubec
05:25:00Dubrava Dubec
05:39:38Črnomerec Dubec
05:56:22Črnomerec Dubec
06:13:06Črnomerec Dubec
06:29:50Črnomerec Dubec
06:46:34Črnomerec Dubec
07:03:18Črnomerec Dubec
07:20:02Črnomerec Dubec
07:36:46Črnomerec Dubec
07:53:30Črnomerec Dubec
08:00:00Selska Dubec
08:10:14Črnomerec Dubec
08:26:58Črnomerec Dubec
08:38:06Črnomerec Dubec
08:48:15Črnomerec Dubec
09:00:24Črnomerec Dubec
09:11:33Črnomerec Dubec
09:22:42Črnomerec Dubec
09:33:51Črnomerec Dubec
09:45:00Črnomerec Dubec
09:56:09Črnomerec Dubec
10:07:18Črnomerec Dubec
10:18:27Črnomerec Dubec
10:28:36Črnomerec Dubec
10:40:45Črnomerec Dubec
10:51:54Črnomerec Dubec
11:03:03Črnomerec Dubec
11:14:12Črnomerec Dubec
11:25:21Črnomerec Dubec
11:34:21Črnomerec Dubec
11:40:00Črnomerec Spr.Dubrava
11:47:00Črnomerec Dubec
11:58:48Črnomerec Dubec
12:11:57Črnomerec Dubec
12:23:06Črnomerec Dubec
12:34:15Črnomerec Dubec
12:45:24Črnomerec Dubec
12:56:33Črnomerec Dubec
13:07:42Črnomerec Dubec
13:18:51Črnomerec Dubec
13:30:00Črnomerec Dubec
13:41:09Črnomerec Dubec
13:52:18Črnomerec Dubec
14:03:27Črnomerec Dubec
14:14:36Črnomerec Dubec
14:25:45Črnomerec Dubec
14:36:54Črnomerec Dubec
14:48:03Črnomerec Dubec
14:59:12Črnomerec Dubec
15:10:21Črnomerec Dubec
15:21:30Črnomerec Dubec
15:32:39Črnomerec Dubec
15:43:48Črnomerec Dubec
15:54:57Črnomerec Dubec
16:06:06Črnomerec Dubec
16:17:15Črnomerec Dubec
16:28:24Črnomerec Dubec
16:39:33Črnomerec Dubec
16:51:42Črnomerec Dubec
17:02:30Črnomerec Dubec
17:13:00Črnomerec Dubec
17:22:00Dubrava Dubec
17:24:09Črnomerec Dubec
17:35:18Črnomerec Dubec
17:46:27Črnomerec Dubec
17:57:36Črnomerec Dubec
18:08:14Črnomerec Dubec
18:19:53Črnomerec Dubec
18:31:02Črnomerec Dubec
18:42:11Črnomerec Dubec
18:52:36Črnomerec Dubec
19:02:45Črnomerec Dubec
19:13:54Črnomerec Dubec
19:25:03Črnomerec Dubec
19:36:12Črnomerec Dubec
19:49:21Črnomerec Dubec
20:00:30Črnomerec Dubec
20:12:39Črnomerec Dubec
20:25:00Črnomerec Dubec
20:37:00Črnomerec Dubec
20:50:20Črnomerec Dubec
21:04:00Črnomerec Dubec
21:13:00Črnomerec Spr. Trešnj.
21:23:00Črnomerec Dubec
21:27:00Črnomerec Spr. Trešnj.
21:41:00Črnomerec Dubec
21:58:00Črnomerec Dubec
22:16:17Črnomerec Dubec
22:31:47Črnomerec Dubec
22:48:55Črnomerec Dubec
23:06:19Črnomerec Dubec
23:23:03Črnomerec Dubec
23:37:00Črnomerec Spr.Dubrava
23:56:00Črnomerec Spr. Trešnj.
00:12:47Črnomerec Spr. Trešnj.

