Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Ljubljanica - Dubrava

VrijemePolazište Odredište
03:56:00Ljubljanica Dubrava
04:08:30Ljubljanica Dubrava
04:21:00Ljubljanica Dubrava
04:33:30Ljubljanica Dubrava
04:46:00Ljubljanica Dubrava
04:58:30Ljubljanica Dubrava
05:12:00Ljubljanica Dubrava
05:23:00Ljubljanica Dubrava
05:31:36Ljubljanica Dubrava
05:40:34Ljubljanica Dubrava
05:49:21Ljubljanica Dubrava
05:58:08Ljubljanica Dubrava
06:06:55Ljubljanica Dubrava
06:15:42Ljubljanica Dubrava
06:24:29Ljubljanica Dubrava
06:30:25Ljubljanica Dubrava
06:38:05Ljubljanica Dubrava
06:46:00Ljubljanica Dubrava
06:51:10Ljubljanica Dubrava
06:58:00Ljubljanica Dubrava
07:04:30Ljubljanica Dubrava
07:11:40Ljubljanica Dubrava
07:18:30Ljubljanica Dubrava
07:25:20Ljubljanica Dubrava
07:32:10Ljubljanica Dubrava
07:39:30Ljubljanica Dubrava
07:45:50Ljubljanica Dubrava
07:52:40Ljubljanica Dubrava
07:59:30Ljubljanica Dubrava
08:06:20Ljubljanica Dubrava
08:13:10Ljubljanica Dubrava
08:20:00Ljubljanica Dubrava
08:27:00Ljubljanica Dubrava
08:34:10Ljubljanica Dubrava
08:41:30Ljubljanica Dubrava
08:48:50Ljubljanica Dubrava
08:57:10Ljubljanica Dubrava
09:06:50Ljubljanica Dubrava
09:15:10Ljubljanica Dubrava
09:24:02Ljubljanica Dubrava
09:32:40Ljubljanica Dubrava
09:41:00Ljubljanica Dubrava
09:48:30Ljubljanica Dubrava
09:56:30Ljubljanica Dubrava
10:05:30Ljubljanica Dubrava
10:14:30Ljubljanica Dubrava
10:23:06Ljubljanica Dubrava
10:32:16Ljubljanica Dubrava
10:41:26Ljubljanica Dubrava
10:49:36Ljubljanica Dubrava
10:57:46Ljubljanica Dubrava
11:05:56Ljubljanica Dubrava
11:14:06Ljubljanica Dubrava
11:22:16Ljubljanica Dubrava
11:30:26Ljubljanica Dubrava
11:38:36Ljubljanica Dubrava
11:46:36Ljubljanica Dubrava
11:54:56Ljubljanica Dubrava
12:03:06Ljubljanica Dubrava
12:11:16Ljubljanica Dubrava
12:19:26Ljubljanica Dubrava
12:27:36Ljubljanica Dubrava
12:35:46Ljubljanica Dubrava
12:42:35Ljubljanica Dubrava
12:49:32Ljubljanica Dubrava
12:56:29Ljubljanica Dubrava
13:03:26Ljubljanica Dubrava
13:10:05Ljubljanica Dubrava
13:17:40Ljubljanica Dubrava
13:25:50Ljubljanica Dubrava
13:33:00Ljubljanica Dubrava
13:39:50Ljubljanica Dubrava
13:46:40Ljubljanica Dubrava
13:53:30Ljubljanica Dubrava
14:00:25Ljubljanica Dubrava
14:07:10Ljubljanica Dubrava
14:14:00Ljubljanica Dubrava
14:20:50Ljubljanica Dubrava
14:27:40Ljubljanica Dubrava
14:34:30Ljubljanica Dubrava
14:41:20Ljubljanica Dubrava
14:48:10Ljubljanica Dubrava
14:55:00Ljubljanica Dubrava
15:01:50Ljubljanica Dubrava
15:08:40Ljubljanica Dubrava
15:15:30Ljubljanica Dubrava
15:22:20Ljubljanica Dubrava
15:29:10Ljubljanica Dubrava
15:36:00Ljubljanica Dubrava
15:42:50Ljubljanica Dubrava
15:49:40Ljubljanica Dubrava
15:56:30Ljubljanica Dubrava
16:03:20Ljubljanica Dubrava
16:10:10Ljubljanica Dubrava
16:17:00Ljubljanica Dubrava
