Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Ljubljanica - Dubrava

VrijemePolazište Odredište
04:02:00Ljubljanica Dubrava
04:16:35Ljubljanica Dubrava
04:31:10Ljubljanica Dubrava
04:45:45Ljubljanica Dubrava
05:00:20Ljubljanica Dubrava
05:14:55Ljubljanica Dubrava
05:29:30Ljubljanica Dubrava
05:44:05Ljubljanica Dubrava
05:58:40Ljubljanica Dubrava
06:13:15Ljubljanica Dubrava
06:27:50Ljubljanica Dubrava
06:42:25Ljubljanica Dubrava
06:57:00Ljubljanica Dubrava
07:11:35Ljubljanica Dubrava
07:26:10Ljubljanica Dubrava
07:36:03Ljubljanica Dubrava
07:47:00Ljubljanica Dubrava
07:59:57Ljubljanica Dubrava
08:11:54Ljubljanica Dubrava
08:22:51Ljubljanica Dubrava
08:32:58Ljubljanica Dubrava
08:43:45Ljubljanica Dubrava
08:54:37Ljubljanica Dubrava
09:06:34Ljubljanica Dubrava
09:14:29Ljubljanica Dubrava
09:23:40Ljubljanica Dubrava
09:32:07Ljubljanica Dubrava
09:43:13Ljubljanica Dubrava
09:53:24Ljubljanica Dubrava
10:02:35Ljubljanica Dubrava
10:11:46Ljubljanica Dubrava
10:19:57Ljubljanica Dubrava
10:28:08Ljubljanica Dubrava
10:36:19Ljubljanica Dubrava
10:44:30Ljubljanica Dubrava
10:52:41Ljubljanica Dubrava
11:00:52Ljubljanica Dubrava
11:09:03Ljubljanica Dubrava
11:17:14Ljubljanica Dubrava
11:25:25Ljubljanica Dubrava
11:33:36Ljubljanica Dubrava
11:41:47Ljubljanica Dubrava
11:49:58Ljubljanica Dubrava
11:58:09Ljubljanica Dubrava
12:06:20Ljubljanica Dubrava
12:14:31Ljubljanica Dubrava
12:22:42Ljubljanica Dubrava
12:30:53Ljubljanica Dubrava
12:39:04Ljubljanica Dubrava
12:47:15Ljubljanica Dubrava
12:55:26Ljubljanica Dubrava
13:03:37Ljubljanica Dubrava
13:11:48Ljubljanica Dubrava
13:19:59Ljubljanica Dubrava
13:28:10Ljubljanica Dubrava
13:36:21Ljubljanica Dubrava
13:44:32Ljubljanica Dubrava
13:52:43Ljubljanica Dubrava
14:00:54Ljubljanica Dubrava
14:09:05Ljubljanica Dubrava
14:17:16Ljubljanica Dubrava
14:25:27Ljubljanica Dubrava
14:33:38Ljubljanica Dubrava
14:41:49Ljubljanica Dubrava
14:50:00Ljubljanica Dubrava
14:58:11Ljubljanica Dubrava
15:06:22Ljubljanica Dubrava
15:14:33Ljubljanica Dubrava
15:22:44Ljubljanica Dubrava
15:30:55Ljubljanica Dubrava
15:39:06Ljubljanica Dubrava
15:47:17Ljubljanica Dubrava
15:55:28Ljubljanica Dubrava
16:03:39Ljubljanica Dubrava
16:11:50Ljubljanica Dubrava
16:20:01Ljubljanica Dubrava
16:28:12Ljubljanica Dubrava
16:36:23Ljubljanica Dubrava
16:44:34Ljubljanica Dubrava
16:52:45Ljubljanica Dubrava
17:01:49Ljubljanica Dubrava
17:09:49Ljubljanica Dubrava
17:18:49Ljubljanica Dubrava
17:27:49Ljubljanica Dubrava
17:36:49Ljubljanica Dubrava
17:45:49Ljubljanica Dubrava
17:54:49Ljubljanica Dubrava
18:05:31Ljubljanica Dubrava
18:15:49Ljubljanica Dubrava
18:25:49Ljubljanica Dubrava
18:35:49Ljubljanica Dubrava
18:44:49Ljubljanica Dubrava
18:55:31Ljubljanica Dubrava
19:05:00Ljubljanica Dubrava
19:14:57Ljubljanica Dubrava
19:24:40Ljubljanica Dubrava
19:34:23Ljubljanica Dubrava
19:44:06Ljubljanica Dubrava
19:53:49Ljubljanica Dubrava
20:03:32Ljubljanica Dubrava
20:13:15Ljubljanica Dubrava
20:22:58Ljubljanica Dubrava
20:32:41Ljubljanica Dubrava
20:44:54Ljubljanica Dubrava
20:57:10Ljubljanica Dubrava
21:11:33Ljubljanica Dubrava
21:22:38Ljubljanica Dubrava
21:35:08Ljubljanica Dubrava
21:47:38Ljubljanica Dubrava
22:01:08Ljubljanica Dubrava
22:16:33Ljubljanica Dubrava
22:33:03Ljubljanica Dubrava
22:50:05Ljubljanica Dubrava
23:05:33Ljubljanica Dubrava
23:20:00Ljubljanica Dubrava

