Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Glavni k. - Travno

VrijemePolazište Odredište
04:20:00Glavni kolodvor Travno
04:39:00Glavni kolodvor Travno
04:58:00Glavni kolodvor Travno
05:17:00Glavni kolodvor Travno
05:35:00Glavni kolodvor Travno
05:45:00Glavni kolodvor Travno
05:55:00Glavni kolodvor Travno
06:05:00Glavni kolodvor Travno
06:15:00Glavni kolodvor Travno
06:25:00Glavni kolodvor Travno
06:35:00Glavni kolodvor Travno
06:45:00Glavni kolodvor Travno
06:55:00Glavni kolodvor Travno
07:05:00Glavni kolodvor Travno
07:15:00Glavni kolodvor Travno
07:25:00Glavni kolodvor Travno
07:35:00Glavni kolodvor Travno
07:45:00Glavni kolodvor Travno
07:55:00Glavni kolodvor Travno
08:07:00Glavni kolodvor Travno
08:18:00Glavni kolodvor Travno
08:32:00Glavni kolodvor Travno
08:44:00Glavni kolodvor Travno
08:56:00Glavni kolodvor Travno
09:11:00Glavni kolodvor Travno
09:25:00Glavni kolodvor Travno
09:39:00Glavni kolodvor Travno
09:54:00Glavni kolodvor Travno
10:08:00Glavni kolodvor Travno
10:22:00Glavni kolodvor Travno
10:37:00Glavni kolodvor Travno
10:51:00Glavni kolodvor Travno
11:05:00Glavni kolodvor Travno
11:20:00Glavni kolodvor Travno
11:34:00Glavni kolodvor Travno
11:48:00Glavni kolodvor Travno
12:03:00Glavni kolodvor Travno
12:17:00Glavni kolodvor Travno
12:31:00Glavni kolodvor Travno
12:45:00Glavni kolodvor Travno
12:58:00Glavni kolodvor Travno
13:10:00Glavni kolodvor Travno
13:21:00Glavni kolodvor Travno
13:32:00Glavni kolodvor Travno
13:42:00Glavni kolodvor Travno
13:53:00Glavni kolodvor Travno
14:04:00Glavni kolodvor Travno
14:15:00Glavni kolodvor Travno
14:25:00Glavni kolodvor Travno
14:36:00Glavni kolodvor Travno
14:47:00Glavni kolodvor Travno
14:58:00Glavni kolodvor Travno
15:08:00Glavni kolodvor Travno
15:19:00Glavni kolodvor Travno
15:30:00Glavni kolodvor Travno
15:41:00Glavni kolodvor Travno
15:51:00Glavni kolodvor Travno
16:02:00Glavni kolodvor Travno
16:13:00Glavni kolodvor Travno
16:24:00Glavni kolodvor Travno
16:34:00Glavni kolodvor Travno
16:45:00Glavni kolodvor Travno
16:56:00Glavni kolodvor Travno
17:07:00Glavni kolodvor Travno
17:17:00Glavni kolodvor Travno
17:28:00Glavni kolodvor Travno
17:39:00Glavni kolodvor Travno
17:50:00Glavni kolodvor Travno
18:02:00Glavni kolodvor Travno
18:15:00Glavni kolodvor Travno
18:27:00Glavni kolodvor Travno
18:40:00Glavni kolodvor Travno
18:53:00Glavni kolodvor Travno
19:05:00Glavni kolodvor Travno
19:18:00Glavni kolodvor Travno
19:31:00Glavni kolodvor Travno
19:43:00Glavni kolodvor Travno
20:02:00Glavni kolodvor Travno
20:21:00Glavni kolodvor Travno
20:40:00Glavni kolodvor Travno
20:59:00Glavni kolodvor Travno
21:18:00Glavni kolodvor Travno
21:37:00Glavni kolodvor Travno
21:56:00Glavni kolodvor Travno
22:15:00Glavni kolodvor Travno
22:34:00Glavni kolodvor Travno
22:53:00Glavni kolodvor Travno
23:10:00Glavni kolodvor Travno
23:30:00Glavni kolodvor Travno

Travno - Glavni k.

VrijemePolazište Odredište
04:35:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
04:55:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
05:15:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
05:35:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
05:53:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
06:03:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
06:13:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
06:23:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
06:33:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
06:43:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
06:53:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
07:03:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
07:13:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
07:23:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
07:33:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
07:43:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
07:53:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
08:03:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
08:13:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
08:25:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
08:36:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
08:50:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
09:02:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
09:16:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
09:31:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
09:45:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
09:59:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
10:14:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
10:28:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
10:42:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
10:57:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
11:11:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
11:25:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
11:40:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
11:54:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
12:08:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
12:23:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
12:37:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
12:51:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
13:05:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
13:18:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
13:30:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
13:41:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
13:52:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
14:02:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
14:13:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
14:24:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
14:35:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
14:45:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
14:56:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
15:07:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
15:18:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
15:28:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
15:39:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
15:50:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
16:01:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
16:11:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
16:22:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
16:33:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
16:44:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
16:54:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
17:05:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
17:16:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
17:27:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
17:37:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
17:48:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
17:59:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
18:10:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
18:20:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
18:33:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
18:45:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
18:58:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
19:11:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
19:23:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
19:36:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
19:49:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
20:01:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
20:20:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
20:39:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
20:58:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
21:17:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
21:36:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
21:55:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
22:14:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
22:33:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
22:52:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
23:11:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
23:28:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
23:45:00Fancevljev prilaz Gl.kolodvor
Top