Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Ljubljanica - Dubrava

VrijemePolazište Odredište
05:02:00Ljubljanica Dubrava
05:19:30Ljubljanica Dubrava
05:37:00Ljubljanica Dubrava
05:54:30Ljubljanica Dubrava
06:12:00Ljubljanica Dubrava
06:29:30Ljubljanica Dubrava
06:49:30Ljubljanica Dubrava
07:08:30Ljubljanica Dubrava
07:26:10Ljubljanica Dubrava
07:42:00Ljubljanica Dubrava
07:57:00Ljubljanica Dubrava
08:05:43Ljubljanica Dubrava
08:14:26Ljubljanica Dubrava
08:23:45Ljubljanica Dubrava
08:33:52Ljubljanica Dubrava
08:43:35Ljubljanica Dubrava
08:54:18Ljubljanica Dubrava
09:04:01Ljubljanica Dubrava
09:14:44Ljubljanica Dubrava
09:24:27Ljubljanica Dubrava
09:34:10Ljubljanica Dubrava
09:43:53Ljubljanica Dubrava
09:53:36Ljubljanica Dubrava
10:03:19Ljubljanica Dubrava
10:13:02Ljubljanica Dubrava
10:22:45Ljubljanica Dubrava
10:32:28Ljubljanica Dubrava
10:42:11Ljubljanica Dubrava
10:52:54Ljubljanica Dubrava
11:04:37Ljubljanica Dubrava
11:16:20Ljubljanica Dubrava
11:28:03Ljubljanica Dubrava
11:39:46Ljubljanica Dubrava
11:51:42Ljubljanica Dubrava
12:05:00Ljubljanica Dubrava
12:20:21Ljubljanica Dubrava
12:32:51Ljubljanica Dubrava
12:45:21Ljubljanica Dubrava
12:57:51Ljubljanica Dubrava
13:10:21Ljubljanica Dubrava
13:23:51Ljubljanica Dubrava
13:35:21Ljubljanica Dubrava
13:47:51Ljubljanica Dubrava
14:00:21Ljubljanica Dubrava
14:12:51Ljubljanica Dubrava
14:25:21Ljubljanica Dubrava
14:37:51Ljubljanica Dubrava
14:50:21Ljubljanica Dubrava
15:02:51Ljubljanica Dubrava
15:15:21Ljubljanica Dubrava
15:27:51Ljubljanica Dubrava
15:40:21Ljubljanica Dubrava
15:52:51Ljubljanica Dubrava
16:05:21Ljubljanica Dubrava
16:18:51Ljubljanica Dubrava
16:32:21Ljubljanica Dubrava
16:44:51Ljubljanica Dubrava
16:56:21Ljubljanica Dubrava
17:08:51Ljubljanica Dubrava
17:20:21Ljubljanica Dubrava
17:32:51Ljubljanica Dubrava
17:42:34Ljubljanica Dubrava
17:52:17Ljubljanica Dubrava
18:02:00Ljubljanica Dubrava
18:11:53Ljubljanica Dubrava
18:20:26Ljubljanica Dubrava
18:31:09Ljubljanica Dubrava
18:40:52Ljubljanica Dubrava
18:50:35Ljubljanica Dubrava
19:00:18Ljubljanica Dubrava
19:10:02Ljubljanica Dubrava
19:19:44Ljubljanica Dubrava
19:29:28Ljubljanica Dubrava
19:39:20Ljubljanica Dubrava
19:48:56Ljubljanica Dubrava
19:58:40Ljubljanica Dubrava
20:08:24Ljubljanica Dubrava
20:18:08Ljubljanica Dubrava
20:27:52Ljubljanica Dubrava
20:37:36Ljubljanica Dubrava
20:47:20Ljubljanica Dubrava
20:57:04Ljubljanica Dubrava
21:09:48Ljubljanica Dubrava
21:23:32Ljubljanica Dubrava
21:45:44Ljubljanica Dubrava
22:05:18Ljubljanica Dubrava
22:24:48Ljubljanica Dubrava
22:42:18Ljubljanica Dubrava
22:59:48Ljubljanica Dubrava
23:16:00Ljubljanica Dubrava

