Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Ljubljanica - Dubrava

VrijemePolazište Odredište
04:00:00Ljubljanica Dubrava
04:14:06Ljubljanica Dubrava
04:28:42Ljubljanica Dubrava
04:43:18Ljubljanica Dubrava
04:57:54Ljubljanica Dubrava
05:12:30Ljubljanica Dubrava
05:27:36Ljubljanica Dubrava
05:42:12Ljubljanica Dubrava
05:56:18Ljubljanica Dubrava
06:05:00Ljubljanica Dubrava
06:13:00Ljubljanica Dubrava
06:21:00Ljubljanica Dubrava
06:28:00Ljubljanica Dubrava
06:37:01Ljubljanica Dubrava
06:44:00Ljubljanica Dubrava
06:53:42Ljubljanica Dubrava
07:03:00Ljubljanica Dubrava
07:11:06Ljubljanica Dubrava
07:20:00Ljubljanica Dubrava
07:27:30Ljubljanica Dubrava
07:36:12Ljubljanica Dubrava
07:44:54Ljubljanica Dubrava
07:53:36Ljubljanica Dubrava
08:02:18Ljubljanica Dubrava
08:11:00Ljubljanica Dubrava
08:19:42Ljubljanica Dubrava
08:28:24Ljubljanica Dubrava
08:37:06Ljubljanica Dubrava
08:46:18Ljubljanica Dubrava
08:55:00Ljubljanica Dubrava
09:04:42Ljubljanica Dubrava
09:13:12Ljubljanica Dubrava
09:23:12Ljubljanica Dubrava
09:33:12Ljubljanica Dubrava
09:42:12Ljubljanica Dubrava
09:51:44Ljubljanica Dubrava
10:00:44Ljubljanica Dubrava
10:09:44Ljubljanica Dubrava
10:18:44Ljubljanica Dubrava
10:27:44Ljubljanica Dubrava
10:36:44Ljubljanica Dubrava
10:45:44Ljubljanica Dubrava
10:54:44Ljubljanica Dubrava
11:03:44Ljubljanica Dubrava
11:12:04Ljubljanica Dubrava
11:21:44Ljubljanica Dubrava
11:30:44Ljubljanica Dubrava
11:39:44Ljubljanica Dubrava
11:48:44Ljubljanica Dubrava
11:57:44Ljubljanica Dubrava
12:06:44Ljubljanica Dubrava
12:15:09Ljubljanica Dubrava
12:24:00Ljubljanica Dubrava
12:33:00Ljubljanica Dubrava
12:41:20Ljubljanica Dubrava
12:48:30Ljubljanica Dubrava
12:56:14Ljubljanica Dubrava
13:02:28Ljubljanica Dubrava
13:10:40Ljubljanica Dubrava
13:19:42Ljubljanica Dubrava
13:28:00Ljubljanica Dubrava
13:37:06Ljubljanica Dubrava
13:45:48Ljubljanica Dubrava
13:55:10Ljubljanica Dubrava
14:03:12Ljubljanica Dubrava
14:12:24Ljubljanica Dubrava
14:20:36Ljubljanica Dubrava
14:29:18Ljubljanica Dubrava
14:38:00Ljubljanica Dubrava
14:46:42Ljubljanica Dubrava
14:55:24Ljubljanica Dubrava
15:04:06Ljubljanica Dubrava
15:12:48Ljubljanica Dubrava
15:21:30Ljubljanica Dubrava
15:30:12Ljubljanica Dubrava
15:38:54Ljubljanica Dubrava
15:47:36Ljubljanica Dubrava
15:56:18Ljubljanica Dubrava
16:05:00Ljubljanica Dubrava
16:13:42Ljubljanica Dubrava
16:22:24Ljubljanica Dubrava
16:31:06Ljubljanica Dubrava
16:39:48Ljubljanica Dubrava
16:48:30Ljubljanica Dubrava
16:57:12Ljubljanica Dubrava
17:05:54Ljubljanica Dubrava
17:14:36Ljubljanica Dubrava
17:23:18Ljubljanica Dubrava
17:32:00Ljubljanica Dubrava
17:40:42Ljubljanica Dubrava
17:49:24Ljubljanica Dubrava
17:58:06Ljubljanica Dubrava
18:06:48Ljubljanica Dubrava
18:15:30Ljubljanica Dubrava
18:24:11Ljubljanica Dubrava
18:32:22Ljubljanica Dubrava
18:41:03Ljubljanica Dubrava
18:49:14Ljubljanica Dubrava
18:59:02Ljubljanica Dubrava
19:09:06Ljubljanica Dubrava
19:20:06Ljubljanica Dubrava
19:30:09Ljubljanica Dubrava
19:39:20Ljubljanica Dubrava
19:48:01Ljubljanica Dubrava
19:58:02Ljubljanica Dubrava
20:12:04Ljubljanica Dubrava
20:27:26Ljubljanica Dubrava
20:42:10Ljubljanica Dubrava
20:57:00Ljubljanica Dubrava
21:12:05Ljubljanica Dubrava
21:28:30Ljubljanica Dubrava
21:42:36Ljubljanica Dubrava
21:57:12Ljubljanica Dubrava
22:11:48Ljubljanica Dubrava
22:26:54Ljubljanica Dubrava
22:41:30Ljubljanica Dubrava
22:55:56Ljubljanica Dubrava
23:10:55Ljubljanica Dubrava
23:24:55Ljubljanica Dubrava

