Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Mihaljevac - Markuševe

VrijemePolazište Odredište
05:10:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
05:35:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
05:55:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
06:15:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
06:35:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
06:55:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
07:15:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
07:35:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
07:55:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
08:15:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
08:35:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
08:55:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
09:20:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
09:45:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
10:15:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
10:40:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
11:05:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
11:30:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
11:50:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
12:15:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
12:40:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
13:00:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
13:25:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
13:55:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
14:20:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
14:45:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
15:10:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
15:25:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
15:55:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
16:15:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
16:40:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
17:00:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
17:20:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
17:45:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
18:05:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
18:30:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
18:55:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
19:20:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
19:45:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
20:10:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
20:35:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
21:00:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
21:25:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
21:50:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
22:15:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
22:40:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
23:05:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna
23:30:00Mihaljevac Trg Svetog Šimuna

Markuševe - Mihaljevac

VrijemePolazište Odredište
04:45:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
05:10:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
05:35:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
05:55:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
06:15:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
06:35:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
06:55:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
07:15:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
07:35:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
07:55:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
08:15:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
08:35:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
08:55:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
09:20:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
09:50:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
10:15:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
10:45:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
11:10:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
11:25:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
11:50:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
12:15:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
12:40:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
13:05:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
13:30:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
13:55:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
14:25:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
14:50:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
15:10:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
15:30:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
15:50:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
16:20:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
16:40:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
17:00:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
17:20:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
17:40:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
18:05:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
18:30:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
19:00:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
19:25:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
19:45:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
20:05:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
20:30:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
21:00:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
21:25:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
21:50:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
22:15:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
22:45:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
23:05:00Trg Svetog Šimuna Mihaljevac
Top