Dubrava - Ljubljanica

VrijemePolazište Odredište
05:46:07Dubrava Ljubljanica
06:03:37Dubrava Ljubljanica
06:21:07Dubrava Ljubljanica
06:38:37Dubrava Ljubljanica
06:56:07Dubrava Ljubljanica
07:13:37Dubrava Ljubljanica
07:35:07Dubrava Ljubljanica
07:57:37Dubrava Ljubljanica
08:15:45Dubrava Ljubljanica
08:28:54Dubrava Ljubljanica
08:41:07Dubrava Ljubljanica
08:50:50Dubrava Ljubljanica
09:00:33Dubrava Ljubljanica
09:10:16Dubrava Ljubljanica
09:19:59Dubrava Ljubljanica
09:29:42Dubrava Ljubljanica
09:39:25Dubrava Ljubljanica
09:49:08Dubrava Ljubljanica
09:58:51Dubrava Ljubljanica
10:08:34Dubrava Ljubljanica
10:19:17Dubrava Ljubljanica
10:30:00Dubrava Ljubljanica
10:40:43Dubrava Ljubljanica
10:51:26Dubrava Ljubljanica
10:58:09Dubrava Ljubljanica
11:06:52Dubrava Ljubljanica
11:16:35Dubrava Ljubljanica
11:27:18Dubrava Ljubljanica
11:37:01Dubrava Ljubljanica
11:48:44Dubrava Ljubljanica
12:01:27Dubrava Ljubljanica
12:14:10Dubrava Ljubljanica
12:26:53Dubrava Ljubljanica
12:39:28Dubrava Ljubljanica
12:51:58Dubrava Ljubljanica
13:04:28Dubrava Ljubljanica
13:16:58Dubrava Ljubljanica
13:29:28Dubrava Ljubljanica
13:41:58Dubrava Ljubljanica
13:54:28Dubrava Ljubljanica
14:06:58Dubrava Ljubljanica
14:19:28Dubrava Ljubljanica
14:31:58Dubrava Ljubljanica
14:44:28Dubrava Ljubljanica
14:56:58Dubrava Ljubljanica
15:09:28Dubrava Ljubljanica
15:21:58Dubrava Ljubljanica
15:34:28Dubrava Ljubljanica
15:46:58Dubrava Ljubljanica
15:59:28Dubrava Ljubljanica
16:11:58Dubrava Ljubljanica
16:24:28Dubrava Ljubljanica
16:36:58Dubrava Ljubljanica
16:49:28Dubrava Ljubljanica
17:06:00Dubrava Ljubljanica
17:18:40Dubrava Ljubljanica
17:32:30Dubrava Ljubljanica
17:44:49Dubrava Ljubljanica
17:55:32Dubrava Ljubljanica
18:06:15Dubrava Ljubljanica
18:16:58Dubrava Ljubljanica
18:26:41Dubrava Ljubljanica
18:36:24Dubrava Ljubljanica
18:46:07Dubrava Ljubljanica
18:56:00Dubrava Ljubljanica
19:05:36Dubrava Ljubljanica
19:15:20Dubrava Ljubljanica
19:25:04Dubrava Ljubljanica
19:34:48Dubrava Ljubljanica
19:44:32Dubrava Ljubljanica
19:54:16Dubrava Ljubljanica
20:04:00Dubrava Ljubljanica
20:13:44Dubrava Ljubljanica
20:23:28Dubrava Ljubljanica
20:35:12Dubrava Ljubljanica
20:43:50Dubrava Ljubljanica
20:52:40Dubrava Ljubljanica
21:02:24Dubrava Ljubljanica
21:12:08Dubrava Ljubljanica
21:21:52Dubrava Ljubljanica
21:31:36Dubrava Ljubljanica
21:41:20Dubrava Ljubljanica
21:56:00Dubrava Ljubljanica
22:12:00Dubrava Ljubljanica
22:32:00Dubrava Ljubljanica
22:49:25Dubrava Ljubljanica
23:08:55Dubrava Ljubljanica
23:26:25Dubrava Ljubljanica
23:43:55Dubrava Ljubljanica
00:00:07Dubrava Ljubljanica
Top