Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Zag.(Črn.) - G.Bistra

VrijemePolazište Odredište
04:05:00Prigornica G. Bistra
04:25:00Prigornica G. Bistra
04:35:00Prigornica G. Bistra
04:45:00Prigornica G. Bistra
05:05:00Prigornica G. Bistra
05:20:00Črnomerec G. Bistra
05:30:00Prigornica D. Bistra
05:35:00Črnomerec G. Bistra
06:00:00Črnomerec G. Bistra
06:10:00Črnomerec G. Bistra
06:30:00Črnomerec G. Bistra
07:00:00Črnomerec G. Bistra
07:15:00Črnomerec Dubravica
07:35:00Črnomerec G. Bistra
07:55:00Črnomerec Dubravica
08:10:00Črnomerec G. Bistra
08:20:00Črnomerec Dubravica
08:50:00Črnomerec G. Bistra
09:30:00Črnomerec G. Bistra
10:10:00Črnomerec G. Bistra
10:50:00Črnomerec G. Bistra
11:15:00Prigornica G. Bistra
11:30:00Črnomerec G. Bistra
12:00:00Črnomerec G. Bistra
12:40:00Črnomerec G. Bistra
13:00:00Črnomerec G. Bistra
13:35:00Črnomerec G. Bistra
14:00:00Črnomerec G. Bistra
14:25:00Črnomerec G. Bistra
14:45:00Črnomerec G. Bistra
15:00:00Črnomerec G. Bistra
15:20:00Črnomerec G. Bistra
15:35:00Črnomerec G. Bistra
16:10:00Črnomerec G. Bistra
16:30:00Črnomerec G. Bistra
16:50:00Črnomerec G. Bistra
17:15:00Črnomerec G. Bistra
17:40:00Črnomerec G. Bistra
18:10:00Črnomerec G. Bistra
18:40:00Črnomerec G. Bistra
19:05:00Črnomerec Dubravica
19:10:00Črnomerec G. Bistra
19:30:00Črnomerec G. Bistra
19:50:00Črnomerec G. Bistra
20:40:00Črnomerec G. Bistra
20:50:00Črnomerec Dubravica
21:20:00Črnomerec G. Bistra
21:55:00Črnomerec G. Bistra
22:30:00Črnomerec G. Bistra
23:50:00Črnomerec G. Bistra
00:20:00Črnomerec Dubravica

G.Bistra - Zag.(Črn.)

VrijemePolazište Odredište
04:40:00G.Bistra-okretište Črnomerec
04:55:00G.Bistra-okretište Črnomerec
05:10:00G.Bistra-okretište Črnomerec
05:20:00G.Bistra-okretište Črnomerec
06:00:00D. Bistra-centar Črnomerec
06:05:00G.Bistra-okretište Črnomerec
06:20:00G.Bistra-okretište Črnomerec
06:40:00G.Bistra-okretište Črnomerec
07:05:00G.Bistra-okretište Črnomerec
07:20:00G.Bistra-okretište Črnomerec
07:55:00G.Bistra-okretište Črnomerec
08:30:00G.Bistra-okretište Črnomerec
09:10:00G.Bistra-okretište Črnomerec
09:50:00G.Bistra-okretište Črnomerec
10:30:00G.Bistra-okretište Črnomerec
11:10:00G.Bistra-okretište Črnomerec
11:50:00G.Bistra-okretište Črnomerec
12:05:00G.Bistra-okretište Črnomerec
12:20:00G.Bistra-okretište Črnomerec
13:00:00G.Bistra-okretište Črnomerec
13:20:00Dubravica Črnomerec
13:35:00G.Bistra-okretište Črnomerec
14:05:00G.Bistra-okretište Črnomerec
14:35:00G.Bistra-okretište Črnomerec
14:50:00G.Bistra-okretište Črnomerec
15:15:00G.Bistra-okretište Črnomerec
15:25:00G.Bistra-okretište Prigornica
15:40:00G.Bistra-okretište Črnomerec
15:50:00G.Bistra-okretište Črnomerec
16:30:00G.Bistra-okretište Črnomerec
17:10:00G.Bistra-okretište Črnomerec
17:30:00G.Bistra-okretište Črnomerec
17:50:00G.Bistra-okretište Črnomerec
18:10:00G.Bistra-okretište Črnomerec
18:35:00G.Bistra-okretište Črnomerec
19:15:00G.Bistra-okretište Črnomerec
19:40:00G.Bistra-okretište Črnomerec
20:00:00G.Bistra-okretište Črnomerec
20:25:00G.Bistra-okretište Črnomerec
21:00:00G.Bistra-okretište Črnomerec
21:40:00G.Bistra-okretište Črnomerec
22:30:00G.Bistra-okretište Črnomerec
22:50:00G.Bistra-okretište Prigornica
23:30:00G.Bistra-okretište Črnomerec
00:30:00G.Bistra-okretište Prigornica
Top