Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Dubr. - Stu.g.

VrijemePolazište Odredište
04:35:00Dubrava Novi Retkovec
05:05:00Dubrava Novi Retkovec
05:30:00Dubrava Novi Retkovec
06:00:00Dubrava Novi Retkovec
06:30:00Dubrava Novi Retkovec
07:00:00Dubrava Novi Retkovec
07:30:00Dubrava Novi Retkovec
08:00:00Dubrava Novi Retkovec
08:30:00Dubrava Novi Retkovec
09:00:00Dubrava Novi Retkovec
09:30:00Dubrava Novi Retkovec
10:00:00Dubrava Novi Retkovec
10:30:00Dubrava Novi Retkovec
11:00:00Dubrava Novi Retkovec
11:30:00Dubrava Novi Retkovec
12:00:00Dubrava Novi Retkovec
12:30:00Dubrava Novi Retkovec
13:00:00Dubrava Novi Retkovec
13:30:00Dubrava Novi Retkovec
14:00:00Dubrava Novi Retkovec
14:30:00Dubrava Novi Retkovec
15:00:00Dubrava Novi Retkovec
15:30:00Dubrava Novi Retkovec
16:00:00Dubrava Novi Retkovec
16:30:00Dubrava Novi Retkovec
17:00:00Dubrava Novi Retkovec
17:30:00Dubrava Novi Retkovec
18:00:00Dubrava Novi Retkovec
18:30:00Dubrava Novi Retkovec
19:00:00Dubrava Novi Retkovec
19:30:00Dubrava Novi Retkovec
20:00:00Dubrava Novi Retkovec
20:30:00Dubrava Novi Retkovec
21:00:00Dubrava Novi Retkovec
21:30:00Dubrava Novi Retkovec
22:00:00Dubrava Novi Retkovec
22:30:00Dubrava Novi Retkovec
23:00:00Dubrava Novi Retkovec
23:30:00Dubrava Novi Retkovec
00:00:00Dubrava Novi Retkovec

Stu.g. - Dubr.

VrijemePolazište Odredište
05:00:00Branim-Čulinečka Dubrava
05:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
06:00:00Branim-Čulinečka Dubrava
06:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
07:00:00Branim-Čulinečka Dubrava
07:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
08:00:00Branim-Čulinečka Dubrava
08:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
09:00:00Branim-Čulinečka Dubrava
09:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
10:00:00Branim-Čulinečka Dubrava
10:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
11:00:00Branim-Čulinečka Dubrava
11:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
12:00:00Branim-Čulinečka Dubrava
12:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
13:00:00Branim-Čulinečka Dubrava
13:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
14:00:00Branim-Čulinečka Dubrava
14:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
15:00:00Branim-Čulinečka Dubrava
15:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
16:00:00Branim-Čulinečka Dubrava
16:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
17:00:00Branim-Čulinečka Dubrava
17:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
18:00:00Branim-Čulinečka Dubrava
18:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
19:00:00Branim-Čulinečka Dubrava
19:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
20:00:00Branim-Čulinečka Dubrava
20:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
21:00:00Branim-Čulinečka Dubrava
21:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
22:00:00Branim-Čulinečka Dubrava
22:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
23:00:00Branim-Čulinečka Dubrava
23:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
00:00:00Branim-Čulinečka Dubrava
00:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
Top