Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Kv.trg - Struge

VrijemePolazište Odredište
04:05:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
04:15:00Kvaternikov trg Struge
04:30:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
04:45:00Kvaternikov trg Struge
05:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
05:15:00Kvaternikov trg Struge
05:30:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
05:45:00Kvaternikov trg Struge
06:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
06:15:00Kvaternikov trg Struge
06:30:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
06:45:00Kvaternikov trg Struge
07:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
07:15:00Kvaternikov trg Struge
07:30:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
07:45:00Kvaternikov trg Struge
08:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
08:15:00Kvaternikov trg Struge
08:30:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
08:45:00Kvaternikov trg Struge
09:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
09:15:00Kvaternikov trg Struge
09:30:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
09:45:00Kvaternikov trg Struge
10:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
10:15:00Kvaternikov trg Struge
10:30:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
10:45:00Kvaternikov trg Struge
11:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
11:15:00Kvaternikov trg Struge
11:30:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
11:45:00Kvaternikov trg Struge
12:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
12:15:00Kvaternikov trg Struge
12:30:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
12:45:00Kvaternikov trg Struge
13:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
13:15:00Kvaternikov trg Struge
13:30:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
13:45:00Kvaternikov trg Struge
14:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
14:15:00Kvaternikov trg Struge
14:30:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
14:45:00Kvaternikov trg Struge
15:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
15:15:00Kvaternikov trg Struge
15:30:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
15:45:00Kvaternikov trg Struge
16:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
16:15:00Kvaternikov trg Struge
16:30:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
16:45:00Kvaternikov trg Struge
17:05:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
17:25:00Kvaternikov trg Struge
17:45:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
18:00:00Kvaternikov trg Struge
18:20:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
18:40:00Kvaternikov trg Struge
19:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
19:20:00Kvaternikov trg Struge
19:40:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
20:00:00Kvaternikov trg Struge
20:20:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
20:40:00Kvaternikov trg Struge
21:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
21:20:00Kvaternikov trg Struge
21:40:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
22:00:00Kvaternikov trg Struge
22:20:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
22:40:00Kvaternikov trg Struge
23:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
23:15:00Kvaternikov trg Struge
23:35:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
00:10:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.

Struge - Kv.trg

VrijemePolazište Odredište
04:25:00Petruševečko naselje Kvat. trg
04:45:00Struge Kvat. trg
05:00:00Petruševečko naselje Kvat. trg
05:15:00Struge Kvat. trg
05:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
05:45:00Struge Kvat. trg
06:00:00Petruševečko naselje Kvat. trg
06:15:00Struge Kvat. trg
06:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
06:45:00Struge Kvat. trg
07:00:00Petruševečko naselje Kvat. trg
07:15:00Struge Kvat. trg
07:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
07:45:00Struge Kvat. trg
08:00:00Petruševečko naselje Kvat. trg
08:15:00Struge Kvat. trg
08:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
08:45:00Struge Kvat. trg
09:00:00Petruševečko naselje Kvat. trg
09:15:00Struge Kvat. trg
09:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
09:45:00Struge Kvat. trg
10:00:00Petruševečko naselje Kvat. trg
10:15:00Struge Kvat. trg
10:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
10:45:00Struge Kvat. trg
11:00:00Petruševečko naselje Kvat. trg
11:15:00Struge Kvat. trg
11:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
11:45:00Struge Kvat. trg
12:00:00Petruševečko naselje Kvat. trg
12:15:00Struge Kvat. trg
12:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
12:45:00Struge Kvat. trg
13:00:00Petruševečko naselje Kvat. trg
13:15:00Struge Kvat. trg
13:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
13:45:00Struge Kvat. trg
14:00:00Petruševečko naselje Kvat. trg
14:15:00Struge Kvat. trg
14:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
14:45:00Struge Kvat. trg
15:00:00Petruševečko naselje Kvat. trg
15:15:00Struge Kvat. trg
15:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
15:45:00Struge Kvat. trg
16:00:00Petruševečko naselje Kvat. trg
16:15:00Struge Kvat. trg
16:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
16:45:00Struge Kvat. trg
17:00:00Petruševečko naselje Kvat. trg
17:15:00Struge Kvat. trg
17:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
17:50:00Struge Kvat. trg
18:10:00Petruševečko naselje Kvat. trg
18:30:00Struge Kvat. trg
18:50:00Petruševečko naselje Kvat. trg
19:10:00Struge Kvat. trg
19:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
19:50:00Struge Kvat. trg
20:10:00Petruševečko naselje Kvat. trg
20:30:00Struge Kvat. trg
20:50:00Petruševečko naselje Kvat. trg
21:10:00Struge Kvat. trg
21:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
21:50:00Struge Kvat. trg
22:10:00Petruševečko naselje Kvat. trg
22:30:00Struge Kvat. trg
22:50:00Petruševečko naselje Kvat. trg
23:10:00Struge Kvat. trg
23:25:00Petruševečko naselje Kvat. trg
23:40:00Struge Kvat. trg
00:00:00Petruševečko naselje Kvat. trg
00:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
Top