Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Črnomerec - Savišće

VrijemePolazište Odredište
04:01:10Selska Savišće
04:16:00Selska Savišće
04:34:00Selska Savišće
04:46:30Črnomerec Savišće
05:03:25Črnomerec Savišće
05:20:20Črnomerec Savišće
05:37:45Črnomerec Savišće
05:51:00Selska Savišće
05:55:00Črnomerec Savišće
06:12:25Črnomerec Savišće
06:27:00Selska Savišće
06:29:40Črnomerec Savišće
06:41:30Črnomerec Savišće
06:53:26Črnomerec Savišće
07:04:23Črnomerec Savišće
07:15:20Črnomerec Savišće
07:26:17Črnomerec Savišće
07:37:14Črnomerec Savišće
07:48:11Črnomerec Savišće
07:59:08Črnomerec Savišće
08:11:05Črnomerec Savišće
08:23:02Črnomerec Savišće
08:34:59Črnomerec Savišće
08:46:56Črnomerec Savišće
08:59:30Črnomerec Savišće
09:12:00Črnomerec Savišće
09:24:44Črnomerec Savišće
09:29:00Črnomerec Spr. Trešnj.
09:37:52Črnomerec Savišće
09:49:36Črnomerec Savišće
10:01:20Črnomerec Savišće
10:13:04Črnomerec Savišće
10:24:48Črnomerec Savišće
10:36:32Črnomerec Savišće
10:48:16Črnomerec Savišće
11:00:00Črnomerec Savišće
11:11:44Črnomerec Savišće
11:23:28Črnomerec Savišće
11:35:12Črnomerec Savišće
11:46:56Črnomerec Savišće
11:58:40Črnomerec Savišće
12:10:24Črnomerec Savišće
12:22:08Črnomerec Savišće
12:33:52Črnomerec Savišće
12:45:36Črnomerec Savišće
12:57:20Črnomerec Savišće
13:09:03Črnomerec Savišće
13:20:47Črnomerec Savišće
13:32:31Črnomerec Savišće
13:44:35Črnomerec Savišće
13:57:53Črnomerec Savišće
14:09:37Črnomerec Savišće
14:21:21Črnomerec Savišće
14:33:05Črnomerec Savišće
14:45:10Črnomerec Savišće
14:55:54Črnomerec Savišće
15:06:38Črnomerec Savišće
15:17:22Črnomerec Savišće
15:28:06Črnomerec Savišće
15:38:50Črnomerec Savišće
15:49:34Črnomerec Savišće
16:00:18Črnomerec Savišće
16:11:02Črnomerec Savišće
16:21:46Črnomerec Savišće
16:32:30Črnomerec Savišće
16:43:14Črnomerec Savišće
16:53:58Črnomerec Savišće
17:04:42Črnomerec Savišće
17:16:26Črnomerec Savišće
17:28:10Črnomerec Savišće
17:39:54Črnomerec Savišće
17:54:38Črnomerec Savišće
17:58:22Črnomerec Spr. Trešnj.
18:09:06Črnomerec Savišće
18:19:50Črnomerec Savišće
18:34:34Črnomerec Savišće
18:49:18Črnomerec Savišće
19:07:00Črnomerec Savišće
19:11:00Črnomerec Spr. Trešnj.
19:25:00Črnomerec Savišće
19:29:00Črnomerec Spr. Trešnj.
19:45:00Črnomerec Savišće
19:54:30Črnomerec Spr. Trešnj.
20:05:00Črnomerec Savišće
20:23:02Črnomerec Savišće
20:40:44Črnomerec Savišće
20:58:40Črnomerec Savišće
21:16:27Črnomerec Savišće
21:33:27Črnomerec Savišće
21:50:22Črnomerec Savišće
22:07:17Črnomerec Savišće
22:24:12Črnomerec Savišće
22:41:07Črnomerec Savišće
22:58:02Črnomerec Savišće
23:14:57Črnomerec Savišće
23:30:17Črnomerec Žitnjak
23:48:47Črnomerec Spr. Trešnj.
00:05:42Črnomerec Spr. Trešnj.
00:22:37Črnomerec Spr. Trešnj.

