Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Črnomerec - Savišće

VrijemePolazište Odredište
04:00:00Selska Savišće
04:16:15Selska Savišće
04:31:40Selska Savišće
04:42:30Črnomerec Savišće
04:57:45Črnomerec Savišće
05:11:50Črnomerec Savišće
05:25:35Črnomerec Savišće
05:36:30Selska Savišće
05:37:00Črnomerec Savišće
05:44:28Črnomerec Savišće
05:53:22Črnomerec Savišće
05:59:28Črnomerec Savišće
06:08:00Črnomerec Savišće
06:18:00Selska Savišće
06:19:20Črnomerec Savišće
06:28:30Črnomerec Savišće
06:36:20Črnomerec Savišće
06:43:57Črnomerec Savišće
06:52:00Črnomerec Savišće
06:59:50Črnomerec Savišće
07:08:05Črnomerec Savišće
07:15:30Črnomerec Savišće
07:23:20Črnomerec Savišće
07:31:10Črnomerec Savišće
07:39:00Črnomerec Savišće
07:46:50Črnomerec Savišće
07:54:40Črnomerec Savišće
08:02:30Črnomerec Savišće
08:10:20Črnomerec Savišće
08:18:10Črnomerec Savišće
08:26:00Črnomerec Savišće
08:34:50Črnomerec Savišće
08:43:40Črnomerec Savišće
08:53:30Črnomerec Savišće
09:01:00Črnomerec Savišće
09:02:00Črnomerec Spr. Trešnj.
09:12:00Črnomerec Savišće
09:21:40Črnomerec Savišće
09:31:55Črnomerec Savišće
09:41:30Črnomerec Savišće
09:51:20Črnomerec Savišće
10:01:00Črnomerec Savišće
10:11:00Črnomerec Savišće
10:21:12Črnomerec Savišće
10:31:48Črnomerec Savišće
10:41:24Črnomerec Savišće
10:51:00Črnomerec Savišće
11:00:36Črnomerec Savišće
11:10:12Črnomerec Savišće
11:19:48Črnomerec Savišće
11:29:24Črnomerec Savišće
11:39:00Črnomerec Savišće
11:48:36Črnomerec Savišće
11:58:12Črnomerec Savišće
12:07:48Črnomerec Savišće
12:17:24Črnomerec Savišće
12:27:00Črnomerec Savišće
12:36:36Črnomerec Savišće
12:46:12Črnomerec Savišće
12:55:48Črnomerec Savišće
13:05:24Črnomerec Savišće
13:15:00Črnomerec Savišće
13:24:35Črnomerec Savišće
13:32:15Selska Savišće
13:34:50Črnomerec Savišće
13:44:35Črnomerec Savišće
13:54:15Črnomerec Savišće
14:04:55Črnomerec Savišće
14:12:35Selska Savišće
14:15:59Črnomerec Savišće
14:25:55Črnomerec Savišće
14:34:30Črnomerec Savišće
14:43:15Črnomerec Savišće
14:50:55Črnomerec Savišće
14:58:35Črnomerec Savišće
15:06:15Črnomerec Savišće
15:13:55Črnomerec Savišće
15:21:35Črnomerec Savišće
15:29:15Črnomerec Savišće
15:36:55Črnomerec Savišće
15:44:35Črnomerec Savišće
15:52:15Črnomerec Savišće
15:59:55Črnomerec Savišće
16:07:35Črnomerec Savišće
16:15:15Črnomerec Savišće
16:21:55Črnomerec Savišće
16:30:35Črnomerec Savišće
16:38:15Črnomerec Savišće
16:45:55Črnomerec Savišće
16:53:35Črnomerec Savišće
17:01:15Črnomerec Savišće
17:09:55Črnomerec Savišće
17:18:35Črnomerec Savišće
17:27:15Črnomerec Savišće
17:37:00Črnomerec Savišće
17:41:00Črnomerec Spr. Trešnj.
17:47:15Črnomerec Savišće
17:58:00Črnomerec Savišće
18:03:05Črnomerec Spr. Trešnj.
18:10:37Črnomerec Savišće
18:22:00Črnomerec Savišće
18:26:35Črnomerec Spr. Trešnj.
18:35:00Črnomerec Savišće
18:40:50Črnomerec Spr. Trešnj.
18:49:27Črnomerec Savišće
19:03:00Črnomerec Savišće
19:07:00Črnomerec Spr. Trešnj.
19:17:00Črnomerec Savišće
19:22:05Črnomerec Spr. Trešnj.
19:32:40Črnomerec Savišće
19:47:45Črnomerec Savišće
20:02:18Črnomerec Savišće
20:14:39Črnomerec Savišće
20:27:24Črnomerec Savišće
20:41:01Črnomerec Savišće
20:52:24Črnomerec Savišće
21:05:24Črnomerec Savišće
21:19:34Črnomerec Savišće
21:34:00Črnomerec Savišće
21:47:54Črnomerec Savišće
22:00:34Črnomerec Savišće
22:13:14Črnomerec Savišće
22:25:54Črnomerec Savišće
22:38:34Črnomerec Savišće
22:51:14Črnomerec Savišće
23:03:54Črnomerec Savišće
23:16:34Črnomerec Savišće
23:29:14Črnomerec Žitnjak
23:41:54Črnomerec Spr. Trešnj.
23:54:34Črnomerec Spr. Trešnj.
00:07:14Črnomerec Spr. Trešnj.
00:19:54Črnomerec Spr. Trešnj.
00:32:34Črnomerec Spr. Trešnj.

