Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Mihaljevac - Sav.most

VrijemePolazište Odredište
05:02:32Ravnice Savski most
05:14:32Ravnice Savski most
05:26:35Ravnice Savski most
05:40:00Mihaljevac Savski most
05:52:04Mihaljevac Savski most
06:04:08Mihaljevac Savski most
06:16:12Mihaljevac Savski most
06:28:16Mihaljevac Savski most
06:40:20Mihaljevac Savski most
06:52:24Mihaljevac Savski most
07:04:28Mihaljevac Savski most
07:16:32Mihaljevac Savski most
07:28:36Mihaljevac Savski most
07:40:40Mihaljevac Savski most
07:52:44Mihaljevac Savski most
08:04:48Mihaljevac Savski most
08:16:52Mihaljevac Savski most
08:28:56Mihaljevac Savski most
08:41:00Mihaljevac Savski most
08:52:00Mihaljevac Savski most
09:02:00Mihaljevac Savski most
09:12:42Mihaljevac Savski most
09:22:55Mihaljevac Savski most
09:33:24Mihaljevac Savski most
09:43:45Mihaljevac Savski most
09:54:06Mihaljevac Savski most
10:04:27Mihaljevac Savski most
10:14:48Mihaljevac Savski most
10:24:55Mihaljevac Savski most
10:29:50Ravnice Savski most
10:36:00Mihaljevac Savski most
10:47:21Mihaljevac Savski most
10:58:00Mihaljevac Savski most
11:08:04Mihaljevac Savski most
11:18:08Mihaljevac Savski most
11:27:12Mihaljevac Savski most
11:36:16Mihaljevac Savski most
11:45:20Mihaljevac Savski most
11:54:24Mihaljevac Savski most
12:03:28Mihaljevac Savski most
12:12:32Mihaljevac Savski most
12:21:36Mihaljevac Savski most
12:30:40Mihaljevac Savski most
12:39:44Mihaljevac Savski most
12:48:48Mihaljevac Savski most
12:57:52Mihaljevac Savski most
13:06:56Mihaljevac Savski most
13:16:00Mihaljevac Savski most
13:25:04Mihaljevac Savski most
13:34:08Mihaljevac Savski most
13:43:12Mihaljevac Savski most
13:52:16Mihaljevac Savski most
14:01:20Mihaljevac Savski most
14:10:24Mihaljevac Savski most
14:19:28Mihaljevac Savski most
14:28:32Mihaljevac Savski most
14:37:36Mihaljevac Savski most
14:46:40Mihaljevac Savski most
14:55:44Mihaljevac Savski most
15:04:48Mihaljevac Savski most
15:13:52Mihaljevac Savski most
15:22:56Mihaljevac Savski most
15:32:00Mihaljevac Savski most
15:41:04Mihaljevac Savski most
15:50:08Mihaljevac Savski most
15:59:12Mihaljevac Savski most
16:08:16Mihaljevac Savski most
16:17:20Mihaljevac Savski most
16:26:24Mihaljevac Savski most
16:35:28Mihaljevac Savski most
16:44:32Mihaljevac Savski most
16:53:36Mihaljevac Savski most
17:02:40Mihaljevac Savski most
17:11:44Mihaljevac Savski most
17:21:16Mihaljevac Savski most
17:29:52Mihaljevac Savski most
17:38:56Mihaljevac Savski most
17:47:53Mihaljevac Savski most
17:57:04Mihaljevac Savski most
18:06:08Mihaljevac Savski most
18:15:12Mihaljevac Savski most
18:25:16Mihaljevac Savski most
18:35:50Mihaljevac Savski most
18:47:00Mihaljevac Savski most
18:59:00Mihaljevac Savski most
19:09:50Mihaljevac Savski most
19:19:40Mihaljevac Savski most
19:29:39Mihaljevac Savski most
19:40:22Mihaljevac Savski most
19:50:43Mihaljevac Savski most
20:01:04Mihaljevac Savski most
20:11:25Mihaljevac Savski most
20:21:46Mihaljevac Savski most
20:32:07Mihaljevac Savski most
20:43:28Mihaljevac Savski most
20:55:49Mihaljevac Savski most
21:08:00Mihaljevac Savski most
21:15:00Mihaljevac Spr.Dubrava
21:22:00Mihaljevac Savski most
21:34:25Mihaljevac Savski most
21:46:24Mihaljevac Savski most
21:58:33Mihaljevac Savski most
22:10:37Mihaljevac Savski most
22:22:41Mihaljevac Savski most
22:34:29Mihaljevac Savski most
22:46:49Mihaljevac Savski most
22:58:48Mihaljevac Savski most
23:11:00Mihaljevac Savski most
23:24:01Mihaljevac Savski most
23:34:00Mihaljevac Spr.Dubrava
23:43:18Mihaljevac Spr.Dubrava
23:57:11Mihaljevac Spr.Dubrava