16:23:50Ljubljanica Dubrava
16:30:40Ljubljanica Dubrava
16:37:30Ljubljanica Dubrava
16:44:20Ljubljanica Dubrava
16:51:10Ljubljanica Dubrava
16:58:00Ljubljanica Bukovačka
17:04:50Ljubljanica Dubrava
17:11:40Ljubljanica Dubrava
17:18:30Ljubljanica Dubrava
17:25:20Ljubljanica Dubrava
17:32:10Ljubljanica Dubrava
17:39:00Ljubljanica Dubrava
17:46:00Ljubljanica Bukovačka
17:52:20Ljubljanica Dubrava
17:59:20Ljubljanica Dubrava
18:06:30Ljubljanica Bukovačka
18:13:10Ljubljanica Dubrava
18:21:08Ljubljanica Dubrava
18:30:26Ljubljanica Dubrava
18:39:30Ljubljanica Dubrava
18:47:00Ljubljanica Dubrava
18:54:30Ljubljanica Dubrava
19:02:30Ljubljanica Dubrava
19:10:20Ljubljanica Dubrava
19:18:30Ljubljanica Dubrava
19:26:10Ljubljanica Bukovačka
19:34:40Ljubljanica Dubrava
19:43:12Ljubljanica Bukovačka
19:51:00Ljubljanica Dubrava
20:02:00Ljubljanica Dubrava
20:12:30Ljubljanica Dubrava
20:18:35Ljubljanica Bukovačka
20:27:30Ljubljanica Dubrava
20:36:30Ljubljanica Dubrava
20:45:50Ljubljanica Dubrava
20:56:30Ljubljanica Dubrava
21:08:30Ljubljanica Dubrava
21:21:30Ljubljanica Dubrava
21:34:58Ljubljanica Dubrava
21:45:56Ljubljanica Dubrava
21:56:54Ljubljanica Dubrava
22:07:52Ljubljanica Dubrava
22:18:50Ljubljanica Dubrava
22:29:48Ljubljanica Dubrava
22:40:46Ljubljanica Dubrava
22:51:44Ljubljanica Dubrava
23:02:42Ljubljanica Dubrava
23:13:40Ljubljanica Dubrava
23:24:08Ljubljanica Dubrava
23:35:06Ljubljanica Dubrava

Dubrava - Ljubljanica

VrijemePolazište Odredište
04:40:00Dubrava Ljubljanica
04:52:30Dubrava Ljubljanica
05:05:00Dubrava Ljubljanica
05:17:30Dubrava Ljubljanica
05:30:30Dubrava Ljubljanica
05:43:20Dubrava Ljubljanica
05:55:28Dubrava Ljubljanica
06:07:00Dubrava Ljubljanica
06:15:30Dubrava Ljubljanica
06:24:49Dubrava Ljubljanica
06:34:10Dubrava Ljubljanica
06:44:00Dubrava Ljubljanica
06:53:20Dubrava Ljubljanica
07:02:10Dubrava Ljubljanica
07:10:30Dubrava Ljubljanica
07:18:20Dubrava Ljubljanica
07:26:01Dubrava Ljubljanica
07:33:10Dubrava Ljubljanica
07:39:20Dubrava Ljubljanica
07:46:10Dubrava Ljubljanica
07:53:00Dubrava Ljubljanica
07:59:50Dubrava Ljubljanica
08:06:40Dubrava Ljubljanica
08:13:40Dubrava Ljubljanica
08:20:20Dubrava Ljubljanica
08:27:10Dubrava Ljubljanica
08:34:00Dubrava Ljubljanica
08:40:50Dubrava Ljubljanica
08:47:30Dubrava Ljubljanica
08:54:30Dubrava Ljubljanica
09:02:40Dubrava Ljubljanica
09:10:40Dubrava Ljubljanica
09:18:50Dubrava Ljubljanica
09:26:20Dubrava Ljubljanica
09:33:50Dubrava Ljubljanica
09:41:20Dubrava Ljubljanica
09:48:50Dubrava Ljubljanica
09:56:20Dubrava Ljubljanica
10:05:00Dubrava Ljubljanica
10:13:10Dubrava Ljubljanica
10:21:20Dubrava Ljubljanica
10:29:30Dubrava Ljubljanica
10:37:40Dubrava Ljubljanica
10:45:50Dubrava Ljubljanica
10:54:00Dubrava Ljubljanica
11:02:00Dubrava Ljubljanica
11:10:20Dubrava Ljubljanica
