Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Mihaljevac - Dolje

VrijemePolazište Odredište
05:05:00Ravnice Mihaljevac
05:16:50Ravnice Mihaljevac
05:38:42Mihaljevac Dolje
05:50:09Mihaljevac Dolje
06:01:36Mihaljevac Dolje
06:13:03Mihaljevac Dolje
06:24:30Mihaljevac Dolje
06:35:57Mihaljevac Dolje
06:47:24Mihaljevac Dolje
06:58:51Mihaljevac Dolje
07:10:18Mihaljevac Dolje
07:21:45Mihaljevac Dolje
07:33:12Mihaljevac Dolje
07:44:39Mihaljevac Dolje
07:56:06Mihaljevac Dolje
08:07:33Mihaljevac Dolje
08:19:00Mihaljevac Dolje
08:30:27Mihaljevac Dolje
08:41:54Mihaljevac Dolje
08:53:21Mihaljevac Dolje
09:04:48Mihaljevac Dolje
09:16:15Mihaljevac Dolje
09:27:42Mihaljevac Dolje
09:39:09Mihaljevac Dolje
09:50:36Mihaljevac Dolje
10:02:03Mihaljevac Dolje
10:13:30Mihaljevac Dolje
10:24:57Mihaljevac Dolje
10:36:24Mihaljevac Dolje
10:47:51Mihaljevac Dolje
10:59:18Mihaljevac Dolje
11:10:45Mihaljevac Dolje
11:22:12Mihaljevac Dolje
11:33:39Mihaljevac Dolje
11:45:06Mihaljevac Dolje
11:56:33Mihaljevac Dolje
12:08:00Mihaljevac Dolje
12:19:27Mihaljevac Dolje
12:30:54Mihaljevac Dolje
12:42:21Mihaljevac Dolje
12:53:48Mihaljevac Dolje
13:05:15Mihaljevac Dolje
13:16:42Mihaljevac Dolje
13:28:09Mihaljevac Dolje
13:39:36Mihaljevac Dolje
13:51:03Mihaljevac Dolje
14:02:30Mihaljevac Dolje
14:13:57Mihaljevac Dolje
14:25:24Mihaljevac Dolje
14:36:51Mihaljevac Dolje
14:48:18Mihaljevac Dolje
14:59:45Mihaljevac Dolje
15:11:12Mihaljevac Dolje
15:22:39Mihaljevac Dolje
15:34:06Mihaljevac Dolje
15:45:33Mihaljevac Dolje
15:57:00Mihaljevac Dolje
16:08:27Mihaljevac Dolje
16:19:54Mihaljevac Dolje
16:31:21Mihaljevac Dolje
16:42:48Mihaljevac Dolje
16:54:15Mihaljevac Dolje
17:05:42Mihaljevac Dolje
17:17:09Mihaljevac Dolje
17:28:36Mihaljevac Dolje
17:40:03Mihaljevac Dolje
17:51:30Mihaljevac Dolje
18:02:57Mihaljevac Dolje
18:14:24Mihaljevac Dolje
18:25:51Mihaljevac Dolje
18:37:18Mihaljevac Dolje
18:48:45Mihaljevac Dolje
19:00:12Mihaljevac Dolje
19:11:39Mihaljevac Dolje
19:23:06Mihaljevac Dolje
19:34:33Mihaljevac Dolje
19:46:00Mihaljevac Dolje
19:57:27Mihaljevac Dolje
20:08:54Mihaljevac Dolje
20:20:21Mihaljevac Dolje
20:31:48Mihaljevac Dolje
20:43:15Mihaljevac Dolje
20:54:42Mihaljevac Dolje
21:06:09Mihaljevac Dolje
21:17:36Mihaljevac Dolje
21:29:03Mihaljevac Dolje
21:40:30Mihaljevac Dolje
21:51:57Mihaljevac Dolje
22:03:24Mihaljevac Dolje
22:14:51Mihaljevac Dolje
22:26:18Mihaljevac Dolje
22:37:45Mihaljevac Dolje
22:49:12Mihaljevac Dolje
23:00:39Mihaljevac Dolje
23:12:06Mihaljevac Dolje
23:23:33Mihaljevac Dolje

