Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Dubrava - Jalševec

VrijemePolazište Odredište
04:00:00Dubrava Jalševec
04:37:00Dubrava Jalševec
05:05:00Dubrava Jalševec
05:30:00Dubrava Jalševec
06:00:00Dubrava Jalševec
06:30:00Dubrava Jalševec
07:00:00Dubrava Jalševec
07:30:00Dubrava Jalševec
08:00:00Dubrava Jalševec
08:30:00Dubrava Jalševec
09:00:00Dubrava Jalševec
09:30:00Dubrava Jalševec
10:00:00Dubrava Jalševec
10:30:00Dubrava Jalševec
11:00:00Dubrava Jalševec
11:30:00Dubrava Jalševec
12:00:00Dubrava Jalševec
12:30:00Dubrava Jalševec
13:00:00Dubrava Jalševec
13:30:00Dubrava Jalševec
14:00:00Dubrava Jalševec
14:30:00Dubrava Jalševec
15:00:00Dubrava Jalševec
15:30:00Dubrava Jalševec
16:00:00Dubrava Jalševec
16:30:00Dubrava Jalševec
17:00:00Dubrava Jalševec
17:30:00Dubrava Jalševec
18:00:00Dubrava Jalševec
18:30:00Dubrava Jalševec
19:00:00Dubrava Jalševec
19:30:00Dubrava Jalševec
20:00:00Dubrava Jalševec
20:30:00Dubrava Jalševec
21:00:00Dubrava Jalševec
21:30:00Dubrava Jalševec
22:30:00Dubrava Jalševec
23:15:00Dubrava Jalševec

Jalševec - Dubrava

VrijemePolazište Odredište
04:25:00Jalševec Dubrava
05:00:00Jalševec Dubrava
05:30:00Jalševec Dubrava
06:00:00Jalševec Dubrava
06:30:00Jalševec Dubrava
07:00:00Jalševec Dubrava
07:30:00Jalševec Dubrava
08:00:00Jalševec Dubrava
08:30:00Jalševec Dubrava
09:00:00Jalševec Dubrava
09:30:00Jalševec Dubrava
10:00:00Jalševec Dubrava
10:30:00Jalševec Dubrava
11:00:00Jalševec Dubrava
11:30:00Jalševec Dubrava
12:00:00Jalševec Dubrava
12:30:00Jalševec Dubrava
13:00:00Jalševec Dubrava
13:30:00Jalševec Dubrava
14:00:00Jalševec Dubrava
14:30:00Jalševec Dubrava
15:00:00Jalševec Dubrava
15:30:00Jalševec Dubrava
16:00:00Jalševec Dubrava
16:30:00Jalševec Dubrava
17:00:00Jalševec Dubrava
17:30:00Jalševec Dubrava
18:00:00Jalševec Dubrava
18:30:00Jalševec Dubrava
19:00:00Jalševec Dubrava
19:30:00Jalševec Dubrava
20:00:00Jalševec Dubrava
20:30:00Jalševec Dubrava
21:00:00Jalševec Dubrava
21:30:00Jalševec Dubrava
22:00:00Jalševec Dubrava
22:55:00Jalševec Dubrava
23:35:00Jalševec Dubrava
Top