Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Trg Mažuran. - Voltino

VrijemePolazište Odredište
04:55:00Trg Mažuranića Voltino
05:10:00Trg Mažuranića Voltino
05:25:00Trg Mažuranića Voltino
05:37:00Trg Mažuranića Voltino
05:50:00Trg Mažuranića Voltino
06:03:00Trg Mažuranića Voltino
06:15:00Trg Mažuranića Voltino
06:28:00Trg Mažuranića Voltino
06:36:00Trg Mažuranića Voltino
06:42:00Trg Mažuranića Voltino
06:50:00Trg Mažuranića Voltino
06:57:00Trg Mažuranića Voltino
07:05:00Trg Mažuranića Voltino
07:12:00Trg Mažuranića Voltino
07:20:00Trg Mažuranića Voltino
07:27:00Trg Mažuranića Voltino
07:35:00Trg Mažuranića Voltino
07:42:00Trg Mažuranića Voltino
07:50:00Trg Mažuranića Voltino
07:57:00Trg Mažuranića Voltino
08:05:00Trg Mažuranića Voltino
08:12:00Trg Mažuranića Voltino
08:20:00Trg Mažuranića Voltino
08:27:00Trg Mažuranića Voltino
08:35:00Trg Mažuranića Voltino
08:42:00Trg Mažuranića Voltino
08:50:00Trg Mažuranića Voltino
08:57:00Trg Mažuranića Voltino
09:03:00Trg Mažuranića Voltino
09:12:00Trg Mažuranića Voltino
09:20:00Trg Mažuranića Voltino
09:28:00Trg Mažuranića Voltino
09:36:00Trg Mažuranića Voltino
09:45:00Trg Mažuranića Voltino
09:52:00Trg Mažuranića Voltino
10:00:00Trg Mažuranića Voltino
10:08:00Trg Mažuranića Voltino
10:16:00Trg Mažuranića Voltino
10:24:00Trg Mažuranića Voltino
10:32:00Trg Mažuranića Voltino
10:40:00Trg Mažuranića Voltino
10:48:00Trg Mažuranića Voltino
10:56:00Trg Mažuranića Voltino
11:04:00Trg Mažuranića Voltino
11:12:00Trg Mažuranića Voltino
11:20:00Trg Mažuranića Voltino
11:28:00Trg Mažuranića Voltino
11:36:00Trg Mažuranića Voltino
11:45:00Trg Mažuranića Voltino
11:52:00Trg Mažuranića Voltino
12:00:00Trg Mažuranića Voltino
12:08:00Trg Mažuranića Voltino
12:16:00Trg Mažuranića Voltino
12:24:00Trg Mažuranića Voltino
12:32:00Trg Mažuranića Voltino
12:40:00Trg Mažuranića Voltino
12:47:00Trg Mažuranića Voltino
12:55:00Trg Mažuranića Voltino
13:04:00Trg Mažuranića Voltino
13:12:00Trg Mažuranića Voltino
13:20:00Trg Mažuranića Voltino
13:27:00Trg Mažuranića Voltino
13:35:00Trg Mažuranića Voltino
13:42:00Trg Mažuranića Voltino
13:50:00Trg Mažuranića Voltino
13:57:00Trg Mažuranića Voltino
14:05:00Trg Mažuranića Voltino
14:12:00Trg Mažuranića Voltino
14:20:00Trg Mažuranića Voltino
14:27:00Trg Mažuranića Voltino
14:35:00Trg Mažuranića Voltino
14:42:00Trg Mažuranića Voltino
14:50:00Trg Mažuranića Voltino
14:57:00Trg Mažuranića Voltino
15:05:00Trg Mažuranića Voltino
15:12:00Trg Mažuranića Voltino
15:20:00Trg Mažuranića Voltino
15:27:00Trg Mažuranića Voltino
15:35:00Trg Mažuranića Voltino
15:42:00Trg Mažuranića Voltino
15:50:00Trg Mažuranića Voltino