Dubrava - Ljubljanica

VrijemePolazište Odredište
04:46:07Dubrava Ljubljanica
05:00:42Dubrava Ljubljanica
05:15:17Dubrava Ljubljanica
05:29:52Dubrava Ljubljanica
05:44:27Dubrava Ljubljanica
05:59:02Dubrava Ljubljanica
06:13:37Dubrava Ljubljanica
06:28:12Dubrava Ljubljanica
06:42:47Dubrava Ljubljanica
06:59:22Dubrava Ljubljanica
07:13:57Dubrava Ljubljanica
07:28:32Dubrava Ljubljanica
07:44:23Dubrava Ljubljanica
07:58:20Dubrava Ljubljanica
08:11:17Dubrava Ljubljanica
08:23:14Dubrava Ljubljanica
08:35:11Dubrava Ljubljanica
08:46:31Dubrava Ljubljanica
08:58:35Dubrava Ljubljanica
09:10:30Dubrava Ljubljanica
09:22:45Dubrava Ljubljanica
09:32:19Dubrava Ljubljanica
09:42:00Dubrava Ljubljanica
09:51:41Dubrava Ljubljanica
09:59:52Dubrava Ljubljanica
10:08:03Dubrava Ljubljanica
10:16:14Dubrava Ljubljanica
10:27:36Dubrava Ljubljanica
10:38:47Dubrava Ljubljanica
10:47:58Dubrava Ljubljanica
10:57:09Dubrava Ljubljanica
11:05:20Dubrava Ljubljanica
11:13:31Dubrava Ljubljanica
11:21:42Dubrava Ljubljanica
11:29:53Dubrava Ljubljanica
11:38:04Dubrava Ljubljanica
11:46:15Dubrava Ljubljanica
11:54:26Dubrava Ljubljanica
12:02:37Dubrava Ljubljanica
12:10:48Dubrava Ljubljanica
12:18:59Dubrava Ljubljanica
12:27:10Dubrava Ljubljanica
12:35:21Dubrava Ljubljanica
12:43:32Dubrava Ljubljanica
12:51:43Dubrava Ljubljanica
12:59:54Dubrava Ljubljanica
13:08:05Dubrava Ljubljanica
13:16:16Dubrava Ljubljanica
13:24:27Dubrava Ljubljanica
13:32:38Dubrava Ljubljanica
13:40:49Dubrava Ljubljanica
13:49:00Dubrava Ljubljanica
13:57:11Dubrava Ljubljanica
14:05:22Dubrava Ljubljanica
14:13:33Dubrava Ljubljanica
14:21:44Dubrava Ljubljanica
14:29:55Dubrava Ljubljanica
14:38:06Dubrava Ljubljanica
14:46:17Dubrava Ljubljanica
14:54:28Dubrava Ljubljanica
15:02:39Dubrava Ljubljanica
15:10:50Dubrava Ljubljanica
15:19:01Dubrava Ljubljanica
15:27:12Dubrava Ljubljanica
15:35:23Dubrava Ljubljanica
15:43:34Dubrava Ljubljanica
15:51:45Dubrava Ljubljanica
15:59:56Dubrava Ljubljanica
16:08:07Dubrava Ljubljanica
16:16:18Dubrava Ljubljanica
16:24:29Dubrava Ljubljanica
16:32:40Dubrava Ljubljanica
16:40:51Dubrava Ljubljanica
16:49:02Dubrava Ljubljanica
16:57:13Dubrava Ljubljanica
17:06:11Dubrava Ljubljanica
17:14:11Dubrava Ljubljanica
17:22:11Dubrava Ljubljanica
17:30:11Dubrava Ljubljanica
17:38:11Dubrava Ljubljanica
17:47:11Dubrava Ljubljanica
17:56:11Dubrava Ljubljanica
18:04:11Dubrava Ljubljanica
18:12:11Dubrava Ljubljanica
18:21:11Dubrava Ljubljanica
18:30:11Dubrava Ljubljanica
18:40:11Dubrava Ljubljanica
18:50:11Dubrava Ljubljanica
19:00:11Dubrava Ljubljanica
19:10:11Dubrava Ljubljanica
19:20:12Dubrava Ljubljanica
19:29:55Dubrava Ljubljanica
19:39:38Dubrava Ljubljanica
19:49:21Dubrava Ljubljanica
19:59:04Dubrava Ljubljanica
20:08:47Dubrava Ljubljanica
20:18:30Dubrava Ljubljanica
20:28:13Dubrava Ljubljanica
20:37:56Dubrava Ljubljanica
20:48:39Dubrava Ljubljanica
20:58:42Dubrava Ljubljanica
21:08:05Dubrava Ljubljanica
21:17:48Dubrava Ljubljanica
21:31:00Dubrava Ljubljanica
21:45:10Dubrava Ljubljanica
21:55:40Dubrava Ljubljanica
22:06:45Dubrava Ljubljanica
22:20:10Dubrava Ljubljanica
22:34:40Dubrava Ljubljanica
22:47:45Dubrava Ljubljanica
23:02:10Dubrava Ljubljanica
23:17:10Dubrava Ljubljanica
23:34:12Dubrava Ljubljanica
23:49:40Dubrava Ljubljanica
00:04:07Dubrava Ljubljanica
Top