Dolje - Mihaljevac

VrijemePolazište Odredište
05:50:04Dolje Mihaljevac
06:01:31Dolje Mihaljevac
06:12:58Dolje Mihaljevac
06:24:25Dolje Mihaljevac
06:35:52Dolje Mihaljevac
06:47:19Dolje Mihaljevac
06:58:46Dolje Mihaljevac
07:10:13Dolje Mihaljevac
07:21:40Dolje Mihaljevac
07:33:07Dolje Mihaljevac
07:44:34Dolje Mihaljevac
07:56:01Dolje Mihaljevac
08:07:28Dolje Mihaljevac
08:18:55Dolje Mihaljevac
08:30:22Dolje Mihaljevac
08:41:49Dolje Mihaljevac
08:53:16Dolje Mihaljevac
09:04:43Dolje Mihaljevac
09:16:10Dolje Mihaljevac
09:27:37Dolje Mihaljevac
09:39:04Dolje Mihaljevac
09:50:31Dolje Mihaljevac
10:01:58Dolje Mihaljevac
10:13:25Dolje Mihaljevac
10:24:52Dolje Mihaljevac
10:36:19Dolje Mihaljevac
10:47:46Dolje Mihaljevac
10:59:13Dolje Mihaljevac
11:10:40Dolje Mihaljevac
11:22:07Dolje Mihaljevac
11:33:34Dolje Mihaljevac
11:45:01Dolje Mihaljevac
11:56:28Dolje Mihaljevac
12:07:55Dolje Mihaljevac
12:19:22Dolje Mihaljevac
12:30:49Dolje Mihaljevac
12:42:16Dolje Mihaljevac
12:53:43Dolje Mihaljevac
13:05:10Dolje Mihaljevac
13:16:37Dolje Mihaljevac
13:28:04Dolje Mihaljevac
13:39:31Dolje Mihaljevac
13:50:58Dolje Mihaljevac
14:02:25Dolje Mihaljevac
14:13:52Dolje Mihaljevac
14:25:19Dolje Mihaljevac
14:36:46Dolje Mihaljevac
14:48:13Dolje Mihaljevac
14:59:40Dolje Mihaljevac
15:11:07Dolje Mihaljevac
15:22:34Dolje Mihaljevac
15:34:01Dolje Mihaljevac
15:45:28Dolje Mihaljevac
15:56:55Dolje Mihaljevac
16:08:22Dolje Mihaljevac
16:19:49Dolje Mihaljevac
16:31:16Dolje Mihaljevac
16:42:43Dolje Mihaljevac
16:54:10Dolje Mihaljevac
17:05:37Dolje Mihaljevac
17:17:04Dolje Mihaljevac
17:28:31Dolje Mihaljevac
17:39:58Dolje Mihaljevac
17:51:25Dolje Mihaljevac
18:02:52Dolje Mihaljevac
18:14:19Dolje Mihaljevac
18:25:46Dolje Mihaljevac
18:37:13Dolje Mihaljevac
18:48:40Dolje Mihaljevac
19:00:07Dolje Mihaljevac
19:11:34Dolje Mihaljevac
19:23:01Dolje Mihaljevac
19:34:28Dolje Mihaljevac
19:45:55Dolje Mihaljevac
19:57:22Dolje Mihaljevac
20:08:49Dolje Mihaljevac
20:20:16Dolje Mihaljevac
20:31:43Dolje Mihaljevac
20:43:10Dolje Mihaljevac
20:54:37Dolje Mihaljevac
21:06:04Dolje Mihaljevac
21:17:31Dolje Mihaljevac
21:28:58Dolje Mihaljevac
21:40:25Dolje Mihaljevac
21:51:52Dolje Mihaljevac
22:03:19Dolje Mihaljevac
22:14:46Dolje Mihaljevac
22:26:13Dolje Mihaljevac
22:37:40Dolje Mihaljevac
22:49:07Dolje Mihaljevac
23:00:34Dolje Mihaljevac
23:12:01Dolje Mihaljevac
23:23:28Dolje Mihaljevac
23:30:00Mihaljevac Spr.Dubrava
23:34:55Dolje Mihaljevac
23:41:30Mihaljevac Spr.Dubrava
Top