Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Mihaljevac - Zapruđe

VrijemePolazište Odredište
04:40:00Mihaljevac Zapruđe
04:53:13Mihaljevac Zapruđe
05:06:26Mihaljevac Zapruđe
05:19:39Mihaljevac Zapruđe
05:33:00Mihaljevac Zapruđe
05:46:05Mihaljevac Zapruđe
05:59:18Mihaljevac Zapruđe
06:12:31Mihaljevac Zapruđe
06:25:49Mihaljevac Zapruđe
06:34:30Mihaljevac Zapruđe
06:44:00Mihaljevac Zapruđe
06:52:08Mihaljevac Zapruđe
07:00:17Mihaljevac Zapruđe
07:08:32Mihaljevac Zapruđe
07:15:47Mihaljevac Zapruđe
07:23:02Mihaljevac Zapruđe
07:30:17Mihaljevac Zapruđe
07:37:32Mihaljevac Zapruđe
07:44:47Mihaljevac Zapruđe
07:52:02Mihaljevac Zapruđe
07:59:22Mihaljevac Zapruđe
08:06:32Mihaljevac Zapruđe
08:14:00Mihaljevac Zapruđe
08:21:02Mihaljevac Zapruđe
08:28:17Mihaljevac Zapruđe
08:36:00Mihaljevac Zapruđe
08:44:37Mihaljevac Zapruđe
08:54:00Mihaljevac Zapruđe
09:00:00Mihaljevac Mandlova
09:04:32Mihaljevac Zapruđe
09:13:00Mihaljevac Zapruđe
09:22:00Mihaljevac Zapruđe
09:24:00Mihaljevac Mandlova
09:32:45Mihaljevac Zapruđe
09:41:47Mihaljevac Zapruđe
09:49:50Mihaljevac Zapruđe
09:54:07Mihaljevac Mandlova
09:58:58Mihaljevac Zapruđe
10:07:18Mihaljevac Zapruđe
10:15:39Mihaljevac Zapruđe
10:24:00Mihaljevac Zapruđe
10:32:21Mihaljevac Zapruđe
10:40:42Mihaljevac Zapruđe
10:49:03Mihaljevac Zapruđe
10:57:24Mihaljevac Zapruđe
11:05:45Mihaljevac Zapruđe
11:14:06Mihaljevac Zapruđe
11:22:27Mihaljevac Zapruđe
11:30:48Mihaljevac Zapruđe
11:39:09Mihaljevac Zapruđe
11:47:30Mihaljevac Zapruđe
11:55:51Mihaljevac Zapruđe
12:04:12Mihaljevac Zapruđe
12:12:33Mihaljevac Zapruđe
12:20:54Mihaljevac Zapruđe
12:29:15Mihaljevac Zapruđe
12:39:00Mihaljevac Zapruđe
12:49:00Mihaljevac Zapruđe
12:58:00Mihaljevac Zapruđe
13:06:05Mihaljevac Zapruđe
13:15:37Mihaljevac Zapruđe
13:24:22Mihaljevac Zapruđe
13:33:07Mihaljevac Zapruđe
13:41:52Mihaljevac Zapruđe
13:50:52Mihaljevac Zapruđe
14:00:02Mihaljevac Zapruđe
14:08:29Mihaljevac Zapruđe
14:16:41Mihaljevac Zapruđe
14:25:00Mihaljevac Zapruđe
14:33:05Mihaljevac Zapruđe
14:41:17Mihaljevac Zapruđe
14:48:29Mihaljevac Zapruđe
14:55:41Mihaljevac Zapruđe
15:02:53Mihaljevac Zapruđe
15:10:05Mihaljevac Zapruđe
15:17:17Mihaljevac Zapruđe
15:24:29Mihaljevac Zapruđe
15:31:41Mihaljevac Zapruđe
15:39:00Mihaljevac Zapruđe
15:46:05Mihaljevac Zapruđe
15:53:17Mihaljevac Zapruđe
16:00:29Mihaljevac Zapruđe
16:07:41Mihaljevac Zapruđe
16:14:53Mihaljevac Zapruđe
16:22:05Mihaljevac Zapruđe
16:29:17Mihaljevac Zapruđe
16:36:29Mihaljevac Zapruđe
16:43:41Mihaljevac Zapruđe
16:50:53Mihaljevac Zapruđe
16:58:05Mihaljevac Zapruđe
17:05:17Mihaljevac Zapruđe
17:13:29Mihaljevac Zapruđe
17:21:53Mihaljevac Zapruđe
17:30:53Mihaljevac Zapruđe
