Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Prečko - Borongaj

VrijemePolazište Odredište
04:08:02Selska Borongaj
04:19:50Selska Borongaj
04:32:00Selska Borongaj
04:44:01Selska Borongaj
04:46:03Prečko Borongaj
04:55:45Selska Borongaj
04:58:28Prečko Borongaj
05:10:33Prečko Borongaj
05:22:38Prečko Borongaj
05:35:03Prečko Borongaj
05:48:30Prečko Borongaj
05:58:53Prečko Borongaj
06:01:00Selska Borongaj
06:10:58Prečko Borongaj
06:23:03Prečko Borongaj
06:25:00Selska Borongaj
06:34:35Prečko Borongaj
06:39:00Selska Borongaj
06:42:21Prečko Borongaj
06:49:57Prečko Borongaj
06:51:00Selska Borongaj
06:57:33Prečko Borongaj
07:04:20Prečko Borongaj
07:11:40Prečko Borongaj
07:18:50Prečko Borongaj
07:26:37Prečko Borongaj
07:33:53Prečko Borongaj
07:41:09Prečko Borongaj
07:48:25Prečko Borongaj
07:55:41Prečko Borongaj
08:02:57Prečko Borongaj
08:10:13Prečko Borongaj
08:17:29Prečko Borongaj
08:24:30Prečko Borongaj
08:32:01Prečko Borongaj
08:39:17Prečko Borongaj
08:47:03Prečko Borongaj
08:55:19Prečko Borongaj
09:04:35Prečko Borongaj
09:13:20Prečko Borongaj
09:18:00Prečko Spr. Trešnj.
09:22:25Prečko Borongaj
09:31:30Prečko Borongaj
09:40:35Prečko Borongaj
09:49:10Prečko Borongaj
09:57:15Prečko Borongaj
10:05:20Prečko Borongaj
10:13:25Prečko Borongaj
10:21:30Prečko Borongaj
10:29:35Prečko Borongaj
10:37:40Prečko Borongaj
10:45:45Prečko Borongaj
10:53:50Prečko Borongaj
11:01:55Prečko Borongaj
11:10:00Prečko Borongaj
11:18:05Prečko Borongaj
11:26:10Prečko Borongaj
11:34:15Prečko Borongaj
11:42:20Prečko Borongaj
11:50:25Prečko Borongaj
11:58:30Prečko Borongaj
12:06:35Prečko Borongaj
12:14:40Prečko Borongaj
12:22:45Prečko Borongaj
12:30:50Prečko Borongaj
12:38:55Prečko Borongaj
12:46:45Prečko Borongaj
12:55:05Prečko Borongaj
13:03:10Prečko Borongaj
13:11:30Prečko Borongaj
13:19:44Prečko Borongaj
13:27:43Prečko Borongaj
13:28:56Selska Borongaj
13:35:42Prečko Borongaj
13:43:26Prečko Borongaj
13:51:00Prečko Borongaj
13:58:14Prečko Borongaj
14:05:08Prečko Borongaj
14:12:22Prečko Borongaj
14:19:36Prečko Borongaj
14:26:50Prečko Borongaj
14:34:04Prečko Borongaj
14:41:18Prečko Borongaj
14:48:32Prečko Borongaj
14:55:46Prečko Borongaj
15:03:00Prečko Borongaj
15:10:14Prečko Borongaj
15:17:28Prečko Borongaj
15:24:42Prečko Borongaj
15:31:56Prečko Borongaj
15:39:10Prečko Borongaj
15:46:24Prečko Borongaj
15:53:38Prečko Borongaj
16:00:52Prečko Borongaj
16:08:06Prečko Borongaj
16:15:20Prečko Borongaj
16:22:34Prečko Borongaj
16:29:48Prečko Borongaj
16:37:02Prečko Borongaj
16:44:16Prečko Borongaj
16:52:00Prečko Borongaj
17:00:14Prečko Borongaj
17:08:28Prečko Borongaj
17:17:22Prečko Borongaj
17:22:26Prečko Spr. Trešnj.
17:27:00Prečko Borongaj
17:36:04Prečko Borongaj
17:45:18Prečko Borongaj
17:54:02Prečko Borongaj
18:03:01Prečko Borongaj
18:12:15Prečko Borongaj
18:22:00Prečko Borongaj
18:33:30Prečko Borongaj
18:45:00Prečko Borongaj
18:51:36Prečko Spr. Trešnj.
18:58:20Prečko Borongaj
19:04:40Prečko Spr. Trešnj.
19:11:02Prečko Borongaj
19:24:10Prečko Borongaj
19:30:03Prečko Spr. Trešnj.
19:37:30Prečko Borongaj
19:50:33Prečko Borongaj
20:03:06Prečko Borongaj
20:15:39Prečko Borongaj
20:28:12Prečko Borongaj
20:40:45Prečko Borongaj
20:53:18Prečko Borongaj
21:06:02Prečko Borongaj
21:19:00Prečko Borongaj
21:31:05Prečko Borongaj
21:43:10Prečko Borongaj
21:55:15Prečko Borongaj
22:07:20Prečko Borongaj
22:19:25Prečko Borongaj
22:31:30Prečko Borongaj
22:43:35Prečko Borongaj
22:55:40Prečko Borongaj
23:07:45Prečko Borongaj
23:19:50Prečko Borongaj
23:31:55Prečko Spr. Trešnj.
23:44:00Prečko Spr. Trešnj.
23:56:05Prečko Spr. Trešnj.
00:08:10Prečko Spr. Trešnj.

