Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Kv.trg - Trnava

VrijemePolazište Odredište
04:30:00Trg Volovčica Trnava
04:45:00Kvaternikov trg Trnava
05:05:00Kvaternikov trg Trnava
05:25:00Kvaternikov trg Trnava
05:50:00Kvaternikov trg Trnava
06:05:00Kvaternikov trg Trnava
06:20:00Kvaternikov trg Trnava
06:35:00Kvaternikov trg Trnava
06:50:00Kvaternikov trg Trnava
07:05:00Kvaternikov trg Trnava
07:20:00Kvaternikov trg Trnava
07:35:00Kvaternikov trg Trnava
07:50:00Kvaternikov trg Trnava
08:05:00Kvaternikov trg Trnava
08:20:00Kvaternikov trg Trnava
08:35:00Kvaternikov trg Trnava
08:50:00Kvaternikov trg Trnava
09:05:00Kvaternikov trg Trnava
09:20:00Kvaternikov trg Trnava
09:35:00Kvaternikov trg Trnava
09:50:00Kvaternikov trg Trnava
10:05:00Kvaternikov trg Trnava
10:20:00Kvaternikov trg Trnava
10:35:00Kvaternikov trg Trnava
10:50:00Kvaternikov trg Trnava
11:05:00Kvaternikov trg Trnava
11:20:00Kvaternikov trg Trnava
11:35:00Kvaternikov trg Trnava
11:50:00Kvaternikov trg Trnava
12:05:00Kvaternikov trg Trnava
12:20:00Kvaternikov trg Trnava
12:35:00Kvaternikov trg Trnava
12:50:00Kvaternikov trg Trnava
13:05:00Kvaternikov trg Trnava
13:20:00Kvaternikov trg Trnava
13:35:00Kvaternikov trg Trnava
13:50:00Kvaternikov trg Trnava
14:05:00Kvaternikov trg Trnava
14:20:00Kvaternikov trg Trnava
14:35:00Kvaternikov trg Trnava
14:50:00Kvaternikov trg Trnava
15:05:00Kvaternikov trg Trnava
15:20:00Kvaternikov trg Trnava
15:35:00Kvaternikov trg Trnava
15:50:00Kvaternikov trg Trnava
16:05:00Kvaternikov trg Trnava
16:20:00Kvaternikov trg Trnava
16:35:00Kvaternikov trg Trnava
16:50:00Kvaternikov trg Trnava
17:05:00Kvaternikov trg Trnava
17:20:00Kvaternikov trg Trnava
17:35:00Kvaternikov trg Trnava
17:50:00Kvaternikov trg Trnava
18:05:00Kvaternikov trg Trnava
18:20:00Kvaternikov trg Trnava
18:35:00Kvaternikov trg Trnava
18:50:00Kvaternikov trg Trnava
19:05:00Kvaternikov trg Trnava
19:25:00Kvaternikov trg Trnava
19:45:00Kvaternikov trg Trnava
20:05:00Kvaternikov trg Trnava
20:25:00Kvaternikov trg Trnava
20:50:00Kvaternikov trg Trnava
21:10:00Kvaternikov trg Trnava
21:35:00Kvaternikov trg Trnava
21:55:00Kvaternikov trg Trnava
22:15:00Kvaternikov trg Trnava
22:35:00Kvaternikov trg Trnava
22:55:00Kvaternikov trg Trnava
23:15:00Kvaternikov trg Trnava
23:35:00Kvaternikov trg Trnava

Trnava - Kv.trg

VrijemePolazište Odredište
04:40:00Trnava Kvat. trg
05:05:00Trnava Kvat. trg
05:25:00Trnava Kvat. trg
05:45:00Trnava Kvat. trg
06:10:00Trnava Kvat. trg
06:25:00Trnava Kvat. trg
06:40:00Trnava Kvat. trg
06:55:00Trnava Kvat. trg
07:10:00Trnava Kvat. trg
07:25:00Trnava Kvat. trg
07:40:00Trnava Kvat. trg
07:55:00Trnava Kvat. trg
08:10:00Trnava Kvat. trg
08:25:00Trnava Kvat. trg
08:40:00Trnava Kvat. trg
08:55:00Trnava Kvat. trg
09:10:00Trnava Kvat. trg
09:25:00Trnava Kvat. trg
09:40:00Trnava Kvat. trg
09:55:00Trnava Kvat. trg
10:10:00Trnava Kvat. trg
10:25:00Trnava Kvat. trg
10:40:00Trnava Kvat. trg
10:55:00Trnava Kvat. trg
11:10:00Trnava Kvat. trg
11:25:00Trnava Kvat. trg
11:40:00Trnava Kvat. trg
11:55:00Trnava Kvat. trg
12:10:00Trnava Kvat. trg
12:25:00Trnava Kvat. trg
12:40:00Trnava Kvat. trg
12:55:00Trnava Kvat. trg
13:10:00Trnava Kvat. trg
13:25:00Trnava Kvat. trg
13:40:00Trnava Kvat. trg
13:55:00Trnava Kvat. trg
14:10:00Trnava Kvat. trg
14:25:00Trnava Kvat. trg
14:40:00Trnava Kvat. trg
14:55:00Trnava Kvat. trg
15:10:00Trnava Kvat. trg
15:25:00Trnava Kvat. trg
15:40:00Trnava Kvat. trg
15:55:00Trnava Kvat. trg
16:10:00Trnava Kvat. trg
16:25:00Trnava Kvat. trg
16:40:00Trnava Kvat. trg
16:55:00Trnava Kvat. trg
17:10:00Trnava Kvat. trg
17:25:00Trnava Kvat. trg
17:40:00Trnava Kvat. trg
17:55:00Trnava Kvat. trg
18:10:00Trnava Kvat. trg
18:25:00Trnava Kvat. trg
18:40:00Trnava Kvat. trg
18:55:00Trnava Kvat. trg
19:10:00Trnava Kvat. trg
19:25:00Trnava Kvat. trg
19:45:00Trnava Kvat. trg
20:05:00Trnava Kvat. trg
20:25:00Trnava Kvat. trg
20:45:00Trnava Kvat. trg
21:10:00Trnava Kvat. trg
21:30:00Trnava Kvat. trg
21:55:00Trnava Kvat. trg
22:15:00Trnava Kvat. trg
22:35:00Trnava Kvat. trg
22:55:00Trnava Kvat. trg
23:15:00Trnava Kvat. trg
23:35:00Trnava Kvat. trg
23:55:00Trnava Kvat. trg
Top