Savišće - Črnomerec

VrijemePolazište Odredište
04:18:49Selska Črnomerec
04:35:49Selska Črnomerec
04:45:30Savišće Črnomerec
04:52:49Selska Črnomerec
05:00:55Savišće Črnomerec
05:18:50Savišće Črnomerec
05:36:45Savišće Črnomerec
05:54:40Savišće Črnomerec
06:11:00Selska Črnomerec
06:12:00Savišće Črnomerec
06:28:00Savišće Črnomerec
06:39:30Savišće Črnomerec
06:46:00Selska Črnomerec
06:50:57Savišće Črnomerec
07:01:54Savišće Črnomerec
07:12:51Savišće Črnomerec
07:23:48Savišće Črnomerec
07:34:45Savišće Črnomerec
07:45:42Savišće Črnomerec
07:56:39Savišće Črnomerec
08:07:36Savišće Črnomerec
08:18:33Savišće Črnomerec
08:29:30Savišće Črnomerec
08:40:27Savišće Črnomerec
08:51:14Savišće Črnomerec
09:06:05Savišće Črnomerec
09:17:49Savišće Črnomerec
09:29:33Savišće Črnomerec
09:41:17Savišće Črnomerec
09:53:01Savišće Črnomerec
10:04:45Savišće Črnomerec
10:16:29Savišće Črnomerec
10:28:13Savišće Črnomerec
10:39:57Savišće Črnomerec
10:51:41Savišće Črnomerec
11:03:25Savišće Črnomerec
11:15:09Savišće Črnomerec
11:26:53Savišće Črnomerec
11:38:37Savišće Črnomerec
11:50:21Savišće Črnomerec
12:02:05Savišće Črnomerec
12:13:49Savišće Črnomerec
12:25:33Savišće Črnomerec
12:37:17Savišće Črnomerec
12:49:01Savišće Črnomerec
13:00:41Savišće Črnomerec
13:12:25Savišće Črnomerec
13:24:09Savišće Črnomerec
13:35:53Savišće Črnomerec
13:47:56Savišće Črnomerec
14:00:00Savišće Črnomerec
14:13:00Savišće Črnomerec
14:23:00Selska Črnomerec
14:25:52Savišće Črnomerec
14:37:36Savišće Črnomerec
14:49:20Savišće Črnomerec
15:01:04Savišće Črnomerec
15:12:48Savišće Črnomerec
15:24:32Savišće Črnomerec
15:35:16Savišće Črnomerec
15:46:00Savišće Črnomerec
15:56:44Savišće Črnomerec
16:07:28Savišće Črnomerec
16:18:12Savišće Črnomerec
16:28:56Savišće Črnomerec
16:39:40Savišće Črnomerec
16:50:24Savišće Črnomerec
17:01:08Savišće Črnomerec
17:11:52Savišće Črnomerec
17:22:36Savišće Črnomerec
17:33:20Savišće Črnomerec
17:44:04Savišće Črnomerec
17:54:48Savišće Črnomerec
18:06:32Savišće Črnomerec
18:18:16Savišće Črnomerec
18:30:00Savišće Črnomerec
18:44:44Savišće Črnomerec
18:59:12Savišće Črnomerec
19:10:00Savišće Črnomerec
19:27:00Savišće Črnomerec
19:45:00Savišće Črnomerec
20:02:00Savišće Črnomerec
20:20:00Savišće Črnomerec
20:38:06Savišće Črnomerec
20:55:17Savišće Črnomerec
21:13:52Savišće Črnomerec
21:30:52Savišće Črnomerec
21:48:47Savišće Črnomerec
22:05:42Savišće Črnomerec
22:22:37Savišće Črnomerec
22:39:32Savišće Črnomerec
22:56:27Savišće Črnomerec
23:13:22Savišće Črnomerec
23:30:17Savišće Črnomerec
23:47:12Savišće Spr. Trešnj.
00:01:17Savišće Spr. Trešnj.
00:12:00Žitnjak Spr. Trešnj.
Top