Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Trg Mažuran. - Voltino

VrijemePolazište Odredište
04:50:00Trg Mažuranića Voltino
05:03:00Trg Mažuranića Voltino
05:16:00Trg Mažuranića Voltino
05:30:00Trg Mažuranića Voltino
05:40:00Trg Mažuranića Voltino
05:50:00Trg Mažuranića Voltino
06:00:00Trg Mažuranića Voltino
06:10:00Trg Mažuranića Voltino
06:20:00Trg Mažuranića Voltino
06:30:00Trg Mažuranića Voltino
06:40:00Trg Mažuranića Voltino
06:50:00Trg Mažuranića Voltino
07:00:00Trg Mažuranića Voltino
07:10:00Trg Mažuranića Voltino
07:20:00Trg Mažuranića Voltino
07:30:00Trg Mažuranića Voltino
07:40:00Trg Mažuranića Voltino
07:50:00Trg Mažuranića Voltino
08:00:00Trg Mažuranića Voltino
08:10:00Trg Mažuranića Voltino
08:20:00Trg Mažuranića Voltino
08:30:00Trg Mažuranića Voltino
08:40:00Trg Mažuranića Voltino
08:50:00Trg Mažuranića Voltino
09:00:00Trg Mažuranića Voltino
09:10:00Trg Mažuranića Voltino
09:20:00Trg Mažuranića Voltino
09:30:00Trg Mažuranića Voltino
09:40:00Trg Mažuranića Voltino
09:50:00Trg Mažuranića Voltino
10:00:00Trg Mažuranića Voltino
10:10:00Trg Mažuranića Voltino
10:20:00Trg Mažuranića Voltino
10:30:00Trg Mažuranića Voltino
10:40:00Trg Mažuranića Voltino
10:50:00Trg Mažuranića Voltino
11:00:00Trg Mažuranića Voltino
11:10:00Trg Mažuranića Voltino
11:20:00Trg Mažuranića Voltino
11:30:00Trg Mažuranića Voltino
11:40:00Trg Mažuranića Voltino
11:50:00Trg Mažuranića Voltino
12:00:00Trg Mažuranića Voltino
12:10:00Trg Mažuranića Voltino
12:20:00Trg Mažuranića Voltino
12:30:00Trg Mažuranića Voltino
12:40:00Trg Mažuranića Voltino
12:50:00Trg Mažuranića Voltino
13:00:00Trg Mažuranića Voltino
13:10:00Trg Mažuranića Voltino
13:20:00Trg Mažuranića Voltino
13:30:00Trg Mažuranića Voltino
13:40:00Trg Mažuranića Voltino
13:50:00Trg Mažuranića Voltino
14:00:00Trg Mažuranića Voltino
14:10:00Trg Mažuranića Voltino
14:20:00Trg Mažuranića Voltino
14:30:00Trg Mažuranića Voltino
14:40:00Trg Mažuranića Voltino
14:50:00Trg Mažuranića Voltino
15:00:00Trg Mažuranića Voltino
15:10:00Trg Mažuranića Voltino
15:20:00Trg Mažuranića Voltino
15:30:00Trg Mažuranića Voltino
15:40:00Trg Mažuranića Voltino
15:50:00Trg Mažuranića Voltino
16:00:00Trg Mažuranića Voltino
16:10:00Trg Mažuranića Voltino
16:20:00Trg Mažuranića Voltino
16:30:00Trg Mažuranića Voltino
16:40:00Trg Mažuranića Voltino
16:50:00Trg Mažuranića Voltino
17:00:00Trg Mažuranića Voltino
17:10:00Trg Mažuranića Voltino
17:20:00Trg Mažuranića Voltino
17:33:00Trg Mažuranića Voltino
17:46:00Trg Mažuranića Voltino
18:00:00Trg Mažuranića Voltino
18:13:00Trg Mažuranića Voltino
18:26:00Trg Mažuranića Voltino
18:40:00Trg Mažuranića Voltino
18:53:00Trg Mažuranića Voltino
19:06:00Trg Mažuranića Voltino
19:20:00Trg Mažuranića Voltino
19:33:00Trg Mažuranića Voltino
19:46:00Trg Mažuranića Voltino
20:00:00Trg Mažuranića Voltino
20:13:00Trg Mažuranića Voltino
20:26:00Trg Mažuranića Voltino
20:40:00Trg Mažuranića Voltino
20:53:00Trg Mažuranića Voltino
21:06:00Trg Mažuranića Voltino
21:20:00Trg Mažuranića Voltino
21:33:00Trg Mažuranića Voltino
21:46:00Trg Mažuranića Voltino
22:00:00Trg Mažuranića Voltino
22:13:00Trg Mažuranića Voltino
22:26:00Trg Mažuranića Voltino
22:40:00Trg Mažuranića Voltino
22:53:00Trg Mažuranića Voltino
23:05:00Trg Mažuranića Voltino
23:35:00Trg Mažuranića Voltino
00:05:00Trg Mažuranića Voltino
00:50:00Trg Mažuranića Voltino

Voltino - Trg Mažuran.