Dubrava - Ljubljanica

VrijemePolazište Odredište
04:44:08Dubrava Ljubljanica
04:58:44Dubrava Ljubljanica
05:13:20Dubrava Ljubljanica
05:27:56Dubrava Ljubljanica
05:42:52Dubrava Ljubljanica
05:57:12Dubrava Ljubljanica
06:11:00Dubrava Ljubljanica
06:26:00Dubrava Ljubljanica
06:40:25Dubrava Ljubljanica
06:49:00Dubrava Ljubljanica
06:57:22Dubrava Ljubljanica
07:06:04Dubrava Ljubljanica
07:14:46Dubrava Ljubljanica
07:23:25Dubrava Ljubljanica
07:32:10Dubrava Ljubljanica
07:41:00Dubrava Ljubljanica
07:50:00Dubrava Ljubljanica
07:58:16Dubrava Ljubljanica
08:07:20Dubrava Ljubljanica
08:15:40Dubrava Ljubljanica
08:24:22Dubrava Ljubljanica
08:33:04Dubrava Ljubljanica
08:41:46Dubrava Ljubljanica
08:50:28Dubrava Ljubljanica
08:59:10Dubrava Ljubljanica
09:07:21Dubrava Ljubljanica
09:16:00Dubrava Ljubljanica
09:25:00Dubrava Ljubljanica
09:34:00Dubrava Ljubljanica
09:43:00Dubrava Ljubljanica
09:52:00Dubrava Ljubljanica
10:01:00Dubrava Ljubljanica
10:10:00Dubrava Ljubljanica
10:19:00Dubrava Ljubljanica
10:28:00Dubrava Ljubljanica
10:37:00Dubrava Ljubljanica
10:46:00Dubrava Ljubljanica
10:55:00Dubrava Ljubljanica
11:04:00Dubrava Ljubljanica
11:13:00Dubrava Ljubljanica
11:22:00Dubrava Ljubljanica
11:31:00Dubrava Ljubljanica
11:40:00Dubrava Ljubljanica
11:49:00Dubrava Ljubljanica
11:57:20Dubrava Ljubljanica
12:07:00Dubrava Ljubljanica
12:16:00Dubrava Ljubljanica
12:25:00Dubrava Ljubljanica
12:34:00Dubrava Ljubljanica
12:43:00Dubrava Ljubljanica
12:52:00Dubrava Ljubljanica
13:00:25Dubrava Ljubljanica
13:08:02Dubrava Ljubljanica
13:16:03Dubrava Ljubljanica
13:25:10Dubrava Ljubljanica
13:32:40Dubrava Ljubljanica
13:41:12Dubrava Ljubljanica
13:50:08Dubrava Ljubljanica
13:58:50Dubrava Ljubljanica
14:07:02Dubrava Ljubljanica
14:15:50Dubrava Ljubljanica
14:25:16Dubrava Ljubljanica
14:34:02Dubrava Ljubljanica
14:43:20Dubrava Ljubljanica
14:51:22Dubrava Ljubljanica
15:00:04Dubrava Ljubljanica
15:08:46Dubrava Ljubljanica
15:17:28Dubrava Ljubljanica
15:26:10Dubrava Ljubljanica
15:34:52Dubrava Ljubljanica
15:43:34Dubrava Ljubljanica
15:52:16Dubrava Ljubljanica
16:00:58Dubrava Ljubljanica
16:09:40Dubrava Ljubljanica
16:18:22Dubrava Ljubljanica
16:27:04Dubrava Ljubljanica
16:35:46Dubrava Ljubljanica
16:44:36Dubrava Ljubljanica
16:53:10Dubrava Ljubljanica
17:01:52Dubrava Ljubljanica
17:10:34Dubrava Ljubljanica
17:19:16Dubrava Ljubljanica
17:27:58Dubrava Ljubljanica
17:36:40Dubrava Ljubljanica
17:45:22Dubrava Ljubljanica
17:54:04Dubrava Ljubljanica
18:02:46Dubrava Ljubljanica
18:11:20Dubrava Ljubljanica
18:20:05Dubrava Ljubljanica
18:28:10Dubrava Ljubljanica
18:37:00Dubrava Ljubljanica
18:46:00Dubrava Ljubljanica
18:53:39Dubrava Ljubljanica
19:01:50Dubrava Ljubljanica
19:09:20Dubrava Ljubljanica
19:17:05Dubrava Ljubljanica
19:26:00Dubrava Ljubljanica
19:34:24Dubrava Ljubljanica
19:43:00Dubrava Ljubljanica
19:54:07Dubrava Ljubljanica
20:05:28Dubrava Ljubljanica
20:15:00Dubrava Ljubljanica
20:25:40Dubrava Ljubljanica
20:34:24Dubrava Ljubljanica
20:44:02Dubrava Ljubljanica
20:57:30Dubrava Ljubljanica
21:12:46Dubrava Ljubljanica
21:27:30Dubrava Ljubljanica
21:42:36Dubrava Ljubljanica
21:57:32Dubrava Ljubljanica
22:12:08Dubrava Ljubljanica
22:26:44Dubrava Ljubljanica
22:41:20Dubrava Ljubljanica
22:56:46Dubrava Ljubljanica
23:11:40Dubrava Ljubljanica
23:25:48Dubrava Ljubljanica
23:40:24Dubrava Ljubljanica
23:55:00Dubrava Ljubljanica
00:09:36Dubrava Ljubljanica
Top