Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Kv.trg - Trnava

VrijemePolazište Odredište
04:20:00Trg Volovčica Trnava
04:25:00Kvaternikov trg Trnava
04:40:00Kvaternikov trg Trnava
05:00:00Kvaternikov trg Trnava
05:15:00Kvaternikov trg Trnava
05:30:00Kvaternikov trg Trnava
05:45:00Kvaternikov trg Trnava
06:00:00Kvaternikov trg Trnava
06:10:00Kvaternikov trg Trnava
06:20:00Kvaternikov trg Trnava
06:30:00Kvaternikov trg Trnava
06:40:00Kvaternikov trg Trnava
06:50:00Kvaternikov trg Trnava
07:00:00Kvaternikov trg Trnava
07:10:00Kvaternikov trg Trnava
07:20:00Kvaternikov trg Trnava
07:30:00Kvaternikov trg Trnava
07:40:00Kvaternikov trg Trnava
07:50:00Kvaternikov trg Trnava
08:00:00Kvaternikov trg Trnava
08:10:00Kvaternikov trg Trnava
08:20:00Kvaternikov trg Trnava
08:30:00Kvaternikov trg Trnava
08:40:00Kvaternikov trg Trnava
08:50:00Kvaternikov trg Trnava
09:00:00Kvaternikov trg Trnava
09:10:00Kvaternikov trg Trnava
09:20:00Kvaternikov trg Trnava
09:30:00Kvaternikov trg Trnava
09:40:00Kvaternikov trg Trnava
09:50:00Kvaternikov trg Trnava
10:00:00Kvaternikov trg Trnava
10:10:00Kvaternikov trg Trnava
10:20:00Kvaternikov trg Trnava
10:30:00Kvaternikov trg Trnava
10:40:00Kvaternikov trg Trnava
10:50:00Kvaternikov trg Trnava
11:00:00Kvaternikov trg Trnava
11:10:00Kvaternikov trg Trnava
11:20:00Kvaternikov trg Trnava
11:30:00Kvaternikov trg Trnava
11:40:00Kvaternikov trg Trnava
11:50:00Kvaternikov trg Trnava
12:00:00Kvaternikov trg Trnava
12:10:00Kvaternikov trg Trnava
12:20:00Kvaternikov trg Trnava
12:30:00Kvaternikov trg Trnava
12:40:00Kvaternikov trg Trnava
12:50:00Kvaternikov trg Trnava
13:00:00Kvaternikov trg Trnava
13:10:00Kvaternikov trg Trnava
13:20:00Kvaternikov trg Trnava
13:30:00Kvaternikov trg Trnava
13:40:00Kvaternikov trg Trnava
13:50:00Kvaternikov trg Trnava
14:00:00Kvaternikov trg Trnava
14:10:00Kvaternikov trg Trnava
14:20:00Kvaternikov trg Trnava
14:30:00Kvaternikov trg Trnava
14:40:00Kvaternikov trg Trnava
14:50:00Kvaternikov trg Trnava
15:00:00Kvaternikov trg Trnava
15:10:00Kvaternikov trg Trnava
15:20:00Kvaternikov trg Trnava
15:30:00Kvaternikov trg Trnava
15:40:00Kvaternikov trg Trnava
15:50:00Kvaternikov trg Trnava
16:00:00Kvaternikov trg Trnava
16:10:00Kvaternikov trg Trnava
16:20:00Kvaternikov trg Trnava
16:30:00Kvaternikov trg Trnava
16:40:00Kvaternikov trg Trnava
16:50:00Kvaternikov trg Trnava
17:00:00Kvaternikov trg Trnava
17:13:00Kvaternikov trg Trnava
17:25:00Kvaternikov trg Trnava
17:38:00Kvaternikov trg Trnava
17:50:00Kvaternikov trg Trnava
18:03:00Kvaternikov trg Trnava
18:15:00Kvaternikov trg Trnava
18:28:00Kvaternikov trg Trnava
18:40:00Kvaternikov trg Trnava
18:55:00Kvaternikov trg Trnava
19:10:00Kvaternikov trg Trnava
19:25:00Kvaternikov trg Trnava
19:40:00Kvaternikov trg Trnava
19:55:00Kvaternikov trg Trnava
20:10:00Kvaternikov trg Trnava
20:25:00Kvaternikov trg Trnava
20:40:00Kvaternikov trg Trnava
20:55:00Kvaternikov trg Trnava
21:10:00Kvaternikov trg Trnava
21:25:00Kvaternikov trg Trnava
21:45:00Kvaternikov trg Trnava
22:00:00Kvaternikov trg Trnava
22:20:00Kvaternikov trg Trnava
22:40:00Kvaternikov trg Trnava
23:00:00Kvaternikov trg Trnava
23:40:00Kvaternikov trg Trnava

