Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Prečko - Borongaj

VrijemePolazište Odredište
04:16:57Selska Borongaj
04:31:32Selska Borongaj
04:45:00Prečko Borongaj
04:50:20Selska Borongaj
05:00:01Prečko Borongaj
05:15:09Prečko Borongaj
05:30:17Prečko Borongaj
05:45:25Prečko Borongaj
06:00:15Prečko Borongaj
06:15:20Prečko Borongaj
06:30:49Prečko Borongaj
06:44:30Selska Borongaj
06:45:44Prečko Borongaj
07:01:36Prečko Borongaj
07:11:00Selska Borongaj
07:15:00Prečko Borongaj
07:27:26Prečko Borongaj
07:39:42Prečko Borongaj
07:50:48Prečko Borongaj
08:01:24Prečko Borongaj
08:11:30Prečko Borongaj
08:22:15Prečko Borongaj
08:33:12Prečko Borongaj
08:43:48Prečko Borongaj
08:45:00Selska Borongaj
08:54:24Prečko Borongaj
09:04:03Prečko Borongaj
09:14:05Prečko Borongaj
09:23:00Prečko Borongaj
09:32:14Prečko Borongaj
09:41:31Prečko Borongaj
09:50:48Prečko Borongaj
10:00:05Prečko Borongaj
10:09:22Prečko Borongaj
10:18:40Prečko Borongaj
10:29:40Prečko Borongaj
10:37:43Prečko Borongaj
10:45:20Selska Borongaj
10:46:30Prečko Borongaj
10:55:47Prečko Borongaj
11:05:04Prečko Borongaj
11:14:10Prečko Borongaj
11:23:44Prečko Borongaj
11:33:18Prečko Borongaj
11:41:47Prečko Borongaj
11:51:26Prečko Borongaj
12:00:00Prečko Borongaj
12:09:09Prečko Borongaj
12:17:08Prečko Borongaj
12:25:42Prečko Borongaj
12:34:16Prečko Borongaj
12:42:50Prečko Borongaj
12:51:24Prečko Borongaj
12:59:58Prečko Borongaj
13:08:32Prečko Borongaj
13:17:06Prečko Borongaj
13:25:40Prečko Borongaj
13:34:14Prečko Borongaj
13:43:00Prečko Borongaj
13:51:22Prečko Borongaj
14:00:31Prečko Borongaj
14:08:30Prečko Borongaj
14:17:04Prečko Borongaj
14:25:38Prečko Borongaj
14:34:12Prečko Borongaj
14:42:46Prečko Borongaj
14:51:20Prečko Borongaj
14:59:54Prečko Borongaj
15:08:28Prečko Borongaj
15:17:02Prečko Borongaj
15:25:36Prečko Borongaj
15:34:10Prečko Borongaj
15:42:44Prečko Borongaj
15:51:18Prečko Borongaj
15:59:22Prečko Borongaj
16:08:26Prečko Borongaj
16:17:00Prečko Borongaj
16:25:34Prečko Borongaj
16:34:08Prečko Borongaj
16:42:42Prečko Borongaj
16:51:16Prečko Borongaj
16:59:50Prečko Borongaj
17:08:24Prečko Borongaj
17:16:58Prečko Borongaj
17:25:02Prečko Borongaj
17:34:06Prečko Borongaj
17:42:40Prečko Borongaj
17:51:14Prečko Borongaj
17:59:48Prečko Borongaj
18:08:22Prečko Borongaj
18:16:56Prečko Borongaj
18:25:30Prečko Borongaj
18:34:34Prečko Borongaj
18:44:08Prečko Borongaj
18:54:12Prečko Borongaj
19:05:00Prečko Borongaj
19:15:01Prečko Borongaj
19:25:20Prečko Borongaj
19:35:10Prečko Borongaj
19:46:00Prečko Borongaj
19:58:02Prečko Borongaj
20:03:40Prečko Spr. Trešnj.
20:10:00Prečko Borongaj
20:22:10Prečko Borongaj
20:34:20Prečko Borongaj
20:46:30Prečko Borongaj
21:00:20Prečko Borongaj
21:15:20Prečko Borongaj
21:24:00Prečko Spr. Trešnj.
21:32:02Prečko Borongaj
21:47:04Prečko Borongaj
22:02:01Prečko Borongaj
22:17:10Prečko Borongaj
22:32:00Prečko Borongaj
22:47:08Prečko Borongaj
23:02:16Prečko Borongaj
23:17:24Prečko Borongaj
23:32:02Prečko Spr. Trešnj.
23:46:40Prečko Spr. Trešnj.
00:01:00Prečko Spr. Trešnj.
00:15:00Prečko Spr. Trešnj.

