Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Svetice - G.Buk.

VrijemePolazište Odredište
04:30:00Svetice Bliznec
04:45:00Svetice Bliznec
05:03:00Svetice Bliznec
05:16:00Svetice Bliznec
05:29:00Svetice Bliznec
05:42:00Svetice Bliznec
05:55:00Svetice Bliznec
06:09:00Svetice Bliznec
06:22:00Svetice Bliznec
06:35:00Svetice Bliznec
06:48:00Svetice Bliznec
07:01:00Svetice Bliznec
07:15:00Svetice Bliznec
07:28:00Svetice Bliznec
07:41:00Svetice Bliznec
07:54:00Svetice Bliznec
08:07:00Svetice Bliznec
08:21:00Svetice Bliznec
08:36:00Svetice Bliznec
08:52:00Svetice Bliznec
09:09:00Svetice Bliznec
09:25:00Svetice Bliznec
09:42:00Svetice Bliznec
09:58:00Svetice Bliznec
10:15:00Svetice Bliznec
10:31:00Svetice Bliznec
10:48:00Svetice Bliznec
11:04:00Svetice Bliznec
11:21:00Svetice Bliznec
11:37:00Svetice Bliznec
11:54:00Svetice Bliznec
12:10:00Svetice Bliznec
12:27:00Svetice Bliznec
12:43:00Svetice Bliznec
13:00:00Svetice Bliznec
13:16:00Svetice Bliznec
13:33:00Svetice Bliznec
13:49:00Svetice Bliznec
14:06:00Svetice Bliznec
14:22:00Svetice Bliznec
14:39:00Svetice Bliznec
14:55:00Svetice Bliznec
15:12:00Svetice Bliznec
15:28:00Svetice Bliznec
15:45:00Svetice Bliznec
16:01:00Svetice Bliznec
16:18:00Svetice Bliznec
16:34:00Svetice Bliznec
16:51:00Svetice Bliznec
17:07:00Svetice Bliznec
17:24:00Svetice Bliznec
17:40:00Svetice Bliznec
17:57:00Svetice Bliznec
18:14:00Svetice Bliznec
18:36:00Svetice Bliznec
18:58:00Svetice Bliznec
19:20:00Svetice Bliznec
19:42:00Svetice Bliznec
20:04:00Svetice Bliznec
20:26:00Svetice Bliznec
20:48:00Svetice Bliznec
21:10:00Svetice Bliznec
21:32:00Svetice Bliznec
21:54:00Svetice Bliznec
22:16:00Svetice Bliznec
22:38:00Svetice Bliznec
23:00:00Svetice Bliznec
23:22:00Svetice Bliznec
23:50:00Svetice Bliznec

G.Buk. - Svetice

VrijemePolazište Odredište
04:30:00Bliznec Svetice
04:45:00Bliznec Svetice
05:00:00Bliznec Svetice
05:15:00Bliznec Svetice
05:36:00Bliznec Svetice
05:49:00Bliznec Svetice
06:02:00Bliznec Svetice
06:15:00Bliznec Svetice
06:28:00Bliznec Svetice
06:42:00Bliznec Svetice
06:55:00Bliznec Svetice
07:08:00Bliznec Svetice
07:21:00Bliznec Svetice
07:34:00Bliznec Svetice
07:48:00Bliznec Svetice
08:01:00Bliznec Svetice
08:14:00Bliznec Svetice
08:27:00Bliznec Svetice
08:40:00Bliznec Svetice
08:53:00Bliznec Svetice
09:09:00Bliznec Svetice
09:25:00Bliznec Svetice
09:42:00Bliznec Svetice
09:58:00Bliznec Svetice
10:15:00Bliznec Svetice
10:31:00Bliznec Svetice
10:48:00Bliznec Svetice
11:04:00Bliznec Svetice
11:21:00Bliznec Svetice
11:37:00Bliznec Svetice
11:54:00Bliznec Svetice
12:10:00Bliznec Svetice
12:27:00Bliznec Svetice
12:43:00Bliznec Svetice
13:00:00Bliznec Svetice
13:16:00Bliznec Svetice
13:33:00Bliznec Svetice
13:49:00Bliznec Svetice
14:06:00Bliznec Svetice
14:22:00Bliznec Svetice
14:39:00Bliznec Svetice
14:55:00Bliznec Svetice
15:12:00Bliznec Svetice
15:28:00Bliznec Svetice
15:45:00Bliznec Svetice
16:01:00Bliznec Svetice
16:18:00Bliznec Svetice
16:34:00Bliznec Svetice
16:51:00Bliznec Svetice
17:07:00Bliznec Svetice
17:24:00Bliznec Svetice
17:40:00Bliznec Svetice
17:57:00Bliznec Svetice
18:13:00Bliznec Svetice
18:30:00Bliznec Svetice
18:47:00Bliznec Svetice
19:09:00Bliznec Svetice
19:31:00Bliznec Svetice
19:53:00Bliznec Svetice
20:15:00Bliznec Svetice
20:37:00Bliznec Svetice
20:59:00Bliznec Svetice
21:21:00Bliznec Svetice
21:43:00Bliznec Svetice
22:05:00Bliznec Svetice
22:27:00Bliznec Svetice
22:49:00Bliznec Svetice
23:11:00Bliznec Svetice
23:33:00Bliznec Svetice
23:55:00Bliznec Svetice
Top