Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Dubr. - Stu.g.

VrijemePolazište Odredište
04:35:00Dubrava Novi Retkovec
05:05:00Dubrava Novi Retkovec
05:30:00Dubrava Novi Retkovec
05:55:00Dubrava Novi Retkovec
06:20:00Dubrava Novi Retkovec
06:40:00Dubrava Novi Retkovec
07:00:00Dubrava Novi Retkovec
07:20:00Dubrava Novi Retkovec
07:40:00Dubrava Novi Retkovec
08:00:00Dubrava Novi Retkovec
08:20:00Dubrava Novi Retkovec
08:40:00Dubrava Novi Retkovec
09:00:00Dubrava Novi Retkovec
09:20:00Dubrava Novi Retkovec
09:40:00Dubrava Novi Retkovec
10:00:00Dubrava Novi Retkovec
10:20:00Dubrava Novi Retkovec
10:40:00Dubrava Novi Retkovec
11:00:00Dubrava Novi Retkovec
11:20:00Dubrava Novi Retkovec
11:40:00Dubrava Novi Retkovec
12:00:00Dubrava Novi Retkovec
12:20:00Dubrava Novi Retkovec
12:40:00Dubrava Novi Retkovec
13:00:00Dubrava Novi Retkovec
13:15:00Dubrava Novi Retkovec
13:40:00Dubrava Novi Retkovec
14:00:00Dubrava Novi Retkovec
14:20:00Dubrava Novi Retkovec
14:40:00Dubrava Novi Retkovec
15:00:00Dubrava Novi Retkovec
15:20:00Dubrava Novi Retkovec
15:40:00Dubrava Novi Retkovec
16:00:00Dubrava Novi Retkovec
16:20:00Dubrava Novi Retkovec
16:40:00Dubrava Novi Retkovec
17:00:00Dubrava Novi Retkovec
17:20:00Dubrava Novi Retkovec
17:40:00Dubrava Novi Retkovec
18:00:00Dubrava Novi Retkovec
18:20:00Dubrava Novi Retkovec
18:40:00Dubrava Novi Retkovec
19:00:00Dubrava Novi Retkovec
19:20:00Dubrava Novi Retkovec
19:40:00Dubrava Novi Retkovec
20:05:00Dubrava Novi Retkovec
20:35:00Dubrava Novi Retkovec
21:05:00Dubrava Novi Retkovec
21:35:00Dubrava Novi Retkovec
22:05:00Dubrava Novi Retkovec
22:35:00Dubrava Novi Retkovec
23:05:00Dubrava Novi Retkovec
23:35:00Dubrava Novi Retkovec
00:05:00Dubrava Novi Retkovec

Stu.g. - Dubr.

VrijemePolazište Odredište
05:00:00Branim-Čulinečka Dubrava
05:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
06:00:00Branim-Čulinečka Dubrava
06:25:00Branim-Čulinečka Dubrava
06:50:00Branim-Čulinečka Dubrava
07:10:00Branim-Čulinečka Dubrava
07:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
07:50:00Branim-Čulinečka Dubrava
08:10:00Branim-Čulinečka Dubrava
08:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
08:50:00Branim-Čulinečka Dubrava
09:10:00Branim-Čulinečka Dubrava
09:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
09:50:00Branim-Čulinečka Dubrava
10:10:00Branim-Čulinečka Dubrava
10:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
10:50:00Branim-Čulinečka Dubrava
11:10:00Branim-Čulinečka Dubrava
11:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
11:50:00Branim-Čulinečka Dubrava
12:10:00Branim-Čulinečka Dubrava
12:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
12:50:00Branim-Čulinečka Dubrava
13:10:00Branim-Čulinečka Dubrava
13:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
13:50:00Branim-Čulinečka Dubrava
14:10:00Branim-Čulinečka Dubrava
14:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
14:50:00Branim-Čulinečka Dubrava
15:10:00Branim-Čulinečka Dubrava
15:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
15:50:00Branim-Čulinečka Dubrava
16:10:00Branim-Čulinečka Dubrava
16:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
16:50:00Branim-Čulinečka Dubrava
17:10:00Branim-Čulinečka Dubrava
17:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
17:50:00Branim-Čulinečka Dubrava
18:10:00Branim-Čulinečka Dubrava
18:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
18:50:00Branim-Čulinečka Dubrava
19:10:00Branim-Čulinečka Dubrava
19:30:00Branim-Čulinečka Dubrava
19:45:00Branim-Čulinečka Dubrava
20:10:00Branim-Čulinečka Dubrava
20:35:00Branim-Čulinečka Dubrava
21:05:00Branim-Čulinečka Dubrava
21:35:00Branim-Čulinečka Dubrava
22:05:00Branim-Čulinečka Dubrava
22:35:00Branim-Čulinečka Dubrava
23:05:00Branim-Čulinečka Dubrava
23:35:00Branim-Čulinečka Dubrava
00:05:00Branim-Čulinečka Dubrava
00:35:00Branim-Čulinečka Dubrava
Top