Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Dubec - Sesvete

VrijemePolazište Odredište
03:30:00Dubec Sesvete
04:15:00Dubec Sesvete
04:35:00Dubec Sesvete
04:55:00Dubec Sesvete
05:15:00Dubec Sesvete
05:35:00Dubec Sesvete
05:55:00Dubec Sesvete
06:15:00Dubec Sesvete
06:35:00Dubec Sesvete
06:55:00Dubec Sesvete
07:15:00Dubec Sesvete
07:35:00Dubec Sesvete
07:55:00Dubec Sesvete
08:15:00Dubec Sesvete
08:35:00Dubec Sesvete
08:55:00Dubec Sesvete
09:15:00Dubec Sesvete
09:35:00Dubec Sesvete
09:55:00Dubec Sesvete
10:15:00Dubec Sesvete
10:35:00Dubec Sesvete
10:55:00Dubec Sesvete
11:15:00Dubec Sesvete
11:35:00Dubec Sesvete
11:55:00Dubec Sesvete
12:15:00Dubec Sesvete
12:35:00Dubec Sesvete
12:55:00Dubec Sesvete
13:15:00Dubec Sesvete
13:35:00Dubec Sesvete
13:55:00Dubec Sesvete
14:15:00Dubec Sesvete
14:35:00Dubec Sesvete
14:55:00Dubec Sesvete
15:15:00Dubec Sesvete
15:35:00Dubec Sesvete
15:55:00Dubec Sesvete
16:15:00Dubec Sesvete
16:35:00Dubec Sesvete
16:55:00Dubec Sesvete
17:15:00Dubec Sesvete
17:35:00Dubec Sesvete
17:55:00Dubec Sesvete
18:15:00Dubec Sesvete
18:35:00Dubec Sesvete
18:55:00Dubec Sesvete
19:15:00Dubec Sesvete
19:35:00Dubec Sesvete
19:55:00Dubec Sesvete
20:15:00Dubec Sesvete
20:35:00Dubec Sesvete
20:55:00Dubec Sesvete
21:15:00Dubec Sesvete
21:35:00Dubec Sesvete
21:55:00Dubec Sesvete
22:15:00Dubec Sesvete
22:35:00Dubec Sesvete
22:55:00Dubec Sesvete
23:15:00Dubec Sesvete
23:30:00Dubec Sesvete
23:55:00Dubec Sesvete

Sesvete - Dubec

VrijemePolazište Odredište
04:15:00Sesvete-ukrcaj Dubec
04:35:00Sesvete-ukrcaj Dubec
04:55:00Sesvete-ukrcaj Dubec
05:15:00Sesvete-ukrcaj Dubec
05:35:00Sesvete-ukrcaj Dubec
05:55:00Sesvete-ukrcaj Dubec
06:15:00Sesvete-ukrcaj Dubec
06:35:00Sesvete-ukrcaj Dubec
06:55:00Sesvete-ukrcaj Dubec
07:15:00Sesvete-ukrcaj Dubec
07:35:00Sesvete-ukrcaj Dubec
07:55:00Sesvete-ukrcaj Dubec
08:15:00Sesvete-ukrcaj Dubec
08:35:00Sesvete-ukrcaj Dubec
08:55:00Sesvete-ukrcaj Dubec
09:15:00Sesvete-ukrcaj Dubec
09:35:00Sesvete-ukrcaj Dubec
09:55:00Sesvete-ukrcaj Dubec
10:15:00Sesvete-ukrcaj Dubec
10:35:00Sesvete-ukrcaj Dubec
10:55:00Sesvete-ukrcaj Dubec
11:15:00Sesvete-ukrcaj Dubec
11:35:00Sesvete-ukrcaj Dubec
11:55:00Sesvete-ukrcaj Dubec
12:15:00Sesvete-ukrcaj Dubec
12:35:00Sesvete-ukrcaj Dubec
12:55:00Sesvete-ukrcaj Dubec
13:15:00Sesvete-ukrcaj Dubec
13:35:00Sesvete-ukrcaj Dubec
13:55:00Sesvete-ukrcaj Dubec
14:15:00Sesvete-ukrcaj Dubec
14:35:00Sesvete-ukrcaj Dubec
14:55:00Sesvete-ukrcaj Dubec
15:15:00Sesvete-ukrcaj Dubec
15:35:00Sesvete-ukrcaj Dubec
15:55:00Sesvete-ukrcaj Dubec
16:15:00Sesvete-ukrcaj Dubec
16:35:00Sesvete-ukrcaj Dubec
16:55:00Sesvete-ukrcaj Dubec
17:15:00Sesvete-ukrcaj Dubec
17:35:00Sesvete-ukrcaj Dubec
17:55:00Sesvete-ukrcaj Dubec
18:15:00Sesvete-ukrcaj Dubec
18:35:00Sesvete-ukrcaj Dubec
18:55:00Sesvete-ukrcaj Dubec
19:15:00Sesvete-ukrcaj Dubec
19:35:00Sesvete-ukrcaj Dubec
19:55:00Sesvete-ukrcaj Dubec
20:15:00Sesvete-ukrcaj Dubec
20:35:00Sesvete-ukrcaj Dubec
20:55:00Sesvete-ukrcaj Dubec
21:15:00Sesvete-ukrcaj Dubec
21:35:00Sesvete-ukrcaj Dubec
21:55:00Sesvete-ukrcaj Dubec
22:15:00Sesvete-ukrcaj Dubec
22:35:00Sesvete-ukrcaj Dubec
22:55:00Sesvete-ukrcaj Dubec
23:15:00Sesvete-ukrcaj Dubec
23:35:00Sesvete-ukrcaj Dubec
23:50:00Sesvete-ukrcaj Dubec
00:15:00Sesvete-ukrcaj Dubec
Top