Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Črn. - Perjavic

VrijemePolazište Odredište
04:17:00Gornje Padine Per.-Borčec
04:50:00Črnomerec Per.-Borčec
05:40:00Črnomerec Per.-Borčec
06:30:00Črnomerec Per.-Borčec
07:20:00Črnomerec Per.-Borčec
08:10:00Črnomerec Per.-Borčec
08:55:00Črnomerec Per.-Borčec
09:45:00Črnomerec Per.-Borčec
10:35:00Črnomerec Per.-Borčec
11:30:00Črnomerec Per.-Borčec
12:25:00Črnomerec Per.-Borčec
13:15:00Črnomerec Per.-Borčec
14:10:00Črnomerec Per.-Borčec
14:55:00Črnomerec Per.-Borčec
15:45:00Črnomerec Per.-Borčec
16:35:00Črnomerec Per.-Borčec
17:30:00Črnomerec Per.-Borčec
18:20:00Črnomerec Per.-Borčec
19:20:00Črnomerec Per.-Borčec
20:20:00Črnomerec Per.-Borčec
21:30:00Črnomerec Per.-Borčec
22:45:00Črnomerec Per.-Borčec

Perjavic - Črn.

VrijemePolazište Odredište
04:25:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
05:15:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
06:00:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
06:50:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
07:40:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
08:30:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
09:20:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
10:10:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
11:00:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
11:55:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
12:50:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
13:40:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
14:35:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
15:20:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
16:10:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
17:00:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
17:55:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
18:50:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
19:50:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
20:50:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
22:00:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
23:05:00D.Mandića-Balun. put G. Padine
Top