Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Prečko - Borongaj

VrijemePolazište Odredište
05:13:59Selska Borongaj
05:28:52Selska Borongaj
05:42:00Prečko Borongaj
05:43:45Selska Borongaj
05:57:00Prečko Borongaj
06:12:08Prečko Borongaj
06:27:16Prečko Borongaj
06:42:24Prečko Borongaj
06:57:32Prečko Borongaj
07:12:40Prečko Borongaj
07:27:48Prečko Borongaj
07:38:00Selska Borongaj
07:42:56Prečko Borongaj
07:58:04Prečko Borongaj
08:13:20Prečko Borongaj
08:23:00Selska Borongaj
08:28:18Prečko Borongaj
08:39:39Prečko Borongaj
08:50:30Prečko Borongaj
09:01:36Prečko Borongaj
09:12:12Prečko Borongaj
09:22:48Prečko Borongaj
09:33:24Prečko Borongaj
09:44:00Prečko Borongaj
09:54:36Prečko Borongaj
10:05:12Prečko Borongaj
10:15:48Prečko Borongaj
10:26:24Prečko Borongaj
10:37:00Prečko Borongaj
10:47:36Prečko Borongaj
10:49:00Selska Borongaj
10:58:12Prečko Borongaj
11:08:48Prečko Borongaj
11:19:15Prečko Borongaj
11:28:05Prečko Borongaj
11:36:55Prečko Borongaj
11:45:45Prečko Borongaj
11:54:35Prečko Borongaj
12:03:25Prečko Borongaj
12:12:15Prečko Borongaj
12:21:05Prečko Borongaj
12:29:55Prečko Borongaj
12:38:45Prečko Borongaj
12:47:35Prečko Borongaj
12:56:25Prečko Borongaj
13:05:15Prečko Borongaj
13:14:05Prečko Borongaj
13:22:55Prečko Borongaj
13:31:45Prečko Borongaj
13:40:35Prečko Borongaj
13:49:25Prečko Borongaj
13:58:15Prečko Borongaj
14:07:05Prečko Borongaj
14:15:55Prečko Borongaj
14:24:45Prečko Borongaj
14:33:35Prečko Borongaj
14:42:25Prečko Borongaj
14:51:15Prečko Borongaj
15:00:05Prečko Borongaj
15:08:55Prečko Borongaj
15:18:00Prečko Borongaj
15:26:35Prečko Borongaj
15:35:25Prečko Borongaj
15:44:15Prečko Borongaj
15:53:05Prečko Borongaj
16:01:55Prečko Borongaj
16:10:45Prečko Borongaj
16:19:35Prečko Borongaj
16:28:25Prečko Borongaj
16:37:15Prečko Borongaj
16:46:05Prečko Borongaj
16:54:55Prečko Borongaj
17:03:45Prečko Borongaj
17:12:35Prečko Borongaj
17:21:25Prečko Borongaj
17:30:15Prečko Borongaj
17:39:05Prečko Borongaj
17:47:55Prečko Borongaj
17:56:45Prečko Borongaj
18:05:35Prečko Borongaj
18:14:25Prečko Borongaj
18:23:15Prečko Borongaj
18:33:05Prečko Borongaj
18:44:37Prečko Borongaj
18:55:45Prečko Borongaj
19:02:35Prečko Spr. Trešnj.
19:07:37Prečko Borongaj
19:19:10Prečko Borongaj
19:30:10Prečko Borongaj
19:40:46Prečko Borongaj
19:51:22Prečko Borongaj
20:01:58Prečko Borongaj
20:12:34Prečko Borongaj
20:23:10Prečko Borongaj
20:33:46Prečko Borongaj
20:45:52Prečko Borongaj
20:59:08Prečko Borongaj
21:07:04Prečko Spr. Trešnj.
21:16:10Prečko Borongaj
21:31:06Prečko Borongaj
21:47:52Prečko Borongaj
22:02:50Prečko Borongaj
22:17:58Prečko Borongaj
22:33:06Prečko Borongaj
22:48:14Prečko Borongaj
23:03:22Prečko Borongaj
23:18:30Prečko Borongaj
23:33:38Prečko Spr. Trešnj.
23:48:46Prečko Spr. Trešnj.
00:02:00Prečko Spr. Trešnj.
00:19:02Prečko Spr. Trešnj.