Borongaj - Prečko

VrijemePolazište Odredište
04:05:41Selska Prečko
04:20:34Selska Prečko
04:35:27Selska Prečko
04:50:42Selska Prečko
04:53:00Borongaj Prečko
05:07:50Borongaj Prečko
05:23:16Borongaj Prečko
05:38:24Borongaj Prečko
05:53:26Borongaj Prečko
06:08:40Borongaj Prečko
06:23:30Borongaj Prečko
06:38:56Borongaj Prečko
06:44:00Selska Prečko
06:53:42Borongaj Prečko
07:08:05Borongaj Prečko
07:19:35Borongaj Prečko
07:30:11Borongaj Prečko
07:40:47Borongaj Prečko
07:51:23Borongaj Prečko
08:01:30Borongaj Prečko
08:12:35Borongaj Prečko
08:23:11Borongaj Prečko
08:33:47Borongaj Prečko
08:40:20Selska Prečko
08:44:23Borongaj Prečko
08:54:59Borongaj Prečko
09:04:20Borongaj Prečko
09:14:40Borongaj Prečko
09:23:40Borongaj Prečko
09:32:44Borongaj Prečko
09:42:01Borongaj Prečko
09:51:18Borongaj Prečko
10:00:40Borongaj Prečko
10:10:17Borongaj Prečko
10:19:09Borongaj Prečko
10:28:26Borongaj Prečko
10:37:43Borongaj Prečko
10:46:40Borongaj Prečko
10:56:17Borongaj Prečko
11:05:03Borongaj Prečko
11:14:00Borongaj Prečko
11:21:59Borongaj Prečko
11:30:33Borongaj Prečko
11:39:07Borongaj Prečko
11:47:41Borongaj Prečko
11:56:15Borongaj Prečko
12:04:49Borongaj Prečko
12:13:23Borongaj Prečko
12:21:57Borongaj Prečko
12:30:31Borongaj Prečko
12:39:05Borongaj Prečko
12:47:39Borongaj Prečko
12:56:13Borongaj Prečko
13:05:22Borongaj Prečko
13:13:21Borongaj Prečko
13:21:55Borongaj Prečko
13:30:29Borongaj Prečko
13:39:03Borongaj Prečko
13:47:37Borongaj Prečko
13:56:11Borongaj Prečko
14:04:45Borongaj Prečko
14:13:19Borongaj Prečko
14:21:53Borongaj Prečko
14:30:27Borongaj Prečko
14:39:01Borongaj Prečko
14:47:35Borongaj Prečko
14:56:09Borongaj Prečko
15:04:43Borongaj Prečko
15:13:17Borongaj Prečko
15:21:51Borongaj Prečko
15:30:25Borongaj Prečko
15:38:59Borongaj Prečko
15:47:33Borongaj Prečko
15:56:07Borongaj Prečko
16:04:41Borongaj Prečko
16:13:15Borongaj Prečko
16:21:49Borongaj Prečko
16:30:23Borongaj Prečko
16:38:57Borongaj Prečko
16:47:31Borongaj Prečko
16:54:30Borongaj Prečko
17:04:39Borongaj Prečko
17:13:13Borongaj Prečko
17:21:47Borongaj Prečko
17:30:21Borongaj Prečko
17:39:55Borongaj Prečko
17:48:00Borongaj Prečko
17:58:03Borongaj Prečko
18:08:07Borongaj Prečko
18:12:00Borongaj Spr. Trešnj.
18:20:00Borongaj Prečko
18:30:19Borongaj Prečko
18:39:23Borongaj Prečko
18:48:27Borongaj Prečko
18:57:31Borongaj Prečko
19:07:45Borongaj Prečko
19:18:30Borongaj Prečko
19:29:50Borongaj Prečko
19:36:40Borongaj Spr. Trešnj.
19:42:02Borongaj Prečko
19:52:50Borongaj Prečko
20:03:10Borongaj Prečko
20:06:20Borongaj Spr. Trešnj.
20:17:00Borongaj Prečko
20:29:10Borongaj Prečko
20:40:30Borongaj Prečko
20:53:15Borongaj Prečko
21:07:25Borongaj Prečko
21:23:05Borongaj Prečko
21:31:52Borongaj Spr. Trešnj.
21:39:07Borongaj Prečko
21:55:14Borongaj Prečko
22:10:01Borongaj Prečko
22:25:00Borongaj Prečko
22:40:10Borongaj Prečko
22:55:18Borongaj Prečko
23:10:26Borongaj Prečko
23:25:34Borongaj Prečko
23:39:42Borongaj Spr. Trešnj.
23:54:50Borongaj Spr. Trešnj.
00:07:30Borongaj Spr. Trešnj.
Top