Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Črnomerec - G.Stenjeve

VrijemePolazište Odredište
04:40:00Dubravica 35 G.Stenjevec
05:00:00Dubravica 35 G.Stenjevec
05:10:00Črnomerec G.Stenjevec
05:30:00Črnomerec G.Stenjevec
05:50:00Črnomerec G.Stenjevec
06:15:00Črnomerec G.Stenjevec
06:35:00Črnomerec G.Stenjevec
07:00:00Črnomerec G.Stenjevec
07:25:00Črnomerec G.Stenjevec
07:50:00Črnomerec G.Stenjevec
08:15:00Črnomerec G.Stenjevec
08:40:00Črnomerec G.Stenjevec
09:05:00Črnomerec G.Stenjevec
09:30:00Črnomerec G.Stenjevec
09:55:00Črnomerec G.Stenjevec
10:20:00Črnomerec G.Stenjevec
10:45:00Črnomerec G.Stenjevec
11:10:00Črnomerec G.Stenjevec
11:35:00Črnomerec G.Stenjevec
12:00:00Črnomerec G.Stenjevec
12:25:00Črnomerec G.Stenjevec
12:50:00Črnomerec G.Stenjevec
13:15:00Črnomerec G.Stenjevec
13:50:00Črnomerec G.Stenjevec
14:05:00Črnomerec G.Stenjevec
14:40:00Črnomerec G.Stenjevec
14:55:00Črnomerec G.Stenjevec
15:30:00Črnomerec G.Stenjevec
15:45:00Črnomerec G.Stenjevec
16:15:00Črnomerec G.Stenjevec
16:35:00Črnomerec G.Stenjevec
17:10:00Črnomerec G.Stenjevec
18:05:00Črnomerec G.Stenjevec
18:50:00Črnomerec G.Stenjevec
19:45:00Črnomerec G.Stenjevec
20:30:00Črnomerec G.Stenjevec
21:15:00Črnomerec G.Stenjevec
22:05:00Črnomerec G.Stenjevec
22:45:00Črnomerec G.Stenjevec

G.Stenjeve - Črnomerec

VrijemePolazište Odredište
04:45:00Dubravica okretište Črnomerec
05:05:00Dubravica okretište Črnomerec
05:30:00Dubravica okretište Črnomerec
05:50:00Dubravica okretište Črnomerec
06:10:00Dubravica okretište Črnomerec
06:35:00Dubravica okretište Črnomerec
07:00:00Dubravica okretište Črnomerec
07:25:00Dubravica okretište Črnomerec
07:50:00Dubravica okretište Črnomerec
08:15:00Dubravica okretište Črnomerec
08:40:00Dubravica okretište Črnomerec
09:05:00Dubravica okretište Črnomerec
09:30:00Dubravica okretište Črnomerec
09:55:00Dubravica okretište Črnomerec
10:20:00Dubravica okretište Črnomerec
10:45:00Dubravica okretište Črnomerec
11:10:00Dubravica okretište Črnomerec
11:35:00Dubravica okretište Črnomerec
12:00:00Dubravica okretište Črnomerec
12:25:00Dubravica okretište Črnomerec
12:50:00Dubravica okretište Črnomerec
13:20:00Dubravica okretište Črnomerec
13:40:00Dubravica okretište Črnomerec
14:15:00Dubravica okretište Črnomerec
14:30:00Dubravica okretište Črnomerec
15:05:00Dubravica okretište Črnomerec
15:20:00Dubravica okretište Črnomerec
15:55:00Dubravica okretište Črnomerec
16:10:00Dubravica okretište Črnomerec
16:45:00Dubravica okretište Črnomerec
17:00:00Dubravica okretište Črnomerec
17:35:00Dubravica okretište Črnomerec
18:30:00Dubravica okretište Črnomerec
19:15:00Dubravica okretište Črnomerec
20:10:00Dubravica okretište Črnomerec
20:55:00Dubravica okretište Črnomerec
21:40:00Dubravica okretište Črnomerec
22:25:00Dubravica okretište Črnomerec
23:05:00Dubravica okretište Vrapčanska
Top