Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Mand. - Vrhov

VrijemePolazište Odredište
04:25:00Mandaličina Vrhovec
04:45:00Kuniščak Šestinski dol
05:10:00Mandaličina Vrhovec
05:15:00Kuniščak Šestinski dol
05:40:00Kuniščak Šestinski dol
05:40:00Mandaličina Vrhovec
06:10:00Mandaličina Vrhovec
06:10:00Kuniščak Šestinski dol
06:40:00Kuniščak Šestinski dol
06:40:00Mandaličina Vrhovec
07:10:00Mandaličina Vrhovec
07:10:00Kuniščak Šestinski dol
07:40:00Kuniščak Šestinski dol
07:40:00Mandaličina Vrhovec
08:10:00Mandaličina Vrhovec
08:40:00Kuniščak Šestinski dol
09:00:00Mandaličina Vrhovec
09:25:00Kuniščak Šestinski dol
09:50:00Mandaličina Vrhovec
10:15:00Kuniščak Šestinski dol
10:40:00Mandaličina Vrhovec
11:05:00Kuniščak Šestinski dol
11:25:00Mandaličina Vrhovec
11:50:00Kuniščak Šestinski dol
12:10:00Mandaličina Vrhovec
12:35:00Kuniščak Šestinski dol
12:45:00Mandaličina Vrhovec
13:10:00Mandaličina Vrhovec
13:10:00Kuniščak Šestinski dol
13:40:00Mandaličina Vrhovec
13:45:00Kuniščak Šestinski dol
14:15:00Mandaličina Vrhovec
14:15:00Kuniščak Šestinski dol
14:45:00Kuniščak Šestinski dol
14:45:00Mandaličina Vrhovec
15:15:00Mandaličina Vrhovec
15:15:00Kuniščak Šestinski dol
15:45:00Kuniščak Šestinski dol
15:45:00Mandaličina Vrhovec
16:15:00Mandaličina Vrhovec
16:15:00Kuniščak Šestinski dol
16:45:00Kuniščak Šestinski dol
17:15:00Mandaličina Vrhovec
17:40:00Kuniščak Šestinski dol
18:05:00Mandaličina Vrhovec
18:30:00Kuniščak Šestinski dol
18:50:00Mandaličina Vrhovec
19:15:00Kuniščak Šestinski dol
19:40:00Mandaličina Vrhovec
20:00:00Kuniščak Šestinski dol
20:25:00Mandaličina Vrhovec
20:50:00Kuniščak Šestinski dol
21:15:00Mandaličina Vrhovec
21:40:00Kuniščak Šestinski dol
22:10:00Mandaličina Vrhovec
22:35:00Kuniščak Šestinski dol
23:05:00Mandaličina Vrhovec
23:25:00Kuniščak Šestinski dol
23:45:00Mandaličina Vrhovec
00:05:00Kuniščak Šestinski dol
00:25:00Mandaličina Vrhovec

Vrhov - Mand.

VrijemePolazište Odredište
04:35:00Vrhovec Mandaličina
05:00:00Šestinski dol Kunišćak
05:30:00Vrhovec Mandaličina
05:30:00Šestinski dol Kunišćak
06:00:00Šestinski dol Kunišćak
06:00:00Vrhovec Mandaličina
06:30:00Vrhovec Mandaličina
06:30:00Šestinski dol Kunišćak
07:00:00Šestinski dol Kunišćak
07:00:00Vrhovec Mandaličina
07:30:00Vrhovec Mandaličina
07:30:00Šestinski dol Kunišćak
08:00:00Šestinski dol Kunišćak
08:00:00Vrhovec Mandaličina
08:30:00Vrhovec Mandaličina
08:50:00Šestinski dol Kunišćak
09:15:00Vrhovec Mandaličina
09:40:00Šestinski dol Kunišćak
10:05:00Vrhovec Mandaličina
10:30:00Šestinski dol Kunišćak
10:55:00Vrhovec Mandaličina
11:15:00Šestinski dol Kunišćak
11:40:00Vrhovec Mandaličina
12:00:00Šestinski dol Kunišćak
12:25:00Vrhovec Mandaličina
12:50:00Šestinski dol Kunišćak
13:00:00Vrhovec Mandaličina
13:30:00Vrhovec Mandaličina
13:30:00Šestinski dol Kunišćak
14:05:00Šestinski dol Kunišćak
14:05:00Vrhovec Mandaličina
14:35:00Vrhovec Mandaličina
14:35:00Šestinski dol Kunišćak
15:05:00Šestinski dol Kunišćak
15:05:00Vrhovec Mandaličina
15:35:00Vrhovec Mandaličina
15:35:00Šestinski dol Kunišćak
16:05:00Šestinski dol Kunišćak
16:05:00Vrhovec Mandaličina
16:30:00Šestinski dol Kunišćak
16:35:00Vrhovec Mandaličina
17:05:00Šestinski dol Kunišćak
17:30:00Vrhovec Mandaličina
17:55:00Šestinski dol Kunišćak
18:20:00Vrhovec Mandaličina
18:40:00Šestinski dol Kunišćak
19:05:00Vrhovec Mandaličina
19:30:00Šestinski dol Kunišćak
19:50:00Vrhovec Mandaličina
20:15:00Šestinski dol Kunišćak
20:40:00Vrhovec Mandaličina
21:05:00Šestinski dol Kunišćak
21:30:00Vrhovec Mandaličina
22:00:00Šestinski dol Kunišćak
22:25:00Vrhovec Mandaličina
22:55:00Šestinski dol Kunišćak
23:15:00Vrhovec Mandaličina
23:35:00Šestinski dol Kunišćak
23:55:00Vrhovec Mandaličina
00:15:00Šestinski dol Kunišćak
00:35:00Vrhovec Mandaličina
Top