Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Prečko - Borongaj

VrijemePolazište Odredište
04:16:57Selska Borongaj
04:31:32Selska Borongaj
04:45:00Prečko Borongaj
04:46:43Selska Borongaj
05:00:01Prečko Borongaj
05:15:09Prečko Borongaj
05:30:17Prečko Borongaj
05:45:25Prečko Borongaj
06:00:15Prečko Borongaj
06:15:35Prečko Borongaj
06:30:49Prečko Borongaj
06:41:00Selska Borongaj
06:44:44Prečko Borongaj
07:00:00Prečko Borongaj
07:12:00Prečko Borongaj
07:24:45Prečko Borongaj
07:36:30Prečko Borongaj
07:48:15Prečko Borongaj
08:00:00Prečko Borongaj
08:11:45Prečko Borongaj
08:23:30Prečko Borongaj
08:35:15Prečko Borongaj
08:47:00Prečko Borongaj
08:58:00Selska Borongaj
08:58:45Prečko Borongaj
09:10:36Prečko Borongaj
09:21:44Prečko Borongaj
09:32:00Prečko Borongaj
09:41:54Prečko Borongaj
09:52:00Prečko Borongaj
10:02:06Prečko Borongaj
10:12:12Prečko Borongaj
10:23:00Prečko Borongaj
10:32:24Prečko Borongaj
10:42:30Prečko Borongaj
10:52:30Prečko Borongaj
11:02:30Prečko Borongaj
11:12:00Prečko Borongaj
11:22:00Prečko Borongaj
11:30:34Prečko Borongaj
11:39:51Prečko Borongaj
11:49:08Prečko Borongaj
11:58:25Prečko Borongaj
12:07:42Prečko Borongaj
12:16:59Prečko Borongaj
12:26:16Prečko Borongaj
12:35:33Prečko Borongaj
12:45:00Prečko Borongaj
12:54:07Prečko Borongaj
13:03:24Prečko Borongaj
13:13:24Prečko Borongaj
13:21:58Prečko Borongaj
13:31:15Prečko Borongaj
13:40:32Prečko Borongaj
13:50:00Prečko Borongaj
13:59:06Prečko Borongaj
14:08:23Prečko Borongaj
14:17:40Prečko Borongaj
14:26:57Prečko Borongaj
14:36:14Prečko Borongaj
14:45:31Prečko Borongaj
14:55:00Prečko Borongaj
15:04:05Prečko Borongaj
15:13:22Prečko Borongaj
15:22:39Prečko Borongaj
15:31:56Prečko Borongaj
15:40:47Prečko Borongaj
15:50:30Prečko Borongaj
15:59:47Prečko Borongaj
16:09:04Prečko Borongaj
16:18:21Prečko Borongaj
16:27:38Prečko Borongaj
16:36:55Prečko Borongaj
16:46:12Prečko Borongaj
16:57:29Prečko Borongaj
17:08:16Prečko Borongaj
17:19:00Prečko Borongaj
17:26:00Prečko Spr. Trešnj.
17:31:34Prečko Borongaj
17:41:40Prečko Borongaj
17:53:00Prečko Borongaj
18:02:28Prečko Borongaj
18:12:55Prečko Borongaj
18:22:41Prečko Borongaj
18:32:30Prečko Borongaj
18:43:36Prečko Borongaj
18:54:42Prečko Borongaj
19:06:48Prečko Borongaj
19:18:00Prečko Borongaj
19:25:40Prečko Spr. Trešnj.
19:32:20Prečko Borongaj
19:45:00Prečko Borongaj
19:56:25Prečko Borongaj
20:08:05Prečko Borongaj
20:20:10Prečko Borongaj
20:31:00Prečko Borongaj
20:42:30Prečko Borongaj
20:55:00Prečko Borongaj
21:07:00Prečko Borongaj
21:22:15Prečko Borongaj
21:36:30Prečko Borongaj
21:45:15Prečko Spr. Trešnj.
21:54:00Prečko Borongaj
22:07:00Prečko Borongaj
22:22:08Prečko Borongaj
22:37:16Prečko Borongaj
22:52:24Prečko Borongaj
23:07:32Prečko Borongaj
23:22:40Prečko Borongaj
23:38:00Prečko Spr. Trešnj.
23:52:56Prečko Spr. Trešnj.
00:08:04Prečko Spr. Trešnj.

