Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Ljubljanica - Dubrava

VrijemePolazište Odredište
04:00:00Ljubljanica Dubrava
04:14:06Ljubljanica Dubrava
04:28:42Ljubljanica Dubrava
04:43:18Ljubljanica Dubrava
04:57:54Ljubljanica Dubrava
05:12:30Ljubljanica Dubrava
05:27:36Ljubljanica Dubrava
05:42:12Ljubljanica Dubrava
05:56:18Ljubljanica Dubrava
06:06:00Ljubljanica Dubrava
06:15:34Ljubljanica Dubrava
06:25:08Ljubljanica Dubrava
06:34:42Ljubljanica Dubrava
06:44:16Ljubljanica Dubrava
06:53:50Ljubljanica Dubrava
07:03:24Ljubljanica Dubrava
07:13:00Ljubljanica Dubrava
07:22:32Ljubljanica Dubrava
07:32:06Ljubljanica Dubrava
07:41:40Ljubljanica Dubrava
07:51:14Ljubljanica Dubrava
08:00:48Ljubljanica Dubrava
08:10:22Ljubljanica Dubrava
08:19:56Ljubljanica Dubrava
08:30:30Ljubljanica Dubrava
08:41:04Ljubljanica Dubrava
08:51:38Ljubljanica Dubrava
09:02:12Ljubljanica Dubrava
09:13:00Ljubljanica Dubrava
09:23:56Ljubljanica Dubrava
09:34:56Ljubljanica Dubrava
09:45:56Ljubljanica Dubrava
09:55:56Ljubljanica Dubrava
10:05:56Ljubljanica Dubrava
10:15:56Ljubljanica Dubrava
10:25:56Ljubljanica Dubrava
10:35:56Ljubljanica Dubrava
10:45:56Ljubljanica Dubrava
10:55:56Ljubljanica Dubrava
11:05:56Ljubljanica Dubrava
11:15:56Ljubljanica Dubrava
11:25:56Ljubljanica Dubrava
11:35:56Ljubljanica Dubrava
11:45:56Ljubljanica Dubrava
11:55:56Ljubljanica Dubrava
12:05:56Ljubljanica Dubrava
12:15:56Ljubljanica Dubrava
12:25:56Ljubljanica Dubrava
12:35:56Ljubljanica Dubrava
12:45:00Ljubljanica Dubrava
12:54:34Ljubljanica Dubrava
13:04:08Ljubljanica Dubrava
13:13:42Ljubljanica Dubrava
13:23:16Ljubljanica Dubrava
13:32:50Ljubljanica Dubrava
13:42:24Ljubljanica Dubrava
13:51:58Ljubljanica Dubrava
14:01:32Ljubljanica Dubrava
14:11:06Ljubljanica Dubrava
14:20:40Ljubljanica Dubrava
14:30:14Ljubljanica Dubrava
14:39:48Ljubljanica Dubrava
14:49:22Ljubljanica Dubrava
14:58:56Ljubljanica Dubrava
15:08:30Ljubljanica Dubrava
15:18:04Ljubljanica Dubrava
15:27:38Ljubljanica Dubrava
15:37:12Ljubljanica Dubrava
15:46:46Ljubljanica Dubrava
15:56:20Ljubljanica Dubrava
16:05:54Ljubljanica Dubrava
16:15:28Ljubljanica Dubrava
16:25:02Ljubljanica Dubrava
16:34:36Ljubljanica Dubrava
16:44:10Ljubljanica Dubrava
16:53:44Ljubljanica Dubrava
17:03:18Ljubljanica Dubrava
17:14:00Ljubljanica Dubrava
17:24:00Ljubljanica Dubrava
17:34:00Ljubljanica Dubrava
17:43:00Ljubljanica Dubrava
17:51:00Ljubljanica Bukovačka
18:00:42Ljubljanica Dubrava
18:12:16Ljubljanica Dubrava
18:23:00Ljubljanica Dubrava
18:33:00Ljubljanica Dubrava
18:43:00Ljubljanica Dubrava
18:50:00Ljubljanica Bukovačka
19:00:00Ljubljanica Dubrava
19:15:15Ljubljanica Dubrava
19:26:00Ljubljanica Dubrava
19:33:00Ljubljanica Bukovačka
19:45:00Ljubljanica Dubrava
19:55:00Ljubljanica Bukovačka
20:05:04Ljubljanica Dubrava
20:19:08Ljubljanica Dubrava
20:33:46Ljubljanica Dubrava
20:47:20Ljubljanica Dubrava
21:02:30Ljubljanica Dubrava
21:18:45Ljubljanica Dubrava
21:35:10Ljubljanica Dubrava
21:49:16Ljubljanica Dubrava
22:03:52Ljubljanica Dubrava
22:18:28Ljubljanica Dubrava
22:33:34Ljubljanica Dubrava
22:48:10Ljubljanica Dubrava
23:02:36Ljubljanica Dubrava
23:17:35Ljubljanica Dubrava
23:31:35Ljubljanica Dubrava