Dubec - Črnomerec

VrijemePolazište Odredište
05:12:00Selska Črnomerec
05:29:00Selska Črnomerec
05:40:00Dubec Črnomerec
05:47:00Selska Črnomerec
05:56:44Dubec Črnomerec
06:13:28Dubec Črnomerec
06:30:12Dubec Črnomerec
06:46:56Dubec Črnomerec
07:03:40Dubec Črnomerec
07:20:24Dubec Črnomerec
07:37:08Dubec Črnomerec
07:54:20Dubec Črnomerec
08:02:57Ravnice Črnomerec
08:10:36Dubec Črnomerec
08:27:20Dubec Črnomerec
08:43:48Selska Črnomerec
08:44:03Dubec Črnomerec
08:55:12Dubec Črnomerec
09:05:21Dubec Črnomerec
09:17:30Dubec Črnomerec
09:28:39Dubec Črnomerec
09:38:48Dubec Črnomerec
09:50:57Dubec Črnomerec
10:02:06Dubec Črnomerec
10:13:15Dubec Črnomerec
10:24:24Dubec Črnomerec
10:35:33Dubec Črnomerec
10:47:42Dubec Črnomerec
10:56:30Ravnice Črnomerec
10:57:50Dubec Črnomerec
11:09:00Dubec Črnomerec
11:21:00Dubec Črnomerec
11:33:18Dubec Črnomerec
11:44:27Dubec Črnomerec
11:55:36Dubec Črnomerec
12:06:45Dubec Črnomerec
12:17:54Dubec Črnomerec
12:29:03Dubec Črnomerec
12:40:12Dubec Črnomerec
12:52:00Dubec Črnomerec
13:02:30Dubec Črnomerec
13:13:39Dubec Črnomerec
13:24:48Dubec Črnomerec
13:35:57Dubec Črnomerec
13:47:06Dubec Črnomerec
13:58:15Dubec Črnomerec
14:09:24Dubec Črnomerec
14:20:33Dubec Črnomerec
14:31:12Dubec Črnomerec
14:42:51Dubec Črnomerec
14:54:00Dubec Črnomerec
15:05:09Dubec Črnomerec
15:16:18Dubec Črnomerec
15:27:27Dubec Črnomerec
15:38:36Dubec Črnomerec
15:49:45Dubec Črnomerec
16:00:54Dubec Črnomerec
16:12:03Dubec Črnomerec
16:23:12Dubec Črnomerec
16:34:21Dubec Črnomerec
16:45:30Dubec Črnomerec
16:56:39Dubec Črnomerec
17:07:48Dubec Črnomerec
17:18:56Dubec Črnomerec
17:30:05Dubec Črnomerec
17:40:44Dubec Črnomerec
17:50:55Dubec Črnomerec
18:00:39Dubec Črnomerec
18:10:32Dubec Črnomerec
18:20:41Dubec Črnomerec
18:31:20Dubec Črnomerec
18:42:29Dubec Črnomerec
18:47:00Dubec Spr. Trešnj.
18:58:03Dubec Črnomerec
19:10:42Dubec Črnomerec
19:21:51Dubec Črnomerec
19:32:43Dubec Črnomerec
19:44:09Dubec Črnomerec
19:55:18Dubec Črnomerec
20:07:00Dubec Črnomerec
20:17:36Dubec Črnomerec
20:28:45Dubec Črnomerec
20:40:00Dubec Črnomerec
20:52:02Dubec Črnomerec
21:08:12Dubec Črnomerec
21:24:00Dubec Črnomerec
21:30:10Dubec Spr.Dubrava
21:42:00Dubec Črnomerec
21:58:00Dubec Črnomerec
22:16:06Dubec Črnomerec
22:33:15Dubec Črnomerec
22:49:30Dubec Črnomerec
23:06:49Dubec Črnomerec
23:22:59Dubec Črnomerec
23:40:08Dubec Spr. Trešnj.
23:56:52Dubec Spr. Trešnj.
00:13:45Dubec Spr.Dubrava
Top