Borongaj - Prečko

VrijemePolazište Odredište
05:02:41Selska Prečko
05:17:34Selska Prečko
05:32:27Selska Prečko
05:47:20Selska Prečko
05:50:02Borongaj Prečko
06:05:05Borongaj Prečko
06:20:13Borongaj Prečko
06:35:25Borongaj Prečko
06:50:29Borongaj Prečko
07:05:37Borongaj Prečko
07:20:45Borongaj Prečko
07:35:53Borongaj Prečko
07:51:01Borongaj Prečko
07:56:00Selska Prečko
08:06:09Borongaj Prečko
08:17:20Borongaj Prečko
08:28:48Borongaj Prečko
08:40:24Borongaj Prečko
08:51:30Borongaj Prečko
09:02:06Borongaj Prečko
09:12:42Borongaj Prečko
09:23:18Borongaj Prečko
09:33:54Borongaj Prečko
09:44:30Borongaj Prečko
09:55:06Borongaj Prečko
10:05:42Borongaj Prečko
10:16:18Borongaj Prečko
10:26:54Borongaj Prečko
10:37:50Borongaj Prečko
10:46:20Selska Prečko
10:48:06Borongaj Prečko
10:58:42Borongaj Prečko
11:09:18Borongaj Prečko
11:19:50Borongaj Prečko
11:28:40Borongaj Prečko
11:37:30Borongaj Prečko
11:46:20Borongaj Prečko
11:54:55Borongaj Prečko
12:03:55Borongaj Prečko
12:12:50Borongaj Prečko
12:21:40Borongaj Prečko
12:30:30Borongaj Prečko
12:39:20Borongaj Prečko
12:48:10Borongaj Prečko
12:57:00Borongaj Prečko
13:05:50Borongaj Prečko
13:14:40Borongaj Prečko
13:23:30Borongaj Prečko
13:32:20Borongaj Prečko
13:41:10Borongaj Prečko
13:50:00Borongaj Prečko
13:58:50Borongaj Prečko
14:07:40Borongaj Prečko
14:16:30Borongaj Prečko
14:25:20Borongaj Prečko
14:34:10Borongaj Prečko
14:43:00Borongaj Prečko
14:51:50Borongaj Prečko
15:00:40Borongaj Prečko
15:09:30Borongaj Prečko
15:18:20Borongaj Prečko
15:27:10Borongaj Prečko
15:36:00Borongaj Prečko
15:44:50Borongaj Prečko
15:53:40Borongaj Prečko
16:02:30Borongaj Prečko
16:11:25Borongaj Prečko
16:20:10Borongaj Prečko
16:29:00Borongaj Prečko
16:37:50Borongaj Prečko
16:46:40Borongaj Prečko
16:55:30Borongaj Prečko
17:04:20Borongaj Prečko
17:13:10Borongaj Prečko
17:22:00Borongaj Prečko
17:30:50Borongaj Prečko
17:39:40Borongaj Prečko
17:48:30Borongaj Prečko
17:57:20Borongaj Prečko
18:06:10Borongaj Prečko
18:15:00Borongaj Prečko
18:25:10Borongaj Prečko
18:36:00Borongaj Prečko
18:47:10Borongaj Prečko
18:53:00Borongaj Spr. Trešnj.
18:59:02Borongaj Prečko
19:09:30Borongaj Prečko
19:20:00Borongaj Prečko
19:30:20Borongaj Prečko
19:40:56Borongaj Prečko
19:51:57Borongaj Prečko
20:02:33Borongaj Prečko
20:13:09Borongaj Prečko
20:23:45Borongaj Prečko
20:38:41Borongaj Prečko
20:46:00Borongaj Spr. Trešnj.
20:55:33Borongaj Prečko
21:08:24Borongaj Prečko
21:21:30Borongaj Prečko
21:35:15Borongaj Prečko
21:41:45Borongaj Spr. Trešnj.
21:53:03Borongaj Prečko
22:10:30Borongaj Prečko
22:25:58Borongaj Prečko
22:41:16Borongaj Prečko
22:56:24Borongaj Prečko
23:11:32Borongaj Prečko
23:26:40Borongaj Prečko
23:41:48Borongaj Spr. Trešnj.
23:56:56Borongaj Spr. Trešnj.
00:12:04Borongaj Spr. Trešnj.
Top