Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Mihaljevac - Sav.most

VrijemePolazište Odredište
04:03:00Ravnice Savski most
04:15:04Ravnice Savski most
04:26:56Ravnice Savski most
04:40:00Mihaljevac Savski most
04:51:54Mihaljevac Savski most
05:04:08Mihaljevac Savski most
05:16:12Mihaljevac Savski most
05:28:16Mihaljevac Savski most
05:40:20Mihaljevac Savski most
05:52:24Mihaljevac Savski most
06:04:18Mihaljevac Savski most
06:16:32Mihaljevac Savski most
06:28:36Mihaljevac Savski most
06:40:40Mihaljevac Savski most
06:44:56Ravnice Savski most
06:53:00Mihaljevac Savski most
07:04:16Mihaljevac Savski most
07:16:01Mihaljevac Savski most
07:25:21Mihaljevac Savski most
07:34:41Mihaljevac Savski most
07:43:31Mihaljevac Savski most
07:53:21Mihaljevac Savski most
08:02:41Mihaljevac Savski most
08:12:01Mihaljevac Savski most
08:21:21Mihaljevac Savski most
08:30:41Mihaljevac Savski most
08:39:36Mihaljevac Savski most
08:49:21Mihaljevac Savski most
08:58:41Mihaljevac Savski most
09:08:01Mihaljevac Savski most
09:17:21Mihaljevac Savski most
09:26:41Mihaljevac Savski most
09:36:01Mihaljevac Savski most
09:45:21Mihaljevac Savski most
09:54:41Mihaljevac Savski most
10:04:01Mihaljevac Savski most
10:13:21Mihaljevac Savski most
10:22:41Mihaljevac Savski most
10:25:56Ravnice Savski most
10:32:01Mihaljevac Savski most
10:41:21Mihaljevac Savski most
10:50:26Mihaljevac Savski most
10:59:24Mihaljevac Savski most
11:06:32Mihaljevac Savski most
11:14:20Mihaljevac Savski most
11:21:48Mihaljevac Savski most
11:29:16Mihaljevac Savski most
11:36:44Mihaljevac Savski most
11:44:12Mihaljevac Savski most
11:51:40Mihaljevac Savski most
11:59:08Mihaljevac Savski most
12:06:36Mihaljevac Savski most
12:14:04Mihaljevac Savski most
12:21:32Mihaljevac Savski most
12:29:00Mihaljevac Savski most
12:36:28Mihaljevac Savski most
12:43:38Mihaljevac Savski most
12:51:24Mihaljevac Savski most
12:58:52Mihaljevac Savski most
13:06:20Mihaljevac Savski most
13:14:20Mihaljevac Savski most
13:21:16Mihaljevac Savski most
13:28:44Mihaljevac Savski most
13:36:12Mihaljevac Savski most
13:43:40Mihaljevac Savski most
13:51:08Mihaljevac Savski most
13:58:36Mihaljevac Savski most
14:06:04Mihaljevac Savski most
14:13:32Mihaljevac Savski most
14:21:00Mihaljevac Savski most
14:28:28Mihaljevac Savski most
14:35:56Mihaljevac Savski most
14:43:24Mihaljevac Savski most
14:50:52Mihaljevac Savski most
14:58:20Mihaljevac Savski most
15:05:48Mihaljevac Savski most
15:13:16Mihaljevac Savski most
15:21:16Mihaljevac Savski most
15:28:12Mihaljevac Savski most
15:35:40Mihaljevac Savski most
15:43:08Mihaljevac Savski most
15:50:36Mihaljevac Savski most
15:58:04Mihaljevac Savski most
16:05:32Mihaljevac Savski most
16:13:00Mihaljevac Savski most
16:20:28Mihaljevac Savski most
16:27:56Mihaljevac Savski most
16:35:24Mihaljevac Savski most
16:42:52Mihaljevac Savski most
16:50:20Mihaljevac Savski most
16:57:48Mihaljevac Savski most
17:05:36Mihaljevac Savski most
17:13:46Mihaljevac Savski most
17:23:12Mihaljevac Savski most
17:32:26Mihaljevac Savski most
17:35:06Mihaljevac Spr.Dubrava
17:42:06Mihaljevac Savski most
17:51:04Mihaljevac Savski most
18:00:26Mihaljevac Savski most
18:09:46Mihaljevac Savski most
18:19:06Mihaljevac Savski most
18:28:26Mihaljevac Savski most
18:37:46Mihaljevac Savski most
18:47:06Mihaljevac Savski most
18:56:26Mihaljevac Savski most
19:07:56Mihaljevac Savski most
19:19:38Mihaljevac Savski most
19:26:46Mihaljevac Spr.Dubrava
19:33:06Mihaljevac Savski most
19:45:36Mihaljevac Savski most
19:57:26Mihaljevac Savski most
20:09:56Mihaljevac Savski most
20:22:20Mihaljevac Savski most
20:34:44Mihaljevac Savski most
20:47:08Mihaljevac Savski most
20:59:32Mihaljevac Savski most
21:11:56Mihaljevac Savski most
21:24:00Mihaljevac Savski most
21:35:46Mihaljevac Savski most
21:48:08Mihaljevac Savski most
22:00:12Mihaljevac Savski most
22:12:16Mihaljevac Savski most
22:24:20Mihaljevac Savski most
22:36:56Mihaljevac Savski most
22:48:28Mihaljevac Savski most
23:00:32Mihaljevac Savski most
23:12:36Mihaljevac Savski most
23:25:00Mihaljevac Savski most
23:33:43Mihaljevac Spr.Dubrava
23:46:07Mihaljevac Spr.Dubrava
23:58:11Mihaljevac Spr.Dubrava

