Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Dubr. - Mark.

VrijemePolazište Odredište
04:05:00Dubrava Bidrovec
04:30:00Dubrava Bidrovec
05:00:00Dubrava Bidrovec
05:25:00Dubrava Bidrovec
05:55:00Dubrava Bidrovec
06:20:00Dubrava Bidrovec
06:50:00Dubrava Bidrovec
07:15:00Dubrava Bidrovec
07:45:00Dubrava Bidrovec
08:10:00Dubrava Bidrovec
08:40:00Dubrava Bidrovec
09:05:00Dubrava Bidrovec
09:35:00Dubrava Bidrovec
10:00:00Dubrava Bidrovec
10:30:00Dubrava Bidrovec
10:55:00Dubrava Bidrovec
11:25:00Dubrava Bidrovec
11:50:00Dubrava Bidrovec
12:20:00Dubrava Bidrovec
12:45:00Dubrava Bidrovec
13:15:00Dubrava Bidrovec
13:40:00Dubrava Bidrovec
14:10:00Dubrava Bidrovec
14:35:00Dubrava Bidrovec
15:05:00Dubrava Bidrovec
15:30:00Dubrava Bidrovec
16:00:00Dubrava Bidrovec
16:25:00Dubrava Bidrovec
16:55:00Dubrava Bidrovec
17:20:00Dubrava Bidrovec
17:50:00Dubrava Bidrovec
18:15:00Dubrava Bidrovec
18:45:00Dubrava Bidrovec
19:10:00Dubrava Bidrovec
19:40:00Dubrava Bidrovec
20:05:00Dubrava Bidrovec
20:35:00Dubrava Bidrovec
21:00:00Dubrava Bidrovec
21:30:00Dubrava Bidrovec
22:00:00Dubrava Bidrovec
22:30:00Dubrava Bidrovec
23:00:00Dubrava Bidrovec
23:20:00Dubrava Bidrovec
00:10:00Dubrava Bidrovec

Mark. - Dubr.

VrijemePolazište Odredište
04:30:00Bidrovec-brana Dubrava
04:55:00Bidrovec-brana Dubrava
05:25:00Bidrovec-brana Dubrava
05:50:00Bidrovec-brana Dubrava
06:20:00Bidrovec-brana Dubrava
06:45:00Bidrovec-brana Dubrava
07:15:00Bidrovec-brana Dubrava
07:40:00Bidrovec-brana Dubrava
08:10:00Bidrovec-brana Dubrava
08:35:00Bidrovec-brana Dubrava
09:05:00Bidrovec-brana Dubrava
09:30:00Bidrovec-brana Dubrava
10:00:00Bidrovec-brana Dubrava
10:25:00Bidrovec-brana Dubrava
10:55:00Bidrovec-brana Dubrava
11:20:00Bidrovec-brana Dubrava
11:50:00Bidrovec-brana Dubrava
12:15:00Bidrovec-brana Dubrava
12:45:00Bidrovec-brana Dubrava
13:10:00Bidrovec-brana Dubrava
13:40:00Bidrovec-brana Dubrava
14:05:00Bidrovec-brana Dubrava
14:35:00Bidrovec-brana Dubrava
15:00:00Bidrovec-brana Dubrava
15:30:00Bidrovec-brana Dubrava
15:55:00Bidrovec-brana Dubrava
16:25:00Bidrovec-brana Dubrava
16:50:00Bidrovec-brana Dubrava
17:20:00Bidrovec-brana Dubrava
17:45:00Bidrovec-brana Dubrava
18:15:00Bidrovec-brana Dubrava
18:40:00Bidrovec-brana Dubrava
19:10:00Bidrovec-brana Dubrava
19:35:00Bidrovec-brana Dubrava
20:05:00Bidrovec-brana Dubrava
20:30:00Bidrovec-brana Dubrava
21:00:00Bidrovec-brana Dubrava
21:30:00Bidrovec-brana Dubrava
22:00:00Bidrovec-brana Dubrava
22:30:00Bidrovec-brana Dubrava
22:55:00Bidrovec-brana Dubrava
23:25:00Bidrovec-brana Dubrava
23:45:00Bidrovec-brana Dubrava
00:35:00Bidrovec-brana Dubrava
Top