Sav.most - Mihaljevac

VrijemePolazište Odredište
05:03:00Ravnice Mihaljevac
05:15:04Ravnice Mihaljevac
05:27:08Ravnice Mihaljevac
05:40:00Savski most Mihaljevac
05:52:00Savski most Mihaljevac
06:04:03Savski most Mihaljevac
06:16:07Savski most Mihaljevac
06:28:11Savski most Mihaljevac
06:40:15Savski most Mihaljevac
06:52:19Savski most Mihaljevac
07:04:23Savski most Mihaljevac
07:16:27Savski most Mihaljevac
07:28:31Savski most Mihaljevac
07:40:35Savski most Mihaljevac
07:52:39Savski most Mihaljevac
08:04:43Savski most Mihaljevac
08:16:47Savski most Mihaljevac
08:22:00Ravnice Mihaljevac
08:28:51Savski most Mihaljevac
08:40:55Savski most Mihaljevac
08:53:00Savski most Mihaljevac
09:05:21Savski most Mihaljevac
09:17:42Savski most Mihaljevac
09:28:03Savski most Mihaljevac
09:38:00Savski most Mihaljevac
09:48:45Savski most Mihaljevac
09:59:06Savski most Mihaljevac
10:09:27Savski most Mihaljevac
10:19:48Savski most Mihaljevac
10:30:09Savski most Mihaljevac
10:40:30Savski most Mihaljevac
10:50:51Savski most Mihaljevac
11:00:00Savski most Mihaljevac
11:09:04Savski most Mihaljevac
11:18:08Savski most Mihaljevac
11:27:12Savski most Mihaljevac
11:36:16Savski most Mihaljevac
11:45:20Savski most Mihaljevac
11:54:24Savski most Mihaljevac
12:03:28Savski most Mihaljevac
12:12:32Savski most Mihaljevac
12:21:36Savski most Mihaljevac
12:30:40Savski most Mihaljevac
12:39:44Savski most Mihaljevac
12:48:48Savski most Mihaljevac
12:57:52Savski most Mihaljevac
13:06:56Savski most Mihaljevac
13:16:00Savski most Mihaljevac
13:25:04Savski most Mihaljevac
13:34:08Savski most Mihaljevac
13:43:12Savski most Mihaljevac
13:52:16Savski most Mihaljevac
14:01:20Savski most Mihaljevac
14:10:24Savski most Mihaljevac
14:19:28Savski most Mihaljevac
14:28:32Savski most Mihaljevac
14:37:36Savski most Mihaljevac
14:46:40Savski most Mihaljevac
14:55:44Savski most Mihaljevac
15:04:48Savski most Mihaljevac
15:13:52Savski most Mihaljevac
15:22:56Savski most Mihaljevac
15:32:00Savski most Mihaljevac
15:41:04Savski most Mihaljevac
15:50:08Savski most Mihaljevac
15:59:12Savski most Mihaljevac
16:08:16Savski most Mihaljevac
16:17:20Savski most Mihaljevac
16:26:24Savski most Mihaljevac
16:35:28Savski most Mihaljevac
16:45:00Savski most Mihaljevac
16:53:36Savski most Mihaljevac
17:02:40Savski most Mihaljevac
17:11:44Savski most Mihaljevac
17:21:00Savski most Mihaljevac
17:29:52Savski most Mihaljevac
17:38:56Savski most Mihaljevac
17:48:00Savski most Mihaljevac
17:57:34Savski most Mihaljevac
18:07:23Savski most Mihaljevac
18:15:00Savski most Spr.Dubrava
18:23:06Savski most Mihaljevac
18:34:00Savski most Mihaljevac
18:43:04Savski most Mihaljevac
18:52:08Savski most Mihaljevac
19:02:12Savski most Mihaljevac
19:13:16Savski most Mihaljevac
19:24:00Savski most Mihaljevac
19:35:01Savski most Mihaljevac
19:45:40Savski most Mihaljevac
19:55:43Savski most Mihaljevac
20:06:04Savski most Mihaljevac
20:16:25Savski most Mihaljevac
20:26:46Savski most Mihaljevac
20:37:07Savski most Mihaljevac
20:47:28Savski most Mihaljevac
20:57:49Savski most Mihaljevac
21:09:00Savski most Mihaljevac
21:20:31Savski most Mihaljevac
21:32:43Savski most Mihaljevac
21:45:04Savski most Mihaljevac
21:58:00Savski most Mihaljevac
22:10:12Savski most Mihaljevac
22:22:11Savski most Mihaljevac
22:34:20Savski most Mihaljevac
22:46:24Savski most Mihaljevac
22:58:28Savski most Mihaljevac
23:10:58Savski most Mihaljevac
23:24:00Savski most Mihaljevac
23:34:50Savski most Spr.Dubrava
23:46:07Savski most Spr.Dubrava
23:58:00Savski most Spr.Dubrava
Top