Dubrava - Ljubljanica

VrijemePolazište Odredište
04:44:08Dubrava Ljubljanica
04:58:44Dubrava Ljubljanica
05:13:20Dubrava Ljubljanica
05:27:56Dubrava Ljubljanica
05:42:52Dubrava Ljubljanica
05:57:12Dubrava Ljubljanica
06:11:00Dubrava Ljubljanica
06:26:00Dubrava Ljubljanica
06:40:25Dubrava Ljubljanica
06:51:00Dubrava Ljubljanica
07:02:10Dubrava Ljubljanica
07:12:16Dubrava Ljubljanica
07:22:50Dubrava Ljubljanica
07:32:24Dubrava Ljubljanica
07:41:58Dubrava Ljubljanica
07:51:32Dubrava Ljubljanica
08:01:06Dubrava Ljubljanica
08:10:40Dubrava Ljubljanica
08:20:14Dubrava Ljubljanica
08:29:48Dubrava Ljubljanica
08:39:22Dubrava Ljubljanica
08:48:56Dubrava Ljubljanica
08:58:30Dubrava Ljubljanica
09:09:20Dubrava Ljubljanica
09:19:20Dubrava Ljubljanica
09:30:20Dubrava Ljubljanica
09:41:20Dubrava Ljubljanica
09:51:20Dubrava Ljubljanica
10:01:20Dubrava Ljubljanica
10:11:20Dubrava Ljubljanica
10:21:20Dubrava Ljubljanica
10:31:20Dubrava Ljubljanica
10:41:20Dubrava Ljubljanica
10:51:20Dubrava Ljubljanica
11:01:20Dubrava Ljubljanica
11:11:20Dubrava Ljubljanica
11:21:20Dubrava Ljubljanica
11:31:20Dubrava Ljubljanica
11:41:20Dubrava Ljubljanica
11:51:20Dubrava Ljubljanica
12:01:20Dubrava Ljubljanica
12:11:20Dubrava Ljubljanica
12:22:20Dubrava Ljubljanica
12:33:20Dubrava Ljubljanica
12:43:20Dubrava Ljubljanica
12:53:40Dubrava Ljubljanica
13:04:00Dubrava Ljubljanica
13:14:00Dubrava Ljubljanica
13:23:34Dubrava Ljubljanica
13:33:08Dubrava Ljubljanica
13:42:42Dubrava Ljubljanica
13:52:16Dubrava Ljubljanica
14:01:50Dubrava Ljubljanica
14:11:24Dubrava Ljubljanica
14:20:58Dubrava Ljubljanica
14:30:32Dubrava Ljubljanica
14:40:06Dubrava Ljubljanica
14:49:40Dubrava Ljubljanica
14:59:14Dubrava Ljubljanica
15:08:48Dubrava Ljubljanica
15:18:22Dubrava Ljubljanica
15:27:56Dubrava Ljubljanica
15:37:30Dubrava Ljubljanica
15:47:04Dubrava Ljubljanica
15:56:38Dubrava Ljubljanica
16:06:12Dubrava Ljubljanica
16:15:46Dubrava Ljubljanica
16:25:20Dubrava Ljubljanica
16:34:54Dubrava Ljubljanica
16:44:28Dubrava Ljubljanica
16:54:02Dubrava Ljubljanica
17:03:36Dubrava Ljubljanica
17:13:10Dubrava Ljubljanica
17:22:44Dubrava Ljubljanica
17:32:18Dubrava Ljubljanica
17:41:52Dubrava Ljubljanica
17:51:26Dubrava Ljubljanica
18:02:08Dubrava Ljubljanica
18:13:10Dubrava Ljubljanica
18:30:00Dubrava Ljubljanica
18:30:00Bukovačka Ljubljanica
18:40:00Dubrava Ljubljanica
18:48:50Dubrava Ljubljanica
18:58:24Dubrava Ljubljanica
19:09:58Dubrava Ljubljanica
19:20:40Dubrava Ljubljanica
19:24:00Bukovačka Ljubljanica
19:34:00Dubrava Ljubljanica
19:49:00Dubrava Ljubljanica
20:03:00Dubrava Ljubljanica
20:07:00Bukovačka Ljubljanica
20:16:00Dubrava Ljubljanica
20:31:00Bukovačka Ljubljanica
20:34:00Dubrava Ljubljanica
20:50:20Dubrava Ljubljanica
21:04:24Dubrava Ljubljanica
21:19:26Dubrava Ljubljanica
21:34:10Dubrava Ljubljanica
21:49:16Dubrava Ljubljanica
22:04:12Dubrava Ljubljanica
22:18:48Dubrava Ljubljanica
22:33:24Dubrava Ljubljanica
22:48:00Dubrava Ljubljanica
23:03:26Dubrava Ljubljanica
23:18:20Dubrava Ljubljanica
23:32:28Dubrava Ljubljanica
23:47:04Dubrava Ljubljanica
00:01:40Dubrava Ljubljanica
00:16:16Dubrava Ljubljanica
Top