Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Ljub. - Špansko

VrijemePolazište Odredište
04:50:00Ljubljanica Špansko-Jank.
05:05:00Ljubljanica Špansko-Jank.
05:20:00Ljubljanica Špansko-Jank.
05:35:00Ljubljanica Špansko-Jank.
05:47:00Ljubljanica Špansko-Jank.
06:00:00Ljubljanica Špansko-Jank.
06:12:00Ljubljanica Špansko-Jank.
06:24:00Ljubljanica Špansko-Jank.
06:36:00Ljubljanica Špansko-Jank.
06:48:00Ljubljanica Špansko-Jank.
07:00:00Ljubljanica Špansko-Jank.
07:12:00Ljubljanica Špansko-Jank.
07:24:00Ljubljanica Špansko-Jank.
07:36:00Ljubljanica Špansko-Jank.
07:48:00Ljubljanica Špansko-Jank.
08:00:00Ljubljanica Špansko-Jank.
08:12:00Ljubljanica Špansko-Jank.
08:24:00Ljubljanica Špansko-Jank.
08:40:00Ljubljanica Špansko-Jank.
08:56:00Ljubljanica Špansko-Jank.
09:12:00Ljubljanica Špansko-Jank.
09:28:00Ljubljanica Špansko-Jank.
09:44:00Ljubljanica Špansko-Jank.
10:00:00Ljubljanica Špansko-Jank.
10:16:00Ljubljanica Špansko-Jank.
10:32:00Ljubljanica Špansko-Jank.
10:48:00Ljubljanica Špansko-Jank.
11:04:00Ljubljanica Špansko-Jank.
11:20:00Ljubljanica Špansko-Jank.
11:36:00Ljubljanica Špansko-Jank.
11:52:00Ljubljanica Špansko-Jank.
12:08:00Ljubljanica Špansko-Jank.
12:24:00Ljubljanica Špansko-Jank.
12:40:00Ljubljanica Špansko-Jank.
12:56:00Ljubljanica Špansko-Jank.
13:12:00Ljubljanica Špansko-Jank.
13:28:00Ljubljanica Špansko-Jank.
13:40:00Ljubljanica Špansko-Jank.
13:52:00Ljubljanica Špansko-Jank.
14:04:00Ljubljanica Špansko-Jank.
14:16:00Ljubljanica Špansko-Jank.
14:28:00Ljubljanica Špansko-Jank.
14:40:00Ljubljanica Špansko-Jank.
14:52:00Ljubljanica Špansko-Jank.
15:04:00Ljubljanica Špansko-Jank.
15:16:00Ljubljanica Špansko-Jank.
15:28:00Ljubljanica Špansko-Jank.
15:40:00Ljubljanica Špansko-Jank.
15:52:00Ljubljanica Špansko-Jank.
16:04:00Ljubljanica Špansko-Jank.
16:16:00Ljubljanica Špansko-Jank.
16:28:00Ljubljanica Špansko-Jank.
16:40:00Ljubljanica Špansko-Jank.
16:52:00Ljubljanica Špansko-Jank.
17:04:00Ljubljanica Špansko-Jank.
17:16:00Ljubljanica Špansko-Jank.
17:30:00Ljubljanica Špansko-Jank.
17:43:00Ljubljanica Špansko-Jank.
17:59:00Ljubljanica Špansko-Jank.
18:15:00Ljubljanica Špansko-Jank.
18:30:00Ljubljanica Špansko-Jank.
18:45:00Ljubljanica Špansko-Jank.
19:00:00Ljubljanica Špansko-Jank.
19:16:00Ljubljanica Špansko-Jank.
19:32:00Ljubljanica Špansko-Jank.
19:48:00Ljubljanica Špansko-Jank.
20:04:00Ljubljanica Špansko-Jank.
20:20:00Ljubljanica Špansko-Jank.
20:36:00Ljubljanica Špansko-Jank.
20:52:00Ljubljanica Špansko-Jank.
21:08:00Ljubljanica Špansko-Jank.
21:24:00Ljubljanica Špansko-Jank.
21:40:00Ljubljanica Špansko-Jank.
21:56:00Ljubljanica Špansko-Jank.
22:12:00Ljubljanica Špansko-Jank.
22:28:00Ljubljanica Špansko-Jank.
22:44:00Ljubljanica Špansko-Jank.
23:00:00Ljubljanica Špansko-Jank.
23:25:00Ljubljanica Špansko-Jank.
00:00:00Ljubljanica Špansko-Jank.
00:50:00Ljubljanica Špansko-Jank.

Špansko - Ljub.

VrijemePolazište Odredište
04:30:40P.bolnica Jankomir Ljubljanica
04:45:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
05:00:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
05:12:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
05:24:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
05:36:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
05:48:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
06:00:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
06:12:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
06:24:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
06:36:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
06:48:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
07:00:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
07:12:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
07:24:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
07:36:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
07:48:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
08:00:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
08:16:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
08:32:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
08:48:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
09:04:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
09:20:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
09:36:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
09:52:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
10:08:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
10:24:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
10:40:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
10:56:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
11:12:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
11:28:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
11:44:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
12:00:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
12:16:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
12:32:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
12:48:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
13:04:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
13:16:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
13:28:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
13:40:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
13:52:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
14:04:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
14:16:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
14:28:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
14:40:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
14:52:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
15:04:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
15:16:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
15:28:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
15:40:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
15:52:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
16:04:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
16:16:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
16:28:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
16:40:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
16:52:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
17:04:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
17:16:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
17:32:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
17:48:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
18:04:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
18:20:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
18:36:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
18:52:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
19:08:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
19:24:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
19:40:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
19:56:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
20:12:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
20:28:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
20:44:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
21:00:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
21:16:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
21:32:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
21:48:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
22:04:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
22:20:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
22:36:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
23:05:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
23:30:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
00:25:00P.bolnica Jankomir Ljubljanica
Top