Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.
Smjer: S.m. - D.Trp
Smjer: D.Trp - S.m.

S.m. - D.Trp

VrijemePolazište Odredište
04:30:00St.dom Stjepan Radić G. Trpuci
05:35:00Savski most G. Trpuci
06:55:00Savski most G. Trpuci
08:20:00Savski most G. Trpuci
09:50:00Savski most G. Trpuci
11:35:00Savski most G. Trpuci
12:55:00Savski most G. Trpuci
14:15:00Savski most G. Trpuci
15:35:00Savski most G. Trpuci
16:55:00Savski most G. Trpuci
17:40:00Savski most G. Trpuci
20:20:00Savski most G. Trpuci

D.Trp - S.m.

VrijemePolazište Odredište
04:55:00G.Trpuci,okretište Savski most
06:15:00G.Trpuci,okretište Savski most
07:35:00G.Trpuci,okretište Savski most
09:00:00G.Trpuci,okretište Savski most
10:35:00G.Trpuci,okretište Savski most
12:15:00G.Trpuci,okretište Savski most
13:35:00G.Trpuci,okretište Savski most
14:55:00G.Trpuci,okretište Savski most
16:15:00G.Trpuci,okretište Savski most
17:35:00G.Trpuci,okretište Savski most
18:20:00G.Trpuci,okretište Savski most
21:00:00G.Trpuci,okretište Savski most
23:45:00G.Trpuci,okretište Savski most
Top