Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Črnomerec - Dubec

VrijemePolazište Odredište
04:11:51Selska Dubec
04:30:00Selska Dubec
04:31:48Dubrava Dubec
04:45:00Črnomerec Dubec
05:02:39Črnomerec Dubec
05:20:18Črnomerec Dubec
05:37:57Črnomerec Dubec
05:55:36Črnomerec Dubec
06:13:15Črnomerec Dubec
06:30:54Črnomerec Dubec
06:44:48Dubrava Dubec
06:48:33Črnomerec Dubec
07:01:00Črnomerec Dubec
07:14:48Črnomerec Dubec
07:28:14Črnomerec Dubec
07:41:28Črnomerec Dubec
07:54:42Črnomerec Dubec
08:07:56Črnomerec Dubec
08:21:10Črnomerec Dubec
08:34:24Črnomerec Dubec
08:47:38Črnomerec Dubec
08:54:48Dubrava Dubec
09:00:52Črnomerec Dubec
09:13:00Črnomerec Dubec
09:23:38Črnomerec Dubec
09:33:16Črnomerec Dubec
09:33:48Dubrava Dubec
09:42:54Črnomerec Dubec
09:53:02Črnomerec Dubec
10:03:10Črnomerec Dubec
10:13:20Črnomerec Dubec
10:23:17Črnomerec Dubec
10:32:54Črnomerec Dubec
10:42:01Črnomerec Dubec
10:51:08Črnomerec Dubec
11:00:15Črnomerec Dubec
11:09:22Črnomerec Dubec
11:18:29Črnomerec Dubec
11:27:36Črnomerec Dubec
11:36:43Črnomerec Dubec
11:45:50Črnomerec Dubec
11:54:57Črnomerec Dubec
12:04:04Črnomerec Dubec
12:13:11Črnomerec Dubec
12:22:18Črnomerec Dubec
12:31:25Črnomerec Dubec
12:40:32Črnomerec Dubec
12:49:39Črnomerec Dubec
12:58:46Črnomerec Dubec
13:07:53Črnomerec Dubec
13:17:00Črnomerec Dubec
13:26:07Črnomerec Dubec
13:35:14Črnomerec Dubec
13:44:21Črnomerec Dubec
13:53:28Črnomerec Dubec
14:02:35Črnomerec Dubec
14:11:42Črnomerec Dubec
14:20:49Črnomerec Dubec
14:29:56Črnomerec Dubec
14:39:03Črnomerec Dubec
14:48:10Črnomerec Dubec
14:57:17Črnomerec Dubec
15:06:24Črnomerec Dubec
15:15:31Črnomerec Dubec
15:24:38Črnomerec Dubec
15:33:45Črnomerec Dubec
15:42:52Črnomerec Dubec
15:51:59Črnomerec Dubec
16:01:06Črnomerec Dubec
16:10:13Črnomerec Dubec
16:19:20Črnomerec Dubec
16:28:27Črnomerec Dubec
16:37:34Črnomerec Dubec
16:46:41Črnomerec Dubec
16:55:48Črnomerec Dubec
17:04:55Črnomerec Dubec
17:14:02Črnomerec Dubec
17:23:09Črnomerec Dubec
17:32:46Črnomerec Dubec
17:42:23Črnomerec Dubec
17:53:00Črnomerec Dubec
18:04:07Črnomerec Dubec
18:15:30Črnomerec Dubec
18:26:08Črnomerec Dubec
18:35:46Črnomerec Dubec
18:45:24Črnomerec Dubec
18:55:02Črnomerec Dubec
19:04:40Črnomerec Dubec
19:15:18Črnomerec Dubec
19:26:56Črnomerec Dubec
19:39:34Črnomerec Dubec
19:46:12Črnomerec Spr. Trešnj.
19:52:50Črnomerec Dubec
20:03:48Črnomerec Dubec
20:15:26Črnomerec Dubec
20:27:20Črnomerec Dubec
20:39:06Črnomerec Dubec
20:50:52Črnomerec Dubec
21:02:38Črnomerec Dubec
21:14:24Črnomerec Dubec
21:26:10Črnomerec Dubec
21:38:56Črnomerec Dubec
21:53:00Črnomerec Dubec
22:09:28Črnomerec Dubec
22:18:14Črnomerec Spr. Trešnj.
22:27:00Črnomerec Dubec
22:44:39Črnomerec Dubec
23:02:18Črnomerec Dubec
23:19:57Črnomerec Dubec
23:36:36Črnomerec Spr. Trešnj.
23:54:15Črnomerec Spr. Trešnj.
00:11:54Črnomerec Spr. Trešnj.