15:57:00Trg Mažuranića Voltino
16:05:00Trg Mažuranića Voltino
16:12:00Trg Mažuranića Voltino
16:20:00Trg Mažuranića Voltino
16:27:00Trg Mažuranića Voltino
16:35:00Trg Mažuranića Voltino
16:42:00Trg Mažuranića Voltino
16:50:00Trg Mažuranića Voltino
16:57:00Trg Mažuranića Voltino
17:05:00Trg Mažuranića Voltino
17:13:00Trg Mažuranića Voltino
17:22:00Trg Mažuranića Voltino
17:30:00Trg Mažuranića Voltino
17:39:00Trg Mažuranića Voltino
17:47:00Trg Mažuranića Voltino
17:55:00Trg Mažuranića Voltino
18:03:00Trg Mažuranića Voltino
18:11:00Trg Mažuranića Voltino
18:20:00Trg Mažuranića Voltino
18:28:00Trg Mažuranića Voltino
18:38:00Trg Mažuranića Voltino
18:48:00Trg Mažuranića Voltino
18:59:00Trg Mažuranića Voltino
19:06:00Trg Mažuranića Voltino
19:18:00Trg Mažuranića Voltino
19:28:00Trg Mažuranića Voltino
19:38:00Trg Mažuranića Voltino
19:46:00Trg Mažuranića Voltino
19:58:00Trg Mažuranića Voltino
20:11:00Trg Mažuranića Voltino
20:25:00Trg Mažuranića Voltino
20:37:00Trg Mažuranića Voltino
20:52:00Trg Mažuranića Voltino
21:07:00Trg Mažuranića Voltino
21:20:00Trg Mažuranića Voltino
21:33:00Trg Mažuranića Voltino
21:47:00Trg Mažuranića Voltino
22:00:00Trg Mažuranića Voltino
22:13:00Trg Mažuranića Voltino
22:27:00Trg Mažuranića Voltino
22:40:00Trg Mažuranića Voltino
22:53:00Trg Mažuranića Voltino
23:07:00Trg Mažuranića Voltino
23:20:00Trg Mažuranića Voltino
23:33:00Trg Mažuranića Voltino
23:45:00Trg Mažuranića Voltino
00:15:00Trg Mažuranića Voltino
00:50:00Trg Mažuranića Voltino

Voltino - Trg Mažuran.

VrijemePolazište Odredište
04:35:00Voltino Trg Mažur.
04:50:00Voltino Trg Mažur.
05:05:00Voltino Trg Mažur.
05:17:00Voltino Trg Mažur.
05:30:00Voltino Trg Mažur.
05:43:00Voltino Trg Mažur.
05:55:00Voltino Trg Mažur.
06:08:00Voltino Trg Mažur.
06:16:00Voltino Trg Mažur.
06:22:00Voltino Trg Mažur.
06:28:00Voltino Trg Mažur.
06:35:00Voltino Trg Mažur.
06:42:00Voltino Trg Mažur.
06:49:00Voltino Trg Mažur.
06:55:00Voltino Trg Mažur.
07:02:00Voltino Trg Mažur.
07:10:00Voltino Trg Mažur.
07:17:00Voltino Trg Mažur.
07:25:00Voltino Trg Mažur.
07:32:00Voltino Trg Mažur.
07:40:00Voltino Trg Mažur.
07:47:00Voltino Trg Mažur.
07:55:00Voltino Trg Mažur.
08:02:00Voltino Trg Mažur.
08:10:00Voltino Trg Mažur.
08:17:00Voltino Trg Mažur.
08:25:00Voltino Trg Mažur.
08:32:00Voltino Trg Mažur.
08:40:00Voltino Trg Mažur.
08:48:00Voltino Trg Mažur.
08:56:00Voltino Trg Mažur.
09:04:00Voltino Trg Mažur.
09:13:00Voltino Trg Mažur.
09:22:00Voltino Trg Mažur.
09:32:00Voltino Trg Mažur.
09:40:00Voltino Trg Mažur.
09:48:00Voltino Trg Mažur.
09:56:00Voltino Trg Mažur.
10:04:00Voltino Trg Mažur.
10:12:00Voltino Trg Mažur.