Savišće - Črnomerec

VrijemePolazište Odredište
04:15:18Selska Črnomerec
04:30:03Selska Črnomerec
04:43:53Selska Črnomerec
04:44:55Savišće Črnomerec
04:58:35Selska Črnomerec
05:01:00Savišće Črnomerec
05:16:29Savišće Črnomerec
05:17:16Selska Črnomerec
05:31:48Selska Črnomerec
05:32:57Savišće Črnomerec
05:48:45Savišće Črnomerec
05:51:50Selska Črnomerec
06:03:30Savišće Črnomerec
06:08:48Selska Črnomerec
06:14:10Savišće Črnomerec
06:20:15Savišće Črnomerec
06:21:00Selska Črnomerec
06:27:56Savišće Črnomerec
06:34:02Savišće Črnomerec
06:42:00Savišće Črnomerec
06:49:36Savišće Črnomerec
06:57:26Savišće Črnomerec
07:05:16Savišće Črnomerec
07:13:06Savišće Črnomerec
07:20:56Savišće Črnomerec
07:28:46Savišće Črnomerec
07:36:36Savišće Črnomerec
07:44:26Savišće Črnomerec
07:52:16Savišće Črnomerec
08:00:06Savišće Črnomerec
08:07:56Savišće Črnomerec
08:15:46Savišće Črnomerec
08:24:00Savišće Črnomerec
08:33:00Savišće Črnomerec
08:42:10Savišće Črnomerec
08:52:00Savišće Črnomerec
08:57:40Savišće Spr. Trešnj.
09:03:50Savišće Črnomerec
09:14:10Savišće Črnomerec
09:24:00Savišće Črnomerec
09:34:00Savišće Črnomerec
09:40:00Savišće Spr. Trešnj.
09:45:40Savišće Črnomerec
09:55:44Savišće Črnomerec
10:05:22Savišće Črnomerec
10:14:58Savišće Črnomerec
10:24:34Savišće Črnomerec
10:34:10Savišće Črnomerec
10:43:46Savišće Črnomerec
10:53:22Savišće Črnomerec
11:02:58Savišće Črnomerec
11:12:34Savišće Črnomerec
11:22:10Savišće Črnomerec
11:31:46Savišće Črnomerec
11:41:22Savišće Črnomerec
11:50:58Savišće Črnomerec
12:00:34Savišće Črnomerec
12:10:10Savišće Črnomerec
12:19:46Savišće Črnomerec
12:29:22Savišće Črnomerec
12:38:58Savišće Črnomerec
12:48:34Savišće Črnomerec
12:58:10Savišće Črnomerec
13:07:41Savišće Črnomerec
13:18:39Savišće Črnomerec
13:28:35Savišće Črnomerec
13:39:30Savišće Črnomerec
13:49:30Savišće Črnomerec
13:59:15Savišće Črnomerec
14:01:30Selska Črnomerec
14:07:55Savišće Črnomerec
14:16:35Savišće Črnomerec
14:24:15Savišće Črnomerec
14:31:55Savišće Črnomerec
14:39:35Savišće Črnomerec
14:47:15Savišće Črnomerec
14:54:55Savišće Črnomerec
15:02:35Savišće Črnomerec
15:10:15Savišće Črnomerec
15:17:55Savišće Črnomerec
15:24:35Savišće Črnomerec
15:33:15Savišće Črnomerec
15:40:55Savišće Črnomerec
15:48:35Savišće Črnomerec
15:56:15Savišće Črnomerec
16:03:55Savišće Črnomerec
16:11:35Savišće Črnomerec
16:19:15Savišće Črnomerec
16:26:55Savišće Črnomerec
16:34:35Savišće Črnomerec
16:42:15Savišće Črnomerec
16:49:55Savišće Črnomerec
16:57:35Savišće Črnomerec
17:05:15Savišće Črnomerec
17:11:25Savišće Črnomerec
17:20:35Savišće Črnomerec
17:28:15Savišće Črnomerec
17:35:55Savišće Črnomerec
17:43:35Savišće Črnomerec
17:51:15Savišće Črnomerec
17:59:55Savišće Črnomerec
18:08:35Savišće Črnomerec
18:17:15Savišće Črnomerec
18:27:15Savišće Črnomerec
18:38:00Savišće Črnomerec
18:51:25Savišće Črnomerec
19:05:04Savišće Črnomerec
19:18:25Savišće Črnomerec
19:31:10Savišće Črnomerec
19:44:47Savišće Črnomerec
19:57:10Savišće Črnomerec
20:10:10Savišće Črnomerec
20:23:54Savišće Črnomerec
20:38:10Savišće Črnomerec
20:52:35Savišće Črnomerec
21:05:10Savišće Črnomerec
21:19:10Savišće Črnomerec
21:32:10Savišće Črnomerec
21:45:30Savišće Črnomerec
21:58:10Savišće Črnomerec
22:11:50Savišće Črnomerec
22:24:30Savišće Črnomerec
22:37:10Savišće Črnomerec
22:49:50Savišće Črnomerec
23:02:30Savišće Črnomerec
23:15:10Savišće Črnomerec
23:27:50Savišće Črnomerec
23:40:30Savišće Črnomerec
23:53:10Savišće Spr. Trešnj.
00:03:00Savišće Spr. Trešnj.
00:13:00Žitnjak Spr. Trešnj.
Top