Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Dubr. - Mark.

VrijemePolazište Odredište
04:05:00Dubrava Bidrovec
04:30:00Dubrava Bidrovec
04:55:00Dubrava Bidrovec
05:25:00Dubrava Bidrovec
05:55:00Dubrava Bidrovec
06:25:00Dubrava Bidrovec
06:55:00Dubrava Bidrovec
07:25:00Dubrava Bidrovec
07:55:00Dubrava Bidrovec
08:25:00Dubrava Bidrovec
08:55:00Dubrava Bidrovec
09:25:00Dubrava Bidrovec
09:55:00Dubrava Bidrovec
10:25:00Dubrava Bidrovec
10:55:00Dubrava Bidrovec
11:25:00Dubrava Bidrovec
11:55:00Dubrava Bidrovec
12:25:00Dubrava Bidrovec
12:55:00Dubrava Bidrovec
13:25:00Dubrava Bidrovec
13:55:00Dubrava Bidrovec
14:25:00Dubrava Bidrovec
14:55:00Dubrava Bidrovec
15:25:00Dubrava Bidrovec
15:55:00Dubrava Bidrovec
16:25:00Dubrava Bidrovec
16:55:00Dubrava Bidrovec
17:25:00Dubrava Bidrovec
17:55:00Dubrava Bidrovec
18:25:00Dubrava Bidrovec
18:55:00Dubrava Bidrovec
19:25:00Dubrava Bidrovec
19:55:00Dubrava Bidrovec
20:25:00Dubrava Bidrovec
20:55:00Dubrava Bidrovec
21:25:00Dubrava Bidrovec
21:55:00Dubrava Bidrovec
22:25:00Dubrava Bidrovec
22:55:00Dubrava Bidrovec
23:25:00Dubrava Bidrovec
00:10:00Dubrava Bidrovec

Mark. - Dubr.

VrijemePolazište Odredište
04:25:00Bidrovec-brana Dubrava
04:50:00Bidrovec-brana Dubrava
05:20:00Bidrovec-brana Dubrava
05:50:00Bidrovec-brana Dubrava
06:20:00Bidrovec-brana Dubrava
06:50:00Bidrovec-brana Dubrava
07:20:00Bidrovec-brana Dubrava
07:50:00Bidrovec-brana Dubrava
08:20:00Bidrovec-brana Dubrava
08:50:00Bidrovec-brana Dubrava
09:20:00Bidrovec-brana Dubrava
09:50:00Bidrovec-brana Dubrava
10:20:00Bidrovec-brana Dubrava
10:50:00Bidrovec-brana Dubrava
11:20:00Bidrovec-brana Dubrava
11:50:00Bidrovec-brana Dubrava
12:20:00Bidrovec-brana Dubrava
12:50:00Bidrovec-brana Dubrava
13:20:00Bidrovec-brana Dubrava
13:50:00Bidrovec-brana Dubrava
14:20:00Bidrovec-brana Dubrava
14:50:00Bidrovec-brana Dubrava
15:20:00Bidrovec-brana Dubrava
15:50:00Bidrovec-brana Dubrava
16:20:00Bidrovec-brana Dubrava
16:50:00Bidrovec-brana Dubrava
17:20:00Bidrovec-brana Dubrava
17:50:00Bidrovec-brana Dubrava
18:20:00Bidrovec-brana Dubrava
18:50:00Bidrovec-brana Dubrava
19:20:00Bidrovec-brana Dubrava
19:50:00Bidrovec-brana Dubrava
20:20:00Bidrovec-brana Dubrava
20:50:00Bidrovec-brana Dubrava
21:20:00Bidrovec-brana Dubrava
21:50:00Bidrovec-brana Dubrava
22:20:00Bidrovec-brana Dubrava
22:50:00Bidrovec-brana Dubrava
23:20:00Bidrovec-brana Dubrava
23:50:00Bidrovec-brana Dubrava
00:35:00Bidrovec-brana Dubrava
Top