Borongaj - Prečko

VrijemePolazište Odredište
04:06:44Selska Prečko
04:18:50Selska Prečko
04:30:55Selska Prečko
04:43:00Selska Prečko
04:43:13Borongaj Prečko
04:57:01Borongaj Prečko
05:07:23Borongaj Prečko
05:19:28Borongaj Prečko
05:31:33Borongaj Prečko
05:43:25Borongaj Prečko
05:55:43Borongaj Prečko
06:02:00Selska Prečko
06:07:48Borongaj Prečko
06:15:00Selska Prečko
06:20:13Borongaj Prečko
06:27:00Selska Prečko
06:32:01Borongaj Prečko
06:38:00Selska Prečko
06:40:31Borongaj Prečko
06:49:17Borongaj Prečko
06:56:33Borongaj Prečko
07:03:49Borongaj Prečko
07:11:02Borongaj Prečko
07:18:18Borongaj Prečko
07:25:37Borongaj Prečko
07:32:53Borongaj Prečko
07:40:09Borongaj Prečko
07:47:25Borongaj Prečko
07:54:41Borongaj Prečko
08:01:57Borongaj Prečko
08:09:13Borongaj Prečko
08:16:29Borongaj Prečko
08:23:45Borongaj Prečko
08:31:23Borongaj Prečko
08:39:47Borongaj Prečko
08:48:03Borongaj Prečko
08:57:19Borongaj Prečko
09:07:00Borongaj Prečko
09:13:00Borongaj Spr. Trešnj.
09:18:00Borongaj Prečko
09:24:05Borongaj Spr. Trešnj.
09:28:02Borongaj Prečko
09:36:07Borongaj Prečko
09:44:12Borongaj Prečko
09:52:17Borongaj Prečko
10:00:22Borongaj Prečko
10:08:27Borongaj Prečko
10:16:32Borongaj Prečko
10:24:37Borongaj Prečko
10:32:42Borongaj Prečko
10:40:47Borongaj Prečko
10:48:52Borongaj Prečko
10:56:57Borongaj Prečko
11:05:02Borongaj Prečko
11:13:07Borongaj Prečko
11:21:12Borongaj Prečko
11:29:17Borongaj Prečko
11:37:22Borongaj Prečko
11:45:27Borongaj Prečko
11:53:32Borongaj Prečko
12:01:37Borongaj Prečko
12:09:42Borongaj Prečko
12:17:47Borongaj Prečko
12:25:52Borongaj Prečko
12:33:57Borongaj Prečko
12:42:02Borongaj Prečko
12:50:07Borongaj Prečko
12:58:12Borongaj Prečko
13:06:17Borongaj Prečko
13:15:10Borongaj Prečko
13:15:36Selska Prečko
13:23:24Borongaj Prečko
13:24:36Selska Prečko
13:31:38Borongaj Prečko
13:39:37Borongaj Prečko
13:47:36Borongaj Prečko
13:55:35Borongaj Prečko
14:03:19Borongaj Prečko
14:11:03Borongaj Prečko
14:18:17Borongaj Prečko
14:25:31Borongaj Prečko
14:32:45Borongaj Prečko
14:39:59Borongaj Prečko
14:47:13Borongaj Prečko
14:54:27Borongaj Prečko
15:01:41Borongaj Prečko
15:08:55Borongaj Prečko
15:16:09Borongaj Prečko
15:23:23Borongaj Prečko
15:30:37Borongaj Prečko
15:37:51Borongaj Prečko
15:45:05Borongaj Prečko
15:52:19Borongaj Prečko
15:59:33Borongaj Prečko
16:06:47Borongaj Prečko
16:14:01Borongaj Prečko
16:21:15Borongaj Prečko
16:28:29Borongaj Prečko
16:35:43Borongaj Prečko
16:43:57Borongaj Prečko
16:52:11Borongaj Prečko
17:01:25Borongaj Prečko
17:11:39Borongaj Prečko
17:17:00Borongaj Spr. Trešnj.
17:22:07Borongaj Prečko
17:28:21Borongaj Spr. Trešnj.
17:33:00Borongaj Prečko
17:42:09Borongaj Prečko
17:50:03Borongaj Prečko
17:58:17Borongaj Prečko
18:07:31Borongaj Prečko
18:16:00Borongaj Prečko
18:25:02Borongaj Prečko
18:35:07Borongaj Prečko
18:45:00Borongaj Prečko
18:51:17Borongaj Spr. Trešnj.
18:57:00Borongaj Prečko
19:09:00Borongaj Prečko
19:20:32Borongaj Prečko
19:32:35Borongaj Prečko
19:39:45Borongaj Spr. Trešnj.
19:46:30Borongaj Prečko
19:59:30Borongaj Prečko
20:12:23Borongaj Prečko
20:24:56Borongaj Prečko
20:37:29Borongaj Prečko
20:50:02Borongaj Prečko
21:02:35Borongaj Prečko
21:15:47Borongaj Prečko
21:27:52Borongaj Prečko
21:39:57Borongaj Prečko
21:52:02Borongaj Prečko
22:04:07Borongaj Prečko
22:16:12Borongaj Prečko
22:28:17Borongaj Prečko
22:40:22Borongaj Prečko
22:52:27Borongaj Prečko
23:04:32Borongaj Prečko
23:16:37Borongaj Prečko
23:28:42Borongaj Spr. Trešnj.
23:40:47Borongaj Spr. Trešnj.
23:52:52Borongaj Spr. Trešnj.
00:04:57Borongaj Spr. Trešnj.
00:17:02Borongaj Spr. Trešnj.
Top