11:18:30Dubrava Ljubljanica
11:26:40Dubrava Ljubljanica
11:34:50Dubrava Ljubljanica
11:43:00Dubrava Ljubljanica
11:51:10Dubrava Ljubljanica
11:59:20Dubrava Ljubljanica
12:07:30Dubrava Ljubljanica
12:15:40Dubrava Ljubljanica
12:23:50Dubrava Ljubljanica
12:32:00Dubrava Ljubljanica
12:40:12Dubrava Ljubljanica
12:48:22Dubrava Ljubljanica
12:57:30Dubrava Ljubljanica
13:06:25Dubrava Ljubljanica
13:14:40Dubrava Ljubljanica
13:23:30Dubrava Ljubljanica
13:31:30Dubrava Ljubljanica
13:39:40Dubrava Ljubljanica
13:47:00Dubrava Ljubljanica
13:53:50Dubrava Ljubljanica
14:00:40Dubrava Ljubljanica
14:07:30Dubrava Ljubljanica
14:14:20Dubrava Ljubljanica
14:21:10Dubrava Ljubljanica
14:28:00Dubrava Ljubljanica
14:34:50Dubrava Ljubljanica
14:41:40Dubrava Ljubljanica
14:48:30Dubrava Ljubljanica
14:55:20Dubrava Ljubljanica
15:02:10Dubrava Ljubljanica
15:09:00Dubrava Ljubljanica
15:15:50Dubrava Ljubljanica
15:22:40Dubrava Ljubljanica
15:29:30Dubrava Ljubljanica
15:36:20Dubrava Ljubljanica
15:43:10Dubrava Ljubljanica
15:50:00Dubrava Ljubljanica
15:56:50Dubrava Ljubljanica
16:03:40Dubrava Ljubljanica
16:10:30Dubrava Ljubljanica
16:17:20Dubrava Ljubljanica
16:24:10Dubrava Ljubljanica
16:31:00Dubrava Ljubljanica
16:37:50Dubrava Ljubljanica
16:44:40Dubrava Ljubljanica
16:51:30Dubrava Ljubljanica
16:58:20Dubrava Ljubljanica
17:05:00Dubrava Ljubljanica
17:12:00Dubrava Ljubljanica
17:18:50Dubrava Ljubljanica
17:25:40Dubrava Ljubljanica
17:33:42Dubrava Ljubljanica
17:37:00Bukovačka Ljubljanica
17:43:00Dubrava Ljubljanica
17:53:00Dubrava Ljubljanica
17:59:50Dubrava Ljubljanica
18:06:40Dubrava Ljubljanica
18:13:30Dubrava Ljubljanica
18:20:00Dubrava Ljubljanica
18:27:30Dubrava Ljubljanica
18:31:00Bukovačka Ljubljanica
18:39:30Dubrava Ljubljanica
18:42:43Bukovačka Ljubljanica
18:48:30Dubrava Ljubljanica
18:58:42Dubrava Ljubljanica
19:06:24Dubrava Ljubljanica
19:15:42Dubrava Ljubljanica
19:25:28Dubrava Ljubljanica
19:33:20Dubrava Ljubljanica
19:41:50Dubrava Ljubljanica
19:50:20Dubrava Ljubljanica
19:59:30Dubrava Ljubljanica
20:02:30Bukovačka Ljubljanica
20:08:00Dubrava Ljubljanica
20:20:25Bukovačka Ljubljanica
20:22:00Dubrava Ljubljanica
20:36:30Dubrava Ljubljanica
20:50:40Dubrava Ljubljanica
20:54:48Bukovačka Ljubljanica
21:01:00Dubrava Ljubljanica
21:13:50Dubrava Ljubljanica
21:24:22Dubrava Ljubljanica
21:35:20Dubrava Ljubljanica
21:46:18Dubrava Ljubljanica
21:57:16Dubrava Ljubljanica
22:08:14Dubrava Ljubljanica
22:19:12Dubrava Ljubljanica
22:30:10Dubrava Ljubljanica
22:41:08Dubrava Ljubljanica
22:52:06Dubrava Ljubljanica
23:03:10Dubrava Ljubljanica
23:14:10Dubrava Ljubljanica
23:25:10Dubrava Ljubljanica
23:35:58Dubrava Ljubljanica
23:46:56Dubrava Ljubljanica
23:57:54Dubrava Ljubljanica
00:08:22Dubrava Ljubljanica
00:19:20Dubrava Ljubljanica
Top