Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Glavni k. - Travno

VrijemePolazište Odredište
04:20:00Glavni kolodvor Travno
04:40:00Glavni kolodvor Travno
04:58:00Glavni kolodvor Travno
05:17:00Glavni kolodvor Travno
05:35:00Glavni kolodvor Travno
05:48:00Glavni kolodvor Travno
06:01:00Glavni kolodvor Travno
06:15:00Glavni kolodvor Travno
06:28:00Glavni kolodvor Travno
06:41:00Glavni kolodvor Travno
06:55:00Glavni kolodvor Travno
07:08:00Glavni kolodvor Travno
07:21:00Glavni kolodvor Travno
07:35:00Glavni kolodvor Travno
07:48:00Glavni kolodvor Travno
08:01:00Glavni kolodvor Travno
08:15:00Glavni kolodvor Travno
08:30:00Glavni kolodvor Travno
08:45:00Glavni kolodvor Travno
09:00:00Glavni kolodvor Travno
09:15:00Glavni kolodvor Travno
09:30:00Glavni kolodvor Travno
09:45:00Glavni kolodvor Travno
10:00:00Glavni kolodvor Travno
10:15:00Glavni kolodvor Travno
10:30:00Glavni kolodvor Travno
10:45:00Glavni kolodvor Travno
11:00:00Glavni kolodvor Travno
11:15:00Glavni kolodvor Travno
11:30:00Glavni kolodvor Travno
11:45:00Glavni kolodvor Travno
12:00:00Glavni kolodvor Travno
12:15:00Glavni kolodvor Travno
12:30:00Glavni kolodvor Travno
12:45:00Glavni kolodvor Travno
13:00:00Glavni kolodvor Travno
13:15:00Glavni kolodvor Travno
13:30:00Glavni kolodvor Travno
13:45:00Glavni kolodvor Travno
14:00:00Glavni kolodvor Travno
14:15:00Glavni kolodvor Travno
14:30:00Glavni kolodvor Travno
14:45:00Glavni kolodvor Travno
15:00:00Glavni kolodvor Travno
15:15:00Glavni kolodvor Travno
15:30:00Glavni kolodvor Travno
15:45:00Glavni kolodvor Travno
16:00:00Glavni kolodvor Travno
16:15:00Glavni kolodvor Travno
16:30:00Glavni kolodvor Travno
16:45:00Glavni kolodvor Travno
17:00:00Glavni kolodvor Travno
17:15:00Glavni kolodvor Travno
17:30:00Glavni kolodvor Travno
17:45:00Glavni kolodvor Travno
18:00:00Glavni kolodvor Travno
18:15:00Glavni kolodvor Travno
18:30:00Glavni kolodvor Travno
18:45:00Glavni kolodvor Travno
19:00:00Glavni kolodvor Travno
19:15:00Glavni kolodvor Travno
19:30:00Glavni kolodvor Travno
19:43:00Glavni kolodvor Travno
20:02:00Glavni kolodvor Travno
20:21:00Glavni kolodvor Travno
20:40:00Glavni kolodvor Travno
20:59:00Glavni kolodvor Travno
21:18:00Glavni kolodvor Travno
21:37:00Glavni kolodvor Travno
21:56:00Glavni kolodvor Travno
22:15:00Glavni kolodvor Travno
22:34:00Glavni kolodvor Travno
22:53:00Glavni kolodvor Travno
23:10:00Glavni kolodvor Travno
23:30:00Glavni kolodvor Travno

Travno - Glavni k.

VrijemePolazište Odredište
04:35:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
04:55:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
05:15:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
05:35:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
05:53:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
06:06:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
06:19:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
06:33:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
06:46:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
07:00:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
07:13:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
07:26:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
07:41:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
07:53:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
08:06:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
08:22:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
08:35:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
08:50:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
09:05:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
09:20:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
09:35:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
09:50:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
10:05:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
10:20:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
10:35:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
10:50:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
11:05:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
11:20:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
11:35:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
11:50:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
12:05:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
12:20:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
12:35:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
12:50:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
13:05:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
13:20:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
13:35:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
13:50:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
14:05:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
14:20:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
14:35:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
14:50:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
15:05:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
15:20:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
15:35:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
15:50:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
16:05:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
16:20:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
16:35:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
16:50:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
17:05:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
17:20:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
17:35:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
17:50:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
18:05:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
18:20:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
18:35:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
18:50:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
19:05:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
19:20:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
19:35:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
19:50:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
20:01:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
20:20:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
20:39:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
20:58:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
21:17:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
21:36:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
21:55:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
22:14:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
22:33:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
22:52:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
23:11:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
23:28:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
23:45:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
Top