VrijemePolazište Odredište
04:30:00Voltino Trg Mažur.
04:44:00Voltino Trg Mažur.
04:57:00Voltino Trg Mažur.
05:10:00Voltino Trg Mažur.
05:22:00Voltino Trg Mažur.
05:33:00Voltino Trg Mažur.
05:42:00Voltino Trg Mažur.
05:50:00Voltino Trg Mažur.
06:00:00Voltino Trg Mažur.
06:10:00Voltino Trg Mažur.
06:20:00Voltino Trg Mažur.
06:30:00Voltino Trg Mažur.
06:40:00Voltino Trg Mažur.
06:50:00Voltino Trg Mažur.
06:59:00Voltino Trg Mažur.
07:09:00Voltino Trg Mažur.
07:19:00Voltino Trg Mažur.
07:29:00Voltino Trg Mažur.
07:39:00Voltino Trg Mažur.
07:49:00Voltino Trg Mažur.
07:59:00Voltino Trg Mažur.
08:09:00Voltino Trg Mažur.
08:19:00Voltino Trg Mažur.
08:30:00Voltino Trg Mažur.
08:40:00Voltino Trg Mažur.
08:50:00Voltino Trg Mažur.
09:00:00Voltino Trg Mažur.
09:10:00Voltino Trg Mažur.
09:20:00Voltino Trg Mažur.
09:30:00Voltino Trg Mažur.
09:40:00Voltino Trg Mažur.
09:50:00Voltino Trg Mažur.
10:00:00Voltino Trg Mažur.
10:10:00Voltino Trg Mažur.
10:20:00Voltino Trg Mažur.
10:30:00Voltino Trg Mažur.
10:40:00Voltino Trg Mažur.
10:50:00Voltino Trg Mažur.
11:00:00Voltino Trg Mažur.
11:10:00Voltino Trg Mažur.
11:20:00Voltino Trg Mažur.
11:30:00Voltino Trg Mažur.
11:40:00Voltino Trg Mažur.
11:50:00Voltino Trg Mažur.
12:00:00Voltino Trg Mažur.
12:10:00Voltino Trg Mažur.
12:20:00Voltino Trg Mažur.
12:30:00Voltino Trg Mažur.
12:40:00Voltino Trg Mažur.
12:50:00Voltino Trg Mažur.
13:00:00Voltino Trg Mažur.
13:10:00Voltino Trg Mažur.
13:20:00Voltino Trg Mažur.
13:30:00Voltino Trg Mažur.
13:40:00Voltino Trg Mažur.
13:50:00Voltino Trg Mažur.
14:00:00Voltino Trg Mažur.
14:10:00Voltino Trg Mažur.
14:20:00Voltino Trg Mažur.
14:30:00Voltino Trg Mažur.
14:41:00Voltino Trg Mažur.
14:51:00Voltino Trg Mažur.
15:01:00Voltino Trg Mažur.
15:11:00Voltino Trg Mažur.
15:21:00Voltino Trg Mažur.
15:31:00Voltino Trg Mažur.
15:41:00Voltino Trg Mažur.
15:51:00Voltino Trg Mažur.
16:01:00Voltino Trg Mažur.
16:11:00Voltino Trg Mažur.
16:21:00Voltino Trg Mažur.
16:31:00Voltino Trg Mažur.
16:41:00Voltino Trg Mažur.
16:51:00Voltino Trg Mažur.
17:00:00Voltino Trg Mažur.
17:13:00Voltino Trg Mažur.
17:26:00Voltino Trg Mažur.
17:40:00Voltino Trg Mažur.
17:53:00Voltino Trg Mažur.
18:06:00Voltino Trg Mažur.
18:20:00Voltino Trg Mažur.
18:33:00Voltino Trg Mažur.
18:46:00Voltino Trg Mažur.
19:00:00Voltino Trg Mažur.
19:13:00Voltino Trg Mažur.
19:26:00Voltino Trg Mažur.
19:40:00Voltino Trg Mažur.
19:53:00Voltino Trg Mažur.
20:06:00Voltino Trg Mažur.
20:20:00Voltino Trg Mažur.
20:33:00Voltino Trg Mažur.
20:46:00Voltino Trg Mažur.
21:00:00Voltino Trg Mažur.
21:13:00Voltino Trg Mažur.
21:26:00Voltino Trg Mažur.
21:40:00Voltino Trg Mažur.
21:53:00Voltino Trg Mažur.
22:06:00Voltino Trg Mažur.
22:20:00Voltino Trg Mažur.
22:33:00Voltino Trg Mažur.
22:50:00Voltino Trg Mažur.
23:10:00Voltino Trg Mažur.
23:50:00Voltino Trg Mažur.
00:25:00Voltino Trg Mažur.
Top