Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Črnomerec - Savišće

VrijemePolazište Odredište
03:59:40Selska Savišće
04:16:00Selska Savišće
04:34:00Selska Savišće
04:46:30Črnomerec Savišće
05:03:25Črnomerec Savišće
05:20:20Črnomerec Savišće
05:37:45Črnomerec Savišće
05:54:40Črnomerec Savišće
06:10:30Selska Savišće
06:12:25Črnomerec Savišće
06:29:30Selska Savišće
06:29:40Črnomerec Savišće
06:41:45Črnomerec Savišće
06:52:50Črnomerec Savišće
07:04:06Črnomerec Savišće
07:14:04Črnomerec Savišće
07:24:32Črnomerec Savišće
07:34:00Črnomerec Savišće
07:43:58Črnomerec Savišće
07:52:56Črnomerec Savišće
08:03:30Črnomerec Savišće
08:14:52Črnomerec Savišće
08:25:50Črnomerec Savišće
08:36:48Črnomerec Savišće
08:47:46Črnomerec Savišće
08:58:45Črnomerec Savišće
09:10:22Črnomerec Savišće
09:21:56Črnomerec Savišće
09:26:00Črnomerec Spr. Trešnj.
09:33:30Črnomerec Savišće
09:44:04Črnomerec Savišće
09:54:38Črnomerec Savišće
10:05:12Črnomerec Savišće
10:15:46Črnomerec Savišće
10:26:20Črnomerec Savišće
10:36:54Črnomerec Savišće
10:47:28Črnomerec Savišće
10:58:02Črnomerec Savišće
11:08:36Črnomerec Savišće
11:19:10Črnomerec Savišće
11:29:44Črnomerec Savišće
11:40:18Črnomerec Savišće
11:50:52Črnomerec Savišće
12:01:26Črnomerec Savišće
12:12:00Črnomerec Savišće
12:22:34Črnomerec Savišće
12:33:08Črnomerec Savišće
12:43:42Črnomerec Savišće
12:54:16Črnomerec Savišće
13:04:00Črnomerec Savišće
13:14:15Črnomerec Savišće
13:24:02Črnomerec Savišće
13:33:49Črnomerec Savišće
13:43:36Črnomerec Savišće
13:53:23Črnomerec Savišće
14:03:10Črnomerec Savišće
14:12:57Črnomerec Savišće
14:22:44Črnomerec Savišće
14:32:31Črnomerec Savišće
14:42:18Črnomerec Savišće
14:52:05Črnomerec Savišće
15:01:52Črnomerec Savišće
15:11:39Črnomerec Savišće
15:21:26Črnomerec Savišće
15:31:13Črnomerec Savišće
15:41:00Črnomerec Savišće
15:50:47Črnomerec Savišće
16:00:34Črnomerec Savišće
16:10:21Črnomerec Savišće
16:20:08Črnomerec Savišće
16:29:55Črnomerec Savišće
16:39:42Črnomerec Savišće
16:49:29Črnomerec Savišće
16:59:16Črnomerec Savišće
17:09:03Črnomerec Savišće
17:18:50Črnomerec Savišće
17:28:37Črnomerec Savišće
17:41:00Črnomerec Savišće
17:54:00Črnomerec Savišće
17:57:58Črnomerec Spr. Trešnj.
18:07:35Črnomerec Savišće
18:17:00Črnomerec Savišće
18:31:00Črnomerec Savišće
18:46:00Črnomerec Savišće
18:52:00Črnomerec Spr. Trešnj.
19:04:00Črnomerec Savišće
19:09:00Črnomerec Spr. Trešnj.
19:22:00Črnomerec Savišće
19:26:10Črnomerec Spr. Trešnj.
19:42:00Črnomerec Savišće
19:53:30Črnomerec Spr. Trešnj.
20:02:44Črnomerec Savišće
20:18:45Črnomerec Savišće
20:36:27Črnomerec Savišće
20:54:23Črnomerec Savišće
21:12:10Črnomerec Savišće
21:29:10Črnomerec Savišće
21:46:05Črnomerec Savišće
22:03:00Črnomerec Savišće
22:19:55Črnomerec Savišće
22:36:50Črnomerec Savišće
22:53:45Črnomerec Savišće
23:10:40Črnomerec Savišće
23:26:00Črnomerec Žitnjak
23:44:30Črnomerec Spr. Trešnj.
00:01:25Črnomerec Spr. Trešnj.
00:18:20Črnomerec Spr. Trešnj.

