Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Žitnjak - Kvater.trg

VrijemePolazište Odredište
05:45:00Žitnjak Kvat. trg
06:03:19Žitnjak Kvat. trg
06:21:38Žitnjak Kvat. trg
06:39:57Žitnjak Kvat. trg
06:58:16Žitnjak Kvat. trg
07:16:35Žitnjak Kvat. trg
07:34:54Žitnjak Kvat. trg
07:53:13Žitnjak Kvat. trg
08:11:32Žitnjak Kvat. trg
08:29:51Žitnjak Kvat. trg
08:44:00Žitnjak Kvat. trg
08:57:44Žitnjak Kvat. trg
09:11:28Žitnjak Kvat. trg
09:25:12Žitnjak Kvat. trg
09:38:56Žitnjak Kvat. trg
09:52:40Žitnjak Kvat. trg
10:09:00Žitnjak Kvat. trg
10:22:08Žitnjak Kvat. trg
10:35:52Žitnjak Kvat. trg
10:49:36Žitnjak Kvat. trg
11:03:00Žitnjak Kvat. trg
11:16:49Žitnjak Kvat. trg
11:30:02Žitnjak Kvat. trg
11:42:28Žitnjak Kvat. trg
11:54:41Žitnjak Kvat. trg
12:06:54Žitnjak Kvat. trg
12:19:07Žitnjak Kvat. trg
12:31:20Žitnjak Kvat. trg
12:43:33Žitnjak Kvat. trg
12:55:46Žitnjak Kvat. trg
13:07:59Žitnjak Kvat. trg
13:20:12Žitnjak Kvat. trg
13:32:25Žitnjak Kvat. trg
13:44:38Žitnjak Kvat. trg
13:56:51Žitnjak Kvat. trg
14:09:04Žitnjak Kvat. trg
14:21:17Žitnjak Kvat. trg
14:33:30Žitnjak Kvat. trg
14:45:43Žitnjak Kvat. trg
14:57:56Žitnjak Kvat. trg
15:10:09Žitnjak Kvat. trg
15:22:22Žitnjak Kvat. trg
15:34:35Žitnjak Kvat. trg
15:46:48Žitnjak Kvat. trg
15:59:01Žitnjak Kvat. trg
16:11:14Žitnjak Kvat. trg
16:23:27Žitnjak Kvat. trg
16:35:40Žitnjak Kvat. trg
16:47:53Žitnjak Kvat. trg
17:00:06Žitnjak Kvat. trg
17:12:19Žitnjak Kvat. trg
17:24:32Žitnjak Kvat. trg
17:36:45Žitnjak Kvat. trg
17:48:58Žitnjak Kvat. trg
18:01:11Žitnjak Kvat. trg
18:13:24Žitnjak Kvat. trg
18:25:37Žitnjak Spr.Dubrava
18:37:50Žitnjak Kvat. trg
18:51:03Žitnjak Kvat. trg
19:04:00Žitnjak Kvat. trg
19:18:00Žitnjak Kvat. trg
19:32:44Žitnjak Kvat. trg
19:46:28Žitnjak Kvat. trg
20:00:12Žitnjak Spr.Dubrava
20:13:56Žitnjak Kvat. trg
20:27:40Žitnjak Kvat. trg
20:41:24Žitnjak Spr.Dubrava
20:55:08Žitnjak Kvat. trg
21:13:25Žitnjak Kvat. trg
21:31:44Žitnjak Kvat. trg
21:50:03Žitnjak Kvat. trg
22:08:22Žitnjak Kvat. trg
22:26:41Žitnjak Kvat. trg
22:45:00Žitnjak Spr.Dubrava
23:03:19Žitnjak Spr.Dubrava
23:21:38Žitnjak Spr.Dubrava
23:39:57Žitnjak Spr.Dubrava
23:58:16Žitnjak Spr.Dubrava
00:16:00Žitnjak Spr.Dubrava

Kvater.trg - Žitnjak

VrijemePolazište Odredište
05:35:00Ravnice Kvat. trg
05:53:00Ravnice Kvat. trg
06:11:30Ravnice Kvat. trg
08:28:00Ravnice Kvat. trg
10:46:50Ravnice Kvat. trg
Top