Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Žitnjak - Kvater.trg

VrijemePolazište Odredište
04:45:00Žitnjak Kvat. trg
05:03:23Žitnjak Kvat. trg
05:21:46Žitnjak Kvat. trg
05:41:30Žitnjak Kvat. trg
05:58:32Žitnjak Kvat. trg
06:16:55Žitnjak Kvat. trg
06:30:00Žitnjak Kvat. trg
06:43:00Žitnjak Kvat. trg
06:54:43Žitnjak Kvat. trg
07:06:26Žitnjak Kvat. trg
07:18:09Žitnjak Kvat. trg
07:29:52Žitnjak Kvat. trg
07:41:35Žitnjak Kvat. trg
07:53:18Žitnjak Kvat. trg
08:05:01Žitnjak Kvat. trg
08:16:44Žitnjak Kvat. trg
08:28:00Žitnjak Spr.Dubrava
08:40:10Žitnjak Kvat. trg
08:51:53Žitnjak Kvat. trg
09:03:36Žitnjak Spr.Dubrava
09:15:00Žitnjak Kvat. trg
09:28:00Žitnjak Kvat. trg
09:42:00Žitnjak Kvat. trg
09:56:00Žitnjak Kvat. trg
10:10:50Žitnjak Kvat. trg
10:24:56Žitnjak Kvat. trg
10:38:30Žitnjak Kvat. trg
10:53:08Žitnjak Kvat. trg
11:07:14Žitnjak Kvat. trg
11:21:20Žitnjak Kvat. trg
11:35:26Žitnjak Kvat. trg
11:49:32Žitnjak Kvat. trg
12:03:38Žitnjak Kvat. trg
12:17:44Žitnjak Kvat. trg
12:32:50Žitnjak Kvat. trg
12:47:30Žitnjak Kvat. trg
13:02:00Žitnjak Kvat. trg
13:16:00Žitnjak Kvat. trg
13:30:30Žitnjak Kvat. trg
13:44:43Žitnjak Kvat. trg
13:58:31Žitnjak Kvat. trg
14:12:19Žitnjak Kvat. trg
14:24:07Žitnjak Kvat. trg
14:35:55Žitnjak Kvat. trg
14:47:43Žitnjak Kvat. trg
14:59:31Žitnjak Kvat. trg
15:11:19Žitnjak Kvat. trg
15:23:07Žitnjak Kvat. trg
15:34:55Žitnjak Kvat. trg
15:46:43Žitnjak Kvat. trg
15:58:31Žitnjak Kvat. trg
16:10:19Žitnjak Kvat. trg
16:22:07Žitnjak Kvat. trg
16:33:55Žitnjak Kvat. trg
16:45:43Žitnjak Kvat. trg
16:57:31Žitnjak Kvat. trg
17:12:19Žitnjak Kvat. trg
17:28:07Žitnjak Kvat. trg
17:36:00Žitnjak Spr.Dubrava
17:45:00Žitnjak Kvat. trg
18:01:00Žitnjak Kvat. trg
18:08:19Žitnjak Spr.Dubrava
18:19:50Žitnjak Kvat. trg
18:36:00Žitnjak Kvat. trg
18:52:00Žitnjak Kvat. trg
19:09:00Žitnjak Kvat. trg
19:28:00Žitnjak Kvat. trg
19:30:00Žitnjak Spr.Dubrava
19:50:00Žitnjak Kvat. trg
19:57:00Žitnjak Spr.Dubrava
20:13:00Žitnjak Kvat. trg
20:31:11Žitnjak Kvat. trg
20:50:11Žitnjak Kvat. trg
21:10:00Žitnjak Kvat. trg
21:30:27Žitnjak Kvat. trg
21:48:50Žitnjak Kvat. trg
22:07:13Žitnjak Kvat. trg
22:25:36Žitnjak Kvat. trg
22:43:14Žitnjak Kvat. trg
23:02:22Žitnjak Spr.Dubrava
23:20:45Žitnjak Spr.Dubrava
23:39:08Žitnjak Spr.Dubrava
23:55:00Žitnjak Spr.Dubrava
00:15:00Žitnjak Spr.Dubrava
00:32:50Žitnjak Spr.Dubrava