Borongaj - Prečko

VrijemePolazište Odredište
04:05:41Selska Prečko
04:20:34Selska Prečko
04:35:27Selska Prečko
04:50:42Selska Prečko
04:53:00Borongaj Prečko
05:07:50Borongaj Prečko
05:23:16Borongaj Prečko
05:38:24Borongaj Prečko
05:53:26Borongaj Prečko
06:08:40Borongaj Prečko
06:23:48Borongaj Prečko
06:30:00Selska Prečko
06:38:56Borongaj Prečko
06:53:42Borongaj Prečko
07:08:00Borongaj Prečko
07:19:27Borongaj Prečko
07:31:12Borongaj Prečko
07:42:57Borongaj Prečko
07:54:42Borongaj Prečko
08:06:27Borongaj Prečko
08:18:12Borongaj Prečko
08:29:41Borongaj Prečko
08:41:12Borongaj Prečko
08:54:02Borongaj Prečko
09:00:00Selska Prečko
09:05:05Borongaj Prečko
09:16:42Borongaj Prečko
09:28:00Borongaj Prečko
09:37:24Borongaj Prečko
09:47:30Borongaj Prečko
09:57:36Borongaj Prečko
10:07:02Borongaj Prečko
10:17:50Borongaj Prečko
10:27:54Borongaj Prečko
10:38:00Borongaj Prečko
10:45:30Selska Prečko
10:49:00Borongaj Prečko
10:59:17Borongaj Prečko
11:09:59Borongaj Prečko
11:20:12Borongaj Prečko
11:29:59Borongaj Prečko
11:40:16Borongaj Prečko
11:49:33Borongaj Prečko
11:58:50Borongaj Prečko
12:08:07Borongaj Prečko
12:18:07Borongaj Prečko
12:26:41Borongaj Prečko
12:35:58Borongaj Prečko
12:45:15Borongaj Prečko
12:54:32Borongaj Prečko
13:03:49Borongaj Prečko
13:13:06Borongaj Prečko
13:22:23Borongaj Prečko
13:31:40Borongaj Prečko
13:41:00Borongaj Prečko
13:50:14Borongaj Prečko
13:59:31Borongaj Prečko
14:09:31Borongaj Prečko
14:18:05Borongaj Prečko
14:27:22Borongaj Prečko
14:36:39Borongaj Prečko
14:46:00Borongaj Prečko
14:55:13Borongaj Prečko
15:04:30Borongaj Prečko
15:13:47Borongaj Prečko
15:23:04Borongaj Prečko
15:32:21Borongaj Prečko
15:41:38Borongaj Prečko
15:51:00Borongaj Prečko
16:00:12Borongaj Prečko
16:09:29Borongaj Prečko
16:18:46Borongaj Prečko
16:28:03Borongaj Prečko
16:36:54Borongaj Prečko
16:46:37Borongaj Prečko
16:55:54Borongaj Prečko
17:05:11Borongaj Prečko
17:14:28Borongaj Prečko
17:23:45Borongaj Prečko
17:33:20Borongaj Prečko
17:43:10Borongaj Prečko
17:53:36Borongaj Prečko
18:04:10Borongaj Prečko
18:15:30Borongaj Prečko
18:27:00Borongaj Prečko
18:37:40Borongaj Prečko
18:49:07Borongaj Prečko
19:01:25Borongaj Prečko
19:14:12Borongaj Prečko
19:21:30Borongaj Spr. Trešnj.
19:28:15Borongaj Prečko
19:39:30Borongaj Prečko
19:50:50Borongaj Prečko
20:03:00Borongaj Prečko
20:14:00Borongaj Prečko
20:26:00Borongaj Prečko
20:38:00Borongaj Prečko
20:50:00Borongaj Prečko
21:01:45Borongaj Prečko
21:14:50Borongaj Prečko
21:28:45Borongaj Prečko
21:43:12Borongaj Prečko
21:57:50Borongaj Prečko
22:06:00Borongaj Spr. Trešnj.
22:15:00Borongaj Prečko
22:30:08Borongaj Prečko
22:47:00Borongaj Prečko
23:00:24Borongaj Prečko
23:15:32Borongaj Prečko
23:30:40Borongaj Spr. Trešnj.
23:45:48Borongaj Spr. Trešnj.
00:00:56Borongaj Spr. Trešnj.
00:16:04Borongaj Spr. Trešnj.
Top