17:34:06Zapruđe Mandlova
17:37:05Mihaljevac Zapruđe
17:42:00Mihaljevac Mandlova
17:48:29Mihaljevac Zapruđe
17:55:52Mihaljevac Zapruđe
18:02:53Mihaljevac Zapruđe
18:10:35Mihaljevac Zapruđe
18:19:17Mihaljevac Zapruđe
18:27:29Mihaljevac Zapruđe
18:36:05Mihaljevac Zapruđe
18:45:47Mihaljevac Zapruđe
18:54:00Mihaljevac Zapruđe
18:56:54Zapruđe Mandlova
19:03:29Mihaljevac Zapruđe
19:09:07Mihaljevac Mandlova
19:15:52Mihaljevac Zapruđe
19:27:52Mihaljevac Zapruđe
19:32:06Zapruđe Mandlova
19:39:30Mihaljevac Zapruđe
19:44:05Mihaljevac Mandlova
19:53:30Mihaljevac Zapruđe
19:59:05Mihaljevac Mandlova
20:07:34Mihaljevac Zapruđe
20:18:12Mihaljevac Zapruđe
20:30:15Mihaljevac Zapruđe
20:42:18Mihaljevac Zapruđe
20:54:21Mihaljevac Zapruđe
21:06:44Mihaljevac Zapruđe
21:18:29Mihaljevac Zapruđe
21:31:21Mihaljevac Zapruđe
21:43:06Mihaljevac Zapruđe
21:55:51Mihaljevac Zapruđe
22:07:36Mihaljevac Zapruđe
22:19:21Mihaljevac Zapruđe
22:31:06Mihaljevac Zapruđe
22:42:51Mihaljevac Zapruđe
22:54:36Mihaljevac Zapruđe
23:06:21Mihaljevac Zapruđe
23:18:06Mihaljevac Zapruđe
23:30:00Mihaljevac Zapruđe
23:41:36Mihaljevac Mandlova
23:53:21Mihaljevac Mandlova
00:03:22Zapruđe Mandlova
00:05:06Mihaljevac Mandlova
00:15:16Zapruđe Mandlova
00:16:00Mihaljevac Mandlova
00:24:30Mihaljevac Mandlova

Zapruđe - Mihaljevac

VrijemePolazište Odredište
04:03:00Ravnice Mihaljevac
04:06:00Ravnice Zapruđe
04:14:01Ravnice Mihaljevac
04:19:00Ravnice Zapruđe
04:27:13Ravnice Mihaljevac
04:31:00Ravnice Zapruđe
04:37:27Zapruđe Mihaljevac
04:40:27Ravnice Mihaljevac
04:45:00Ravnice Zapruđe
04:50:40Zapruđe Mihaljevac
05:03:53Zapruđe Mihaljevac
05:17:06Zapruđe Mihaljevac
05:30:19Zapruđe Mihaljevac
05:43:32Zapruđe Mihaljevac
05:52:40Ravnice Mihaljevac
05:56:45Zapruđe Mihaljevac
06:01:50Ravnice Zapruđe
06:09:58Zapruđe Mihaljevac
06:19:29Ravnice Mihaljevac
06:23:16Zapruđe Mihaljevac
06:28:00Ravnice Zapruđe
06:32:30Ravnice Mihaljevac
06:32:30Zapruđe Mihaljevac
06:40:00Ravnice Zapruđe
06:41:00Zapruđe Mihaljevac
06:49:00Ravnice Mihaljevac
06:50:30Zapruđe Mihaljevac
06:53:00Ravnice Zapruđe
06:58:50Zapruđe Mihaljevac
07:06:00Zapruđe Mihaljevac
07:13:15Zapruđe Mihaljevac
07:20:30Zapruđe Mihaljevac
07:27:45Zapruđe Mihaljevac
07:35:00Zapruđe Mihaljevac
07:42:15Zapruđe Mihaljevac
07:49:30Zapruđe Mihaljevac
07:56:45Zapruđe Mihaljevac
08:04:00Zapruđe Mihaljevac
08:11:15Zapruđe Mihaljevac
08:18:30Zapruđe Mihaljevac
08:25:45Zapruđe Mihaljevac
08:33:00Zapruđe Mihaljevac
08:40:15Zapruđe Mihaljevac
08:47:30Zapruđe Mihaljevac
08:55:00Zapruđe Mihaljevac
09:02:00Zapruđe Mihaljevac
09:09:39Zapruđe Mihaljevac
09:17:24Zapruđe Mihaljevac
09:25:09Zapruđe Mihaljevac
09:32:54Zapruđe Mihaljevac