Savišće - Črnomerec

VrijemePolazište Odredište
04:18:49Selska Črnomerec
04:35:49Selska Črnomerec
04:44:00Savišće Črnomerec
04:52:49Selska Črnomerec
05:00:55Savišće Črnomerec
05:18:50Savišće Črnomerec
05:36:45Savišće Črnomerec
05:54:40Savišće Črnomerec
06:12:00Savišće Črnomerec
06:12:30Selska Črnomerec
06:28:00Savišće Črnomerec
06:44:15Savišće Črnomerec
06:46:00Selska Črnomerec
06:55:20Savišće Črnomerec
07:04:00Selska Črnomerec
07:05:35Savišće Črnomerec
07:16:24Savišće Črnomerec
07:26:22Savišće Črnomerec
07:36:20Savišće Črnomerec
07:46:18Savišće Črnomerec
07:56:16Savišće Črnomerec
08:06:14Savišće Črnomerec
08:16:42Savišće Črnomerec
08:26:10Savišće Črnomerec
08:36:08Savišće Črnomerec
08:45:46Savišće Črnomerec
08:57:00Savišće Črnomerec
09:08:00Savišće Črnomerec
09:18:30Savišće Črnomerec
09:30:00Savišće Črnomerec
09:41:40Savišće Črnomerec
09:51:50Savišće Črnomerec
10:02:48Savišće Črnomerec
10:13:22Savišće Črnomerec
10:23:56Savišće Črnomerec
10:34:30Savišće Črnomerec
10:45:04Savišće Črnomerec
10:55:38Savišće Črnomerec
11:06:12Savišće Črnomerec
11:16:46Savišće Črnomerec
11:27:20Savišće Črnomerec
11:37:54Savišće Črnomerec
11:48:28Savišće Črnomerec
11:59:02Savišće Črnomerec
12:09:36Savišće Črnomerec
12:20:10Savišće Črnomerec
12:30:44Savišće Črnomerec
12:32:14Selska Črnomerec
12:41:18Savišće Črnomerec
12:52:52Savišće Črnomerec
13:03:26Savišće Črnomerec
13:14:30Savišće Črnomerec
13:25:22Savišće Črnomerec
13:35:09Savišće Črnomerec
13:44:56Savišće Črnomerec
13:54:43Savišće Črnomerec
14:04:30Savišće Črnomerec
14:14:17Savišće Črnomerec
14:24:04Savišće Črnomerec
14:33:51Savišće Črnomerec
14:43:38Savišće Črnomerec
14:53:25Savišće Črnomerec
15:03:12Savišće Črnomerec
15:12:59Savišće Črnomerec
15:22:46Savišće Črnomerec
15:32:33Savišće Črnomerec
15:42:20Savišće Črnomerec
15:52:07Savišće Črnomerec
16:01:54Savišće Črnomerec
16:11:41Savišće Črnomerec
16:21:28Savišće Črnomerec
16:31:15Savišće Črnomerec
16:41:02Savišće Črnomerec
16:50:49Savišće Črnomerec
17:00:36Savišće Črnomerec
17:10:23Savišće Črnomerec
17:20:10Savišće Črnomerec
17:29:45Savišće Črnomerec
17:39:44Savišće Črnomerec
17:49:31Savišće Črnomerec
17:59:18Savišće Črnomerec
18:09:10Savišće Črnomerec
18:19:20Savišće Črnomerec
18:31:20Savišće Črnomerec
18:44:30Savišće Črnomerec
18:57:52Savišće Črnomerec
19:07:30Savišće Črnomerec
19:22:30Savišće Črnomerec
19:38:40Savišće Črnomerec
19:55:00Savišće Črnomerec
20:13:02Savišće Črnomerec
20:33:49Savišće Črnomerec
20:51:00Savišće Črnomerec
21:09:35Savišće Črnomerec
21:26:35Savišće Črnomerec
21:44:30Savišće Črnomerec
22:01:25Savišće Črnomerec
22:18:20Savišće Črnomerec
22:35:15Savišće Črnomerec
22:52:10Savišće Črnomerec
23:09:05Savišće Črnomerec
23:26:00Savišće Črnomerec
23:42:55Savišće Spr. Trešnj.
23:57:00Savišće Spr. Trešnj.
00:09:00Žitnjak Spr. Trešnj.
Top