Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Mihaljevac - Savski most

VrijemePolazište Odredište
04:13:04Ravnice Savski most
04:25:08Ravnice Savski most
04:37:00Ravnice Savski most
04:50:04Mihaljevac Savski most
05:02:08Mihaljevac Savski most
05:14:12Mihaljevac Savski most
05:26:16Mihaljevac Savski most
05:38:20Mihaljevac Savski most
05:50:24Mihaljevac Savski most
06:02:28Mihaljevac Savski most
06:14:32Mihaljevac Savski most
06:26:36Mihaljevac Savski most
06:38:40Mihaljevac Savski most
06:50:44Mihaljevac Savski most
06:55:00Ravnice Savski most
07:02:50Mihaljevac Savski most
07:14:20Mihaljevac Savski most
07:26:05Mihaljevac Savski most
07:35:25Mihaljevac Savski most
07:44:45Mihaljevac Savski most
07:54:05Mihaljevac Savski most
08:03:25Mihaljevac Savski most
08:12:45Mihaljevac Savski most
08:22:05Mihaljevac Savski most
08:31:25Mihaljevac Savski most
08:40:45Mihaljevac Savski most
08:50:05Mihaljevac Savski most
08:59:25Mihaljevac Savski most
09:08:45Mihaljevac Savski most
09:18:05Mihaljevac Savski most
09:27:25Mihaljevac Savski most
09:36:45Mihaljevac Savski most
09:46:05Mihaljevac Savski most
09:55:25Mihaljevac Savski most
10:04:45Mihaljevac Savski most
10:14:05Mihaljevac Savski most
10:23:25Mihaljevac Savski most
10:32:45Mihaljevac Savski most
10:36:00Ravnice Savski most
10:42:05Mihaljevac Savski most
10:51:25Mihaljevac Savski most
11:00:30Mihaljevac Savski most
11:09:28Mihaljevac Savski most
11:13:30Ravnice Savski most
11:20:00Mihaljevac Savski most
11:29:52Mihaljevac Savski most
11:38:20Mihaljevac Savski most
11:46:48Mihaljevac Savski most
11:54:16Mihaljevac Savski most
12:01:44Mihaljevac Savski most
12:09:12Mihaljevac Savski most
12:16:40Mihaljevac Savski most
12:24:08Mihaljevac Savski most
12:31:36Mihaljevac Savski most
12:39:04Mihaljevac Savski most
12:46:32Mihaljevac Savski most
12:54:00Mihaljevac Savski most
13:01:28Mihaljevac Savski most
13:08:56Mihaljevac Savski most
13:16:24Mihaljevac Savski most
13:23:52Mihaljevac Savski most
13:31:20Mihaljevac Savski most
13:38:48Mihaljevac Savski most
13:46:16Mihaljevac Savski most
13:53:44Mihaljevac Savski most
14:01:12Mihaljevac Savski most
14:08:40Mihaljevac Savski most
14:16:08Mihaljevac Savski most
14:23:36Mihaljevac Savski most
14:31:04Mihaljevac Savski most
14:38:32Mihaljevac Savski most
14:46:00Mihaljevac Savski most
14:53:28Mihaljevac Savski most
15:00:56Mihaljevac Savski most
15:08:24Mihaljevac Savski most
15:15:52Mihaljevac Savski most
15:23:20Mihaljevac Savski most
15:30:48Mihaljevac Savski most
15:38:16Mihaljevac Savski most
15:45:44Mihaljevac Savski most
15:53:12Mihaljevac Savski most
16:00:40Mihaljevac Savski most
16:08:08Mihaljevac Savski most
16:15:36Mihaljevac Savski most
16:23:04Mihaljevac Savski most
16:30:32Mihaljevac Savski most
16:38:00Mihaljevac Savski most
16:45:28Mihaljevac Savski most
16:52:56Mihaljevac Savski most
17:00:24Mihaljevac Savski most
17:07:52Mihaljevac Savski most
17:15:40Mihaljevac Savski most
17:24:08Mihaljevac Savski most
17:33:16Mihaljevac Savski most
17:42:30Mihaljevac Savski most
17:52:10Mihaljevac Savski most
18:01:08Mihaljevac Savski most
18:10:30Mihaljevac Savski most
18:19:50Mihaljevac Savski most
18:29:10Mihaljevac Savski most
18:38:30Mihaljevac Savski most
18:47:50Mihaljevac Savski most
18:57:10Mihaljevac Savski most
19:06:30Mihaljevac Savski most
19:18:00Mihaljevac Savski most
19:30:00Mihaljevac Savski most
19:36:50Mihaljevac Spr.Dubrava
19:43:10Mihaljevac Savski most
19:55:40Mihaljevac Savski most
20:07:30Mihaljevac Savski most
20:20:00Mihaljevac Savski most
20:32:24Mihaljevac Savski most
20:44:48Mihaljevac Savski most
20:57:12Mihaljevac Savski most
21:09:36Mihaljevac Savski most
21:22:00Mihaljevac Savski most
21:34:04Mihaljevac Savski most
21:46:08Mihaljevac Savski most
21:58:12Mihaljevac Savski most
22:10:16Mihaljevac Savski most
22:22:20Mihaljevac Savski most
22:34:24Mihaljevac Savski most
22:46:28Mihaljevac Savski most
22:58:32Mihaljevac Savski most
23:10:36Mihaljevac Savski most
23:22:40Mihaljevac Savski most
23:34:44Mihaljevac Spr.Dubrava
23:45:00Mihaljevac Spr.Dubrava
23:57:00Mihaljevac Spr.Dubrava

