Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Črn. - Perjavic

VrijemePolazište Odredište
05:35:00Gornje Padine Per.-Borčec
06:15:00Črnomerec Per.-Borčec
07:15:00Črnomerec Per.-Borčec
08:15:00Črnomerec Per.-Borčec
09:15:00Črnomerec Per.-Borčec
10:15:00Črnomerec Per.-Borčec
11:15:00Črnomerec Per.-Borčec
12:15:00Črnomerec Per.-Borčec
13:15:00Črnomerec Per.-Borčec
14:15:00Črnomerec Per.-Borčec
15:15:00Črnomerec Per.-Borčec
16:15:00Črnomerec Per.-Borčec
17:15:00Črnomerec Per.-Borčec
18:15:00Črnomerec Per.-Borčec
19:15:00Črnomerec Per.-Borčec
20:15:00Črnomerec Per.-Borčec
21:15:00Črnomerec Per.-Borčec
22:15:00Črnomerec Per.-Borčec
23:00:00Črnomerec Per.-Borčec

Perjavic - Črn.

VrijemePolazište Odredište
05:45:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
06:45:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
07:45:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
08:45:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
09:45:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
10:45:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
11:45:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
12:45:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
13:45:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
14:45:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
15:45:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
16:45:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
17:45:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
18:45:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
19:45:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
20:45:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
21:45:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
22:35:00D.Mandića-Balun. put Črnomerec
23:25:00D.Mandića-Balun. put G. Padine
Top