Dubec - Črnomerec

VrijemePolazište Odredište
04:17:48Selska Črnomerec
04:34:58Selska Črnomerec
04:47:22Dubec Črnomerec
04:53:12Selska Črnomerec
05:05:42Dubec Črnomerec
05:23:21Dubec Črnomerec
05:41:00Dubec Črnomerec
05:58:39Dubec Črnomerec
06:16:18Dubec Črnomerec
06:32:20Selska Črnomerec
06:33:57Dubec Črnomerec
06:51:36Dubec Črnomerec
07:04:00Dubec Črnomerec
07:17:47Dubec Črnomerec
07:31:16Dubec Črnomerec
07:44:30Dubec Črnomerec
07:57:44Dubec Črnomerec
08:10:58Dubec Črnomerec
08:24:02Dubec Črnomerec
08:37:26Dubec Črnomerec
08:50:40Dubec Črnomerec
08:53:48Selska Črnomerec
09:03:06Dubec Črnomerec
09:13:32Dubec Črnomerec
09:23:10Dubec Črnomerec
09:32:48Dubec Črnomerec
09:43:02Dubec Črnomerec
09:52:34Dubec Črnomerec
10:02:01Dubec Črnomerec
10:12:02Dubec Črnomerec
10:22:50Dubec Črnomerec
10:33:07Dubec Črnomerec
10:40:25Selska Črnomerec
10:43:04Dubec Črnomerec
10:52:56Dubec Črnomerec
11:02:48Dubec Črnomerec
11:12:27Dubec Črnomerec
11:21:34Dubec Črnomerec
11:30:41Dubec Črnomerec
11:39:48Dubec Črnomerec
11:48:55Dubec Črnomerec
11:58:02Dubec Črnomerec
12:07:09Dubec Črnomerec
12:16:16Dubec Črnomerec
12:25:23Dubec Črnomerec
12:35:15Dubec Črnomerec
12:43:37Dubec Črnomerec
12:52:44Dubec Črnomerec
13:01:51Dubec Črnomerec
13:10:58Dubec Črnomerec
13:19:05Dubec Črnomerec
13:29:12Dubec Črnomerec
13:38:19Dubec Črnomerec
13:47:26Dubec Črnomerec
13:56:33Dubec Črnomerec
14:05:40Dubec Črnomerec
14:14:47Dubec Črnomerec
14:23:54Dubec Črnomerec
14:33:01Dubec Črnomerec
14:42:18Dubec Črnomerec
14:51:15Dubec Črnomerec
15:00:22Dubec Črnomerec
15:09:29Dubec Črnomerec
15:18:36Dubec Črnomerec
15:27:43Dubec Črnomerec
15:36:50Dubec Črnomerec
15:45:57Dubec Črnomerec
15:55:04Dubec Črnomerec
16:04:11Dubec Črnomerec
16:13:18Dubec Črnomerec
16:22:25Dubec Črnomerec
16:31:32Dubec Črnomerec
16:40:39Dubec Črnomerec
16:49:46Dubec Črnomerec
16:59:53Dubec Črnomerec
17:11:00Dubec Črnomerec
17:23:07Dubec Črnomerec
17:29:18Dubec Spr.Dubrava
17:35:01Dubec Črnomerec
17:44:08Dubec Črnomerec
17:53:35Dubec Črnomerec
18:03:42Dubec Črnomerec
18:13:30Dubec Črnomerec
18:23:50Dubec Črnomerec
18:33:58Dubec Črnomerec
18:43:36Dubec Črnomerec
18:53:14Dubec Črnomerec
19:02:52Dubec Črnomerec
19:12:30Dubec Črnomerec
19:23:08Dubec Črnomerec
19:34:46Dubec Črnomerec
19:47:24Dubec Črnomerec
19:53:00Dubec Spr.Dubrava
20:00:40Dubec Črnomerec
20:12:18Dubec Črnomerec
20:24:32Dubec Črnomerec
20:36:18Dubec Črnomerec
20:48:04Dubec Črnomerec
20:59:50Dubec Črnomerec
21:11:36Dubec Črnomerec
21:24:22Dubec Črnomerec
21:37:08Dubec Črnomerec
21:52:20Dubec Črnomerec
22:00:00Dubec Spr.Dubrava
22:11:01Dubec Črnomerec
22:29:12Dubec Črnomerec
22:39:03Dubec Spr.Dubrava
22:48:00Dubec Črnomerec
23:05:21Dubec Črnomerec
23:23:00Dubec Črnomerec
23:39:39Dubec Spr. Trešnj.
23:56:18Dubec Spr. Trešnj.
00:13:57Dubec Spr. Trešnj.
Top