Savski most - Mihaljevac

VrijemePolazište Odredište
04:00:04Ravnice Mihaljevac
04:12:08Ravnice Mihaljevac
04:25:00Ravnice Mihaljevac
04:49:54Savski most Mihaljevac
05:01:58Savski most Mihaljevac
05:14:02Savski most Mihaljevac
05:26:06Savski most Mihaljevac
05:38:10Savski most Mihaljevac
05:50:14Savski most Mihaljevac
06:02:18Savski most Mihaljevac
06:14:22Savski most Mihaljevac
06:26:26Savski most Mihaljevac
06:38:30Savski most Mihaljevac
06:43:02Ravnice Mihaljevac
06:50:34Savski most Mihaljevac
07:02:50Savski most Mihaljevac
07:14:45Savski most Mihaljevac
07:26:05Savski most Mihaljevac
07:35:25Savski most Mihaljevac
07:44:45Savski most Mihaljevac
07:54:05Savski most Mihaljevac
08:03:25Savski most Mihaljevac
08:12:45Savski most Mihaljevac
08:22:05Savski most Mihaljevac
08:31:25Savski most Mihaljevac
08:40:45Savski most Mihaljevac
08:50:05Savski most Mihaljevac
08:59:25Savski most Mihaljevac
09:08:45Savski most Mihaljevac
09:18:05Savski most Mihaljevac
09:27:25Savski most Mihaljevac
09:36:45Savski most Mihaljevac
09:46:05Savski most Mihaljevac
09:55:25Savski most Mihaljevac
10:04:45Savski most Mihaljevac
10:14:05Savski most Mihaljevac
10:23:25Savski most Mihaljevac
10:32:45Savski most Mihaljevac
10:42:05Savski most Mihaljevac
10:51:25Savski most Mihaljevac
11:00:40Savski most Mihaljevac
11:09:28Savski most Mihaljevac
11:16:56Savski most Mihaljevac
11:24:24Savski most Mihaljevac
11:31:52Savski most Mihaljevac
11:39:20Savski most Mihaljevac
11:46:48Savski most Mihaljevac
11:54:16Savski most Mihaljevac
12:01:44Savski most Mihaljevac
12:09:12Savski most Mihaljevac
12:16:40Savski most Mihaljevac
12:24:08Savski most Mihaljevac
12:31:36Savski most Mihaljevac
12:39:04Savski most Mihaljevac
12:46:32Savski most Mihaljevac
12:54:00Savski most Mihaljevac
13:01:28Savski most Mihaljevac
13:08:56Savski most Mihaljevac
13:16:24Savski most Mihaljevac
13:23:52Savski most Mihaljevac
13:31:20Savski most Mihaljevac
13:38:48Savski most Mihaljevac
13:46:16Savski most Mihaljevac
13:53:44Savski most Mihaljevac
14:01:12Savski most Mihaljevac
14:08:40Savski most Mihaljevac
14:16:08Savski most Mihaljevac
14:23:36Savski most Mihaljevac
14:31:04Savski most Mihaljevac
14:38:32Savski most Mihaljevac
14:46:00Savski most Mihaljevac
14:53:28Savski most Mihaljevac
15:00:56Savski most Mihaljevac
15:08:24Savski most Mihaljevac
15:15:52Savski most Mihaljevac
15:23:20Savski most Mihaljevac
15:30:48Savski most Mihaljevac
15:38:16Savski most Mihaljevac
15:45:44Savski most Mihaljevac
15:53:12Savski most Mihaljevac
16:00:40Savski most Mihaljevac
16:08:08Savski most Mihaljevac
16:15:36Savski most Mihaljevac
16:23:04Savski most Mihaljevac
16:30:32Savski most Mihaljevac
16:38:00Savski most Mihaljevac
16:46:28Savski most Mihaljevac
16:55:20Savski most Mihaljevac
17:04:24Savski most Mihaljevac
17:09:52Savski most Spr.Dubrava
17:15:20Savski most Mihaljevac
17:23:48Savski most Mihaljevac
17:32:46Savski most Mihaljevac
17:42:30Savski most Mihaljevac
17:47:40Savski most Spr.Dubrava
17:52:10Savski most Mihaljevac
18:01:20Savski most Mihaljevac
18:10:30Savski most Mihaljevac
18:19:50Savski most Mihaljevac
18:29:10Savski most Mihaljevac
18:38:30Savski most Mihaljevac
18:47:50Savski most Mihaljevac
18:57:10Savski most Mihaljevac
19:06:30Savski most Mihaljevac
19:18:00Savski most Mihaljevac
19:30:00Savski most Mihaljevac
19:37:10Savski most Spr.Dubrava
19:43:10Savski most Mihaljevac
19:55:00Savski most Mihaljevac
20:07:20Savski most Mihaljevac
20:20:00Savski most Mihaljevac
20:32:24Savski most Mihaljevac
20:44:48Savski most Mihaljevac
20:57:12Savski most Mihaljevac
21:09:36Savski most Mihaljevac
21:22:00Savski most Mihaljevac
21:34:04Savski most Mihaljevac
21:46:08Savski most Mihaljevac
21:58:12Savski most Mihaljevac
22:10:16Savski most Mihaljevac
22:22:20Savski most Mihaljevac
22:34:24Savski most Mihaljevac
22:46:28Savski most Mihaljevac
22:58:32Savski most Mihaljevac
23:10:36Savski most Mihaljevac
23:22:40Savski most Mihaljevac
23:34:44Savski most Spr.Dubrava
23:46:48Savski most Spr.Dubrava
23:58:52Savski most Spr.Dubrava
Top