Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Kv.trg - Struge

VrijemePolazište Odredište
04:30:00Kvaternikov trg Struge
05:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
05:30:00Kvaternikov trg Struge
06:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
06:30:00Kvaternikov trg Struge
07:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
07:30:00Kvaternikov trg Struge
08:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
08:30:00Kvaternikov trg Struge
09:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
09:30:00Kvaternikov trg Struge
10:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
10:30:00Kvaternikov trg Struge
11:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
11:30:00Kvaternikov trg Struge
12:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
12:30:00Kvaternikov trg Struge
13:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
13:30:00Kvaternikov trg Struge
14:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
14:30:00Kvaternikov trg Struge
15:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
15:30:00Kvaternikov trg Struge
16:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
16:30:00Kvaternikov trg Struge
17:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
17:30:00Kvaternikov trg Struge
18:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
18:30:00Kvaternikov trg Struge
19:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
19:30:00Kvaternikov trg Struge
20:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
20:30:00Kvaternikov trg Struge
21:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
21:30:00Kvaternikov trg Struge
22:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
22:30:00Kvaternikov trg Struge
23:00:00Kvaternikov trg Petruš. Nas.
23:30:00Kvaternikov trg Struge

Struge - Kv.trg

VrijemePolazište Odredište
05:00:00Struge Kvat. trg
05:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
06:00:00Struge Kvat. trg
06:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
07:00:00Struge Kvat. trg
07:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
08:00:00Struge Kvat. trg
08:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
09:00:00Struge Kvat. trg
09:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
10:00:00Struge Kvat. trg
10:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
11:00:00Struge Kvat. trg
11:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
12:00:00Struge Kvat. trg
12:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
13:00:00Struge Kvat. trg
13:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
14:00:00Struge Kvat. trg
14:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
15:00:00Struge Kvat. trg
15:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
16:00:00Struge Kvat. trg
16:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
17:00:00Struge Kvat. trg
17:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
18:00:00Struge Kvat. trg
18:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
19:00:00Struge Kvat. trg
19:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
20:00:00Struge Kvat. trg
20:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
21:00:00Struge Kvat. trg
21:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
22:00:00Struge Kvat. trg
22:30:00Petruševečko naselje Kvat. trg
23:00:00Struge Kvat. trg
23:25:00Petruševečko naselje Kvat. trg
23:55:00Struge Kvat. trg
Top