Sav.most - Mihaljevac

VrijemePolazište Odredište
04:02:00Ravnice Mihaljevac
04:13:54Ravnice Mihaljevac
04:26:56Ravnice Mihaljevac
04:40:00Savski most Mihaljevac
04:51:54Savski most Mihaljevac
05:04:00Savski most Mihaljevac
05:16:02Savski most Mihaljevac
05:27:56Savski most Mihaljevac
05:40:10Savski most Mihaljevac
05:52:14Savski most Mihaljevac
06:04:18Savski most Mihaljevac
06:17:00Savski most Mihaljevac
06:28:26Savski most Mihaljevac
06:40:30Savski most Mihaljevac
06:43:56Ravnice Mihaljevac
06:52:46Savski most Mihaljevac
07:04:41Savski most Mihaljevac
07:16:01Savski most Mihaljevac
07:25:21Savski most Mihaljevac
07:34:41Savski most Mihaljevac
07:44:01Savski most Mihaljevac
07:53:21Savski most Mihaljevac
08:02:41Savski most Mihaljevac
08:12:01Savski most Mihaljevac
08:20:51Savski most Mihaljevac
08:30:41Savski most Mihaljevac
08:40:01Savski most Mihaljevac
08:49:21Savski most Mihaljevac
08:58:41Savski most Mihaljevac
09:08:01Savski most Mihaljevac
09:16:56Savski most Mihaljevac
09:26:41Savski most Mihaljevac
09:36:01Savski most Mihaljevac
09:45:21Savski most Mihaljevac
09:54:41Savski most Mihaljevac
10:04:01Savski most Mihaljevac
10:13:21Savski most Mihaljevac
10:22:41Savski most Mihaljevac
10:23:56Ravnice Mihaljevac
10:32:01Savski most Mihaljevac
10:41:21Savski most Mihaljevac
10:51:00Savski most Mihaljevac
10:59:24Savski most Mihaljevac
11:06:52Savski most Mihaljevac
11:14:20Savski most Mihaljevac
11:21:48Savski most Mihaljevac
11:29:16Savski most Mihaljevac
11:36:44Savski most Mihaljevac
11:43:52Savski most Mihaljevac
11:51:40Savski most Mihaljevac
11:59:08Savski most Mihaljevac
12:06:36Savski most Mihaljevac
12:14:04Savski most Mihaljevac
12:21:32Savski most Mihaljevac
12:29:00Savski most Mihaljevac
12:37:00Savski most Mihaljevac
12:43:56Savski most Mihaljevac
12:51:24Savski most Mihaljevac
12:58:56Savski most Mihaljevac
13:06:20Savski most Mihaljevac
13:13:48Savski most Mihaljevac
13:20:58Savski most Mihaljevac
13:28:44Savski most Mihaljevac
13:36:12Savski most Mihaljevac
13:43:40Savski most Mihaljevac
13:51:08Savski most Mihaljevac
13:58:36Savski most Mihaljevac
14:06:04Savski most Mihaljevac
14:13:32Savski most Mihaljevac
14:21:00Savski most Mihaljevac
14:28:28Savski most Mihaljevac
14:35:56Savski most Mihaljevac
14:43:56Savski most Mihaljevac
14:50:56Savski most Mihaljevac
14:58:20Savski most Mihaljevac
15:05:48Savski most Mihaljevac
15:13:16Savski most Mihaljevac
15:20:44Savski most Mihaljevac
15:28:12Savski most Mihaljevac
15:36:00Savski most Mihaljevac
15:43:08Savski most Mihaljevac
15:50:36Savski most Mihaljevac
15:58:04Savski most Mihaljevac
16:05:32Savski most Mihaljevac
16:13:00Savski most Mihaljevac
16:20:28Savski most Mihaljevac
16:28:00Savski most Mihaljevac
16:35:24Savski most Mihaljevac
16:42:52Savski most Mihaljevac
16:50:20Savski most Mihaljevac
16:57:48Savski most Mihaljevac
17:05:16Savski most Mihaljevac
17:13:44Savski most Mihaljevac
17:22:42Savski most Mihaljevac
17:32:26Savski most Mihaljevac
17:37:00Savski most Spr.Dubrava
17:42:06Savski most Mihaljevac
17:50:58Savski most Mihaljevac
18:00:26Savski most Mihaljevac
18:09:46Savski most Mihaljevac
18:19:06Savski most Mihaljevac
18:28:56Savski most Mihaljevac
18:37:56Savski most Mihaljevac
18:47:06Savski most Mihaljevac
18:56:26Savski most Mihaljevac
19:07:56Savski most Mihaljevac
19:19:56Savski most Mihaljevac
19:26:00Savski most Spr.Dubrava
19:33:06Savski most Mihaljevac
19:44:56Savski most Mihaljevac
19:56:58Savski most Mihaljevac
20:09:56Savski most Mihaljevac
20:22:20Savski most Mihaljevac
20:34:44Savski most Mihaljevac
20:47:08Savski most Mihaljevac
20:59:32Savski most Mihaljevac
21:11:56Savski most Mihaljevac
21:24:00Savski most Mihaljevac
21:36:04Savski most Mihaljevac
21:48:08Savski most Mihaljevac
22:00:56Savski most Mihaljevac
22:11:58Savski most Mihaljevac
22:24:20Savski most Mihaljevac
22:36:24Savski most Mihaljevac
22:48:28Savski most Mihaljevac
23:00:32Savski most Mihaljevac
23:12:56Savski most Mihaljevac
23:25:00Savski most Mihaljevac
23:35:00Savski most Spr.Dubrava
23:46:48Savski most Spr.Dubrava
23:58:00Savski most Spr.Dubrava
Top