Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Dubrava - Čret

VrijemePolazište Odredište
04:55:00Dubrava Čret-Melinišće
05:30:00Dubrava Čret-Melinišće
06:00:00Dubrava Čret-Melinišće
06:25:00Dubrava Čret-Melinišće
06:45:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
06:55:00Dubrava Čret-Melinišće
07:00:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
07:20:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
07:25:00Dubrava Čret-Melinišće
07:35:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
07:50:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
08:05:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
08:15:00Dubrava Čret-Melinišće
08:20:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
08:35:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
08:50:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
08:55:00Dubrava Čret-Melinišće
09:10:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
09:25:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
09:30:00Dubrava Čret-Melinišće
09:45:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
10:05:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
10:20:00Dubrava Čret-Melinišće
10:25:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
10:50:00Dubrava Čret-Melinišće
11:00:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
11:20:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
11:40:00Dubrava Čret-Melinišće
11:45:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
12:10:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
12:25:00Dubrava Čret-Melinišće
12:30:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
12:50:00Dubrava Čret-Melinišće
12:55:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
13:10:00Dubrava Čret-Melinišće
13:20:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
13:30:00Dubrava Čret-Melinišće
13:50:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
14:00:00Dubrava Čret-Melinišće
14:05:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
14:20:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
14:30:00Dubrava Čret-Melinišće
14:55:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
15:00:00Dubrava Čret-Melinišće
15:15:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
15:25:00Dubrava Čret-Melinišće
15:35:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
15:45:00Dubrava Čret-Melinišće
15:50:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
16:05:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
16:15:00Dubrava Čret-Melinišće
16:35:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
16:45:00Dubrava Čret-Melinišće
17:05:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
17:15:00Dubrava Čret-Melinišće
17:30:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
17:40:00Dubrava Čret-Melinišće
18:00:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
18:25:00Dubrava Čret-Melinišće
18:35:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
18:55:00Dubrava Čret-Melinišće
19:20:00Dubrava AV. G. Šuška-MUP
19:30:00Dubrava Čret-Melinišće
20:10:00Dubrava Čret-Melinišće
20:55:00Dubrava Čret-Melinišće
21:40:00Dubrava Čret-Melinišće
22:15:00Dubrava Čret-Melinišće
23:00:00Dubrava Čret-Melinišće
23:40:00Dubrava Čret-Melinišće

Čret - Dubrava

VrijemePolazište Odredište
05:10:00Čret-Melinišće Dubrava
05:45:00Čret-Melinišće Dubrava
06:10:00Čret-Melinišće Dubrava
06:40:00Čret-Melinišće Dubrava
06:50:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
07:05:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
07:10:00Čret-Melinišće Dubrava
07:25:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
07:40:00Čret-Melinišće Dubrava
07:40:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
07:55:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
08:10:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
08:25:00Čret-Melinišće Dubrava
08:25:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
08:40:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
08:55:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
09:15:00Čret-Melinišće Dubrava
09:15:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
09:30:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
09:50:00Čret-Melinišće Dubrava
09:50:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
10:10:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
10:30:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
10:35:00Čret-Melinišće Dubrava
11:05:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
11:15:00Čret-Melinišće Dubrava
11:25:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
11:50:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
11:55:00Čret-Melinišće Dubrava
12:15:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
12:35:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
12:40:00Čret-Melinišće Dubrava
13:00:00Čret-Melinišće Dubrava
13:00:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
13:20:00Čret-Melinišće Dubrava
13:25:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
13:45:00Čret-Melinišće Dubrava
13:55:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
14:10:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
14:15:00Čret-Melinišće Dubrava
14:25:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
14:45:00Čret-Melinišće Dubrava
15:05:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
15:15:00Čret-Melinišće Dubrava
15:20:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
15:35:00Čret-Melinišće Dubrava
15:40:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
15:55:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
16:00:00Čret-Melinišće Dubrava
16:10:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
16:30:00Čret-Melinišće Dubrava
16:40:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
17:00:00Čret-Melinišće Dubrava
17:20:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
17:30:00Čret-Melinišće Dubrava
17:35:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
18:00:00Čret-Melinišće Dubrava
18:05:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
18:40:00Čret-Melinišće Dubrava
18:40:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
19:15:00Čret-Melinišće Dubrava
19:25:00Avenija G.Šuška-MUP Dubrava
19:45:00Čret-Melinišće Dubrava
20:30:00Čret-Melinišće Dubrava
21:10:00Čret-Melinišće Dubrava
21:55:00Čret-Melinišće Dubrava
22:35:00Čret-Melinišće Dubrava
23:15:00Čret-Melinišće Dubrava
23:55:00Čret-Melinišće Dubrava
Top