09:41:29Zapruđe Mihaljevac
09:50:00Zapruđe Mihaljevac
09:59:00Zapruđe Mihaljevac
10:08:32Zapruđe Mihaljevac
10:16:53Zapruđe Mihaljevac
10:25:14Zapruđe Mihaljevac
10:33:35Zapruđe Mihaljevac
10:41:56Zapruđe Mihaljevac
10:50:17Zapruđe Mihaljevac
10:58:38Zapruđe Mihaljevac
11:06:59Zapruđe Mihaljevac
11:15:20Zapruđe Mihaljevac
11:23:41Zapruđe Mihaljevac
11:32:02Zapruđe Mihaljevac
11:40:23Zapruđe Mihaljevac
11:48:44Zapruđe Mihaljevac
11:57:05Zapruđe Mihaljevac
12:05:26Zapruđe Mihaljevac
12:13:47Zapruđe Mihaljevac
12:22:08Zapruđe Mihaljevac
12:30:29Zapruđe Mihaljevac
12:38:50Zapruđe Mihaljevac
12:47:11Zapruđe Mihaljevac
12:56:30Zapruđe Mihaljevac
13:06:05Zapruđe Mihaljevac
13:14:50Zapruđe Mihaljevac
13:23:00Zapruđe Mihaljevac
13:33:36Zapruđe Mihaljevac
13:39:52Ravnice Zapruđe
13:43:40Zapruđe Mihaljevac
13:52:52Zapruđe Mihaljevac
13:54:42Ravnice Mihaljevac
14:02:17Zapruđe Mihaljevac
14:07:52Ravnice Zapruđe
14:10:29Zapruđe Mihaljevac
14:17:41Zapruđe Mihaljevac
14:24:53Zapruđe Mihaljevac
14:32:05Zapruđe Mihaljevac
14:39:17Zapruđe Mihaljevac
14:46:29Zapruđe Mihaljevac
14:53:41Zapruđe Mihaljevac
15:00:53Zapruđe Mihaljevac
15:08:05Zapruđe Mihaljevac
15:15:17Zapruđe Mihaljevac
15:22:29Zapruđe Mihaljevac
15:29:41Zapruđe Mihaljevac
15:36:53Zapruđe Mihaljevac
15:44:05Zapruđe Mihaljevac
15:51:17Zapruđe Mihaljevac
15:58:29Zapruđe Mihaljevac
16:05:41Zapruđe Mihaljevac
16:12:53Zapruđe Mihaljevac
16:20:05Zapruđe Mihaljevac
16:27:17Zapruđe Mihaljevac
16:34:29Zapruđe Mihaljevac
16:41:41Zapruđe Mihaljevac
16:48:53Zapruđe Mihaljevac
16:56:05Zapruđe Mihaljevac
17:03:17Zapruđe Mihaljevac
17:11:29Zapruđe Mihaljevac
17:19:22Zapruđe Mihaljevac
17:27:22Zapruđe Mihaljevac
17:37:05Zapruđe Mihaljevac
17:46:18Zapruđe Mihaljevac
17:53:41Zapruđe Mihaljevac
18:00:53Zapruđe Mihaljevac
18:09:05Zapruđe Mihaljevac
18:17:54Zapruđe Mihaljevac
18:27:29Zapruđe Mihaljevac
18:36:41Zapruđe Mihaljevac
18:45:05Zapruđe Mihaljevac
18:53:52Zapruđe Mihaljevac
19:02:52Zapruđe Mihaljevac
19:10:36Zapruđe Mihaljevac
19:21:14Zapruđe Mihaljevac
19:33:17Zapruđe Mihaljevac
19:45:20Zapruđe Mihaljevac
19:57:23Zapruđe Mihaljevac
20:09:26Zapruđe Mihaljevac
20:21:29Zapruđe Mihaljevac
20:33:32Zapruđe Mihaljevac
20:45:35Zapruđe Mihaljevac
20:58:53Zapruđe Mihaljevac
21:11:00Zapruđe Mihaljevac
21:23:40Zapruđe Mihaljevac
21:35:37Zapruđe Mihaljevac
21:47:22Zapruđe Mihaljevac
21:59:07Zapruđe Mihaljevac
22:10:52Zapruđe Mihaljevac
22:22:37Zapruđe Mihaljevac
22:34:22Zapruđe Mihaljevac
22:46:07Zapruđe Mihaljevac
22:57:52Zapruđe Mihaljevac
23:09:37Zapruđe Mihaljevac
23:21:22Zapruđe Mihaljevac
23:33:07Zapruđe Mihaljevac
23:44:52Zapruđe Mandlova
23:56:37Zapruđe Mandlova
Top