Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Tuškanac - Gornji grad

VrijemePolazište Odredište
07:00:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
07:30:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
08:00:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
08:30:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
09:00:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
09:30:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
10:00:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
10:30:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
11:00:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
11:30:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
12:00:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
12:30:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
13:00:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
13:30:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
14:00:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
14:30:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
15:00:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
15:30:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
16:00:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
16:30:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
17:00:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
17:30:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
18:00:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
18:30:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
19:00:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
19:30:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
20:00:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
20:30:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
21:00:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
21:30:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića
22:00:00Garaža Tuškanac Trg bana J. Jelačića

Gornji grad - Tuškanac

VrijemePolazište Odredište
07:15:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
07:45:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
08:15:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
08:45:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
09:15:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
09:45:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
10:15:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
10:45:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
11:15:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
11:45:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
12:15:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
12:45:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
13:15:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
13:45:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
14:15:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
14:45:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
15:15:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
15:45:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
16:15:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
16:45:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
17:15:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
17:45:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
18:15:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
18:45:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
19:15:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
19:45:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
20:15:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
20:45:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
21:15:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
21:45:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
22:15:00Trg bana J. Jelačića Garaža Tuškanac
Top