Trnava - Kv.trg

VrijemePolazište Odredište
04:35:00Trnava Kvat. trg
04:50:00Trnava Kvat. trg
05:05:00Trnava Kvat. trg
05:20:00Trnava Kvat. trg
05:35:00Trnava Kvat. trg
05:50:00Trnava Kvat. trg
06:05:00Trnava Kvat. trg
06:20:00Trnava Kvat. trg
06:35:00Trnava Kvat. trg
06:45:00Trnava Kvat. trg
06:55:00Trnava Kvat. trg
07:05:00Trnava Kvat. trg
07:15:00Trnava Kvat. trg
07:25:00Trnava Kvat. trg
07:35:00Trnava Kvat. trg
07:45:00Trnava Kvat. trg
07:55:00Trnava Kvat. trg
08:05:00Trnava Kvat. trg
08:15:00Trnava Kvat. trg
08:25:00Trnava Kvat. trg
08:35:00Trnava Kvat. trg
08:45:00Trnava Kvat. trg
08:55:00Trnava Kvat. trg
09:05:00Trnava Kvat. trg
09:15:00Trnava Kvat. trg
09:25:00Trnava Kvat. trg
09:35:00Trnava Kvat. trg
09:45:00Trnava Kvat. trg
09:55:00Trnava Kvat. trg
10:05:00Trnava Kvat. trg
10:15:00Trnava Kvat. trg
10:25:00Trnava Kvat. trg
10:35:00Trnava Kvat. trg
10:45:00Trnava Kvat. trg
10:55:00Trnava Kvat. trg
11:05:00Trnava Kvat. trg
11:15:00Trnava Kvat. trg
11:25:00Trnava Kvat. trg
11:35:00Trnava Kvat. trg
11:45:00Trnava Kvat. trg
11:55:00Trnava Kvat. trg
12:05:00Trnava Kvat. trg
12:15:00Trnava Kvat. trg
12:25:00Trnava Kvat. trg
12:35:00Trnava Kvat. trg
12:45:00Trnava Kvat. trg
12:55:00Trnava Kvat. trg
13:05:00Trnava Kvat. trg
13:15:00Trnava Kvat. trg
13:25:00Trnava Kvat. trg
13:35:00Trnava Kvat. trg
13:45:00Trnava Kvat. trg
13:55:00Trnava Kvat. trg
14:05:00Trnava Kvat. trg
14:15:00Trnava Kvat. trg
14:25:00Trnava Kvat. trg
14:35:00Trnava Kvat. trg
14:45:00Trnava Kvat. trg
14:55:00Trnava Kvat. trg
15:05:00Trnava Kvat. trg
15:15:00Trnava Kvat. trg
15:25:00Trnava Kvat. trg
15:35:00Trnava Kvat. trg
15:45:00Trnava Kvat. trg
15:55:00Trnava Kvat. trg
16:05:00Trnava Kvat. trg
16:15:00Trnava Kvat. trg
16:25:00Trnava Kvat. trg
16:35:00Trnava Kvat. trg
16:45:00Trnava Kvat. trg
16:55:00Trnava Kvat. trg
17:05:00Trnava Kvat. trg
17:15:00Trnava Kvat. trg
17:25:00Trnava Kvat. trg
17:38:00Trnava Kvat. trg
17:50:00Trnava Kvat. trg
18:03:00Trnava Kvat. trg
18:15:00Trnava Kvat. trg
18:28:00Trnava Kvat. trg
18:40:00Trnava Kvat. trg
18:53:00Trnava Kvat. trg
19:05:00Trnava Kvat. trg
19:18:00Trnava Kvat. trg
19:30:00Trnava Kvat. trg
19:45:00Trnava Kvat. trg
20:00:00Trnava Kvat. trg
20:15:00Trnava Kvat. trg
20:30:00Trnava Kvat. trg
20:45:00Trnava Kvat. trg
21:00:00Trnava Kvat. trg
21:15:00Trnava Kvat. trg
21:30:00Trnava Kvat. trg
21:45:00Trnava Kvat. trg
22:05:00Trnava Kvat. trg
22:20:00Trnava Kvat. trg
22:40:00Trnava Kvat. trg
23:00:00Trnava Kvat. trg
23:20:00Trnava Kvat. trg
00:01:00Trnava Kvat. trg
Top