10:20:00Voltino Trg Mažur.
10:28:00Voltino Trg Mažur.
10:36:00Voltino Trg Mažur.
10:44:00Voltino Trg Mažur.
10:52:00Voltino Trg Mažur.
11:00:00Voltino Trg Mažur.
11:08:00Voltino Trg Mažur.
11:16:00Voltino Trg Mažur.
11:24:00Voltino Trg Mažur.
11:32:00Voltino Trg Mažur.
11:40:00Voltino Trg Mažur.
11:48:00Voltino Trg Mažur.
11:56:00Voltino Trg Mažur.
12:04:00Voltino Trg Mažur.
12:12:00Voltino Trg Mažur.
12:20:00Voltino Trg Mažur.
12:28:00Voltino Trg Mažur.
12:36:00Voltino Trg Mažur.
12:44:00Voltino Trg Mažur.
12:52:00Voltino Trg Mažur.
13:00:00Voltino Trg Mažur.
13:07:00Voltino Trg Mažur.
13:14:00Voltino Trg Mažur.
13:20:00Voltino Trg Mažur.
13:27:00Voltino Trg Mažur.
13:34:00Voltino Trg Mažur.
13:43:00Voltino Trg Mažur.
13:50:00Voltino Trg Mažur.
13:58:00Voltino Trg Mažur.
14:06:00Voltino Trg Mažur.
14:14:00Voltino Trg Mažur.
14:22:00Voltino Trg Mažur.
14:30:00Voltino Trg Mažur.
14:37:00Voltino Trg Mažur.
14:45:00Voltino Trg Mažur.
14:52:00Voltino Trg Mažur.
15:00:00Voltino Trg Mažur.
15:07:00Voltino Trg Mažur.
15:15:00Voltino Trg Mažur.
15:22:00Voltino Trg Mažur.
15:30:00Voltino Trg Mažur.
15:37:00Voltino Trg Mažur.
15:45:00Voltino Trg Mažur.
15:52:00Voltino Trg Mažur.
16:00:00Voltino Trg Mažur.
16:07:00Voltino Trg Mažur.
16:15:00Voltino Trg Mažur.
16:22:00Voltino Trg Mažur.
16:30:00Voltino Trg Mažur.
16:37:00Voltino Trg Mažur.
16:45:00Voltino Trg Mažur.
16:54:00Voltino Trg Mažur.
17:03:00Voltino Trg Mažur.
17:11:00Voltino Trg Mažur.
17:20:00Voltino Trg Mažur.
17:28:00Voltino Trg Mažur.
17:36:00Voltino Trg Mažur.
17:44:00Voltino Trg Mažur.
17:52:00Voltino Trg Mažur.
18:00:00Voltino Trg Mažur.
18:08:00Voltino Trg Mažur.
18:16:00Voltino Trg Mažur.
18:27:00Voltino Trg Mažur.
18:40:00Voltino Trg Mažur.
18:47:00Voltino Trg Mažur.
18:58:00Voltino Trg Mažur.
19:08:00Voltino Trg Mažur.
19:18:00Voltino Trg Mažur.
19:26:00Voltino Trg Mažur.
19:38:00Voltino Trg Mažur.
19:51:00Voltino Trg Mažur.
20:05:00Voltino Trg Mažur.
20:17:00Voltino Trg Mažur.
20:30:00Voltino Trg Mažur.
20:44:00Voltino Trg Mažur.
20:57:00Voltino Trg Mažur.
21:12:00Voltino Trg Mažur.
21:27:00Voltino Trg Mažur.
21:40:00Voltino Trg Mažur.
21:53:00Voltino Trg Mažur.
22:07:00Voltino Trg Mažur.
22:20:00Voltino Trg Mažur.
22:33:00Voltino Trg Mažur.
22:47:00Voltino Trg Mažur.
23:00:00Voltino Trg Mažur.
23:13:00Voltino Trg Mažur.
23:27:00Voltino Trg Mažur.
00:00:00Voltino Trg Mažur.
00:30:00Voltino Trg Mažur.
Top