Kvater.trg - Žitnjak

VrijemePolazište Odredište
04:07:10Ravnice Žitnjak
04:14:05Ravnice Kvat. trg
04:24:30Ravnice Žitnjak
04:25:55Kvaternikov trg Žitnjak
04:32:10Ravnice Kvat. trg
04:44:18Kvaternikov trg Žitnjak
04:50:10Ravnice Kvat. trg
05:02:41Kvaternikov trg Žitnjak
05:08:40Ravnice Kvat. trg
05:21:04Kvaternikov trg Žitnjak
05:39:27Kvaternikov trg Žitnjak
05:49:00Ravnice Žitnjak
05:57:50Kvaternikov trg Žitnjak
06:16:13Kvaternikov trg Žitnjak
06:20:00Ravnice Kvat. trg
06:24:00Ravnice Žitnjak
06:32:28Kvaternikov trg Žitnjak
06:42:08Kvaternikov trg Žitnjak
06:49:00Ravnice Kvat. trg
06:53:51Kvaternikov trg Žitnjak
07:05:34Kvaternikov trg Žitnjak
07:17:17Kvaternikov trg Žitnjak
07:29:00Kvaternikov trg Žitnjak
07:40:43Kvaternikov trg Žitnjak
07:52:26Kvaternikov trg Žitnjak
08:04:09Kvaternikov trg Žitnjak
08:15:52Kvaternikov trg Žitnjak
08:28:35Kvaternikov trg Žitnjak
08:42:18Kvaternikov trg Žitnjak
08:56:01Kvaternikov trg Žitnjak
09:10:44Kvaternikov trg Žitnjak
09:25:20Kvaternikov trg Žitnjak
09:40:00Kvaternikov trg Žitnjak
09:55:00Kvaternikov trg Žitnjak
10:10:00Kvaternikov trg Žitnjak
10:24:06Kvaternikov trg Žitnjak
10:38:12Kvaternikov trg Žitnjak
10:52:18Kvaternikov trg Žitnjak
11:06:24Kvaternikov trg Žitnjak
11:20:30Kvaternikov trg Žitnjak
11:34:36Kvaternikov trg Žitnjak
11:48:42Kvaternikov trg Žitnjak
12:02:48Kvaternikov trg Žitnjak
12:16:54Kvaternikov trg Žitnjak
12:31:00Kvaternikov trg Žitnjak
12:45:06Kvaternikov trg Žitnjak
12:59:15Kvaternikov trg Žitnjak
13:13:27Kvaternikov trg Žitnjak
13:36:55Kvaternikov trg Žitnjak
13:40:00Ravnice Kvat. trg
13:43:53Ravnice Žitnjak
13:48:43Kvaternikov trg Žitnjak
14:00:31Kvaternikov trg Žitnjak
14:12:19Kvaternikov trg Žitnjak
14:24:07Kvaternikov trg Žitnjak
14:35:55Kvaternikov trg Žitnjak
14:47:43Kvaternikov trg Žitnjak
14:59:31Kvaternikov trg Žitnjak
15:11:19Kvaternikov trg Žitnjak
15:23:07Kvaternikov trg Žitnjak
15:34:55Kvaternikov trg Žitnjak
15:46:43Kvaternikov trg Žitnjak
15:58:31Kvaternikov trg Žitnjak
16:10:19Kvaternikov trg Žitnjak
16:22:07Kvaternikov trg Žitnjak
16:33:55Kvaternikov trg Žitnjak
16:45:43Kvaternikov trg Žitnjak
16:57:31Kvaternikov trg Žitnjak
17:09:19Kvaternikov trg Žitnjak
17:21:00Kvaternikov trg Žitnjak
17:33:02Kvaternikov trg Žitnjak
17:44:43Kvaternikov trg Žitnjak
17:56:31Kvaternikov trg Žitnjak
18:11:19Kvaternikov trg Žitnjak
18:27:09Kvaternikov trg Žitnjak
18:44:00Kvaternikov trg Žitnjak
19:00:00Kvaternikov trg Žitnjak
19:16:00Kvaternikov trg Žitnjak
19:34:00Kvaternikov trg Žitnjak
19:53:00Kvaternikov trg Žitnjak
20:12:00Kvaternikov trg Žitnjak
20:31:00Kvaternikov trg Žitnjak
20:50:00Kvaternikov trg Žitnjak
21:10:33Kvaternikov trg Žitnjak
21:29:47Kvaternikov trg Žitnjak
21:48:10Kvaternikov trg Žitnjak
22:06:33Kvaternikov trg Žitnjak
22:24:56Kvaternikov trg Žitnjak
22:43:19Kvaternikov trg Žitnjak
23:01:42Kvaternikov trg Žitnjak
23:20:05Kvaternikov trg Žitnjak
23:38:15Kvaternikov trg Žitnjak
Top