Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Črnomerec - Savišće

VrijemePolazište Odredište
04:56:15Selska Savišće
05:16:15Selska Savišće
05:33:48Črnomerec Savišće
05:54:05Črnomerec Savišće
06:14:22Črnomerec Savišće
06:34:39Črnomerec Savišće
06:54:56Črnomerec Savišće
07:15:13Črnomerec Savišće
07:35:30Črnomerec Savišće
07:55:47Črnomerec Savišće
08:16:04Črnomerec Savišće
08:36:21Črnomerec Savišće
08:56:38Črnomerec Savišće
09:14:07Selska Savišće
09:16:55Črnomerec Savišće
09:38:00Črnomerec Savišće
09:52:30Črnomerec Savišće
10:06:55Črnomerec Savišće
10:21:30Črnomerec Savišće
10:37:00Črnomerec Savišće
10:51:30Črnomerec Savišće
11:06:00Črnomerec Savišće
11:20:30Črnomerec Savišće
11:35:00Črnomerec Savišće
11:49:30Črnomerec Savišće
12:04:00Črnomerec Savišće
12:18:30Črnomerec Savišće
12:33:00Črnomerec Savišće
12:47:30Črnomerec Savišće
13:02:00Črnomerec Savišće
13:16:30Črnomerec Savišće
13:31:00Črnomerec Savišće
13:45:30Črnomerec Savišće
14:00:00Črnomerec Savišće
14:14:30Črnomerec Savišće
14:29:00Črnomerec Savišće
14:43:30Črnomerec Savišće
14:58:00Črnomerec Savišće
15:12:30Črnomerec Savišće
15:27:00Črnomerec Savišće
15:41:30Črnomerec Savišće
15:56:00Črnomerec Savišće
16:10:30Črnomerec Savišće
16:25:00Črnomerec Savišće
16:39:30Črnomerec Savišće
16:54:00Črnomerec Savišće
17:08:30Črnomerec Savišće
17:23:00Črnomerec Savišće
17:37:30Črnomerec Savišće
17:52:00Črnomerec Savišće
18:06:30Črnomerec Savišće
18:21:00Črnomerec Savišće
18:35:30Črnomerec Savišće
18:50:00Črnomerec Savišće
19:04:30Črnomerec Savišće
19:19:00Črnomerec Savišće
19:33:30Črnomerec Savišće
19:48:00Črnomerec Savišće
20:02:30Črnomerec Savišće
20:17:00Črnomerec Savišće
20:31:30Črnomerec Savišće
20:46:00Črnomerec Savišće
21:00:30Črnomerec Savišće
21:15:00Črnomerec Savišće
21:29:30Črnomerec Savišće
21:44:10Črnomerec Savišće
21:59:30Črnomerec Savišće
22:17:55Črnomerec Savišće
22:36:00Črnomerec Savišće
22:43:21Črnomerec Spr. Trešnj.
22:57:55Črnomerec Savišće
23:18:30Črnomerec Savišće
23:40:34Črnomerec Spr. Trešnj.
00:00:51Črnomerec Spr. Trešnj.
00:21:08Črnomerec Spr. Trešnj.

Savišće - Črnomerec

VrijemePolazište Odredište
05:06:49Selska Črnomerec
05:26:49Selska Črnomerec
05:40:58Savišće Črnomerec
05:46:49Selska Črnomerec
06:01:15Savišće Črnomerec
06:23:02Savišće Črnomerec
06:43:19Savišće Črnomerec
07:03:36Savišće Črnomerec
07:23:53Savišće Črnomerec
07:44:10Savišće Črnomerec
08:04:27Savišće Črnomerec
08:24:44Savišće Črnomerec
08:45:31Savišće Črnomerec
09:06:20Savišće Črnomerec
09:25:28Selska Črnomerec
09:25:35Savišće Črnomerec
09:45:00Savišće Črnomerec
09:59:26Savišće Črnomerec
10:13:56Savišće Črnomerec
10:28:26Savišće Črnomerec
10:42:56Savišće Črnomerec
10:57:26Savišće Črnomerec
11:11:56Savišće Črnomerec
11:26:26Savišće Črnomerec
11:40:56Savišće Črnomerec
11:55:26Savišće Črnomerec
12:09:56Savišće Črnomerec
12:24:26Savišće Črnomerec
12:38:56Savišće Črnomerec
12:53:26Savišće Črnomerec
13:07:56Savišće Črnomerec
13:22:26Savišće Črnomerec
13:36:56Savišće Črnomerec
13:51:26Savišće Črnomerec
14:05:56Savišće Črnomerec
14:20:26Savišće Črnomerec
14:34:56Savišće Črnomerec
14:49:26Savišće Črnomerec
15:03:56Savišće Črnomerec
15:18:26Savišće Črnomerec
15:32:56Savišće Črnomerec
15:47:00Savišće Črnomerec
16:01:56Savišće Črnomerec
16:16:26Savišće Črnomerec
16:30:56Savišće Črnomerec
16:45:26Savišće Črnomerec
16:59:56Savišće Črnomerec
17:14:26Savišće Črnomerec
17:28:56Savišće Črnomerec
17:43:26Savišće Črnomerec
17:57:56Savišće Črnomerec
18:12:26Savišće Črnomerec
18:26:56Savišće Črnomerec
18:41:26Savišće Črnomerec
18:55:56Savišće Črnomerec
19:10:26Savišće Črnomerec
19:24:56Savišće Črnomerec
19:39:26Savišće Črnomerec
19:53:56Savišće Črnomerec
20:08:26Savišće Črnomerec
20:22:56Savišće Črnomerec
20:37:26Savišće Črnomerec
20:51:56Savišće Črnomerec
21:06:26Savišće Črnomerec
21:20:56Savišće Črnomerec
21:35:26Savišće Črnomerec
21:51:00Savišće Črnomerec
22:05:30Savišće Črnomerec
22:20:00Savišće Črnomerec
22:31:40Savišće Spr. Trešnj.
22:48:20Savišće Črnomerec
23:08:37Savišće Črnomerec
23:28:54Savišće Črnomerec
23:49:11Savišće Spr. Trešnj.
00:07:00Savišće Spr. Trešnj.
Top