Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Kampus - Čavićeva

VrijemePolazište Odredište
07:00:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
07:20:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
07:40:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
08:00:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
08:20:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
08:40:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
09:00:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
09:20:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
09:40:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
10:00:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
10:20:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
10:40:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
11:00:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
11:20:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
11:40:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
12:00:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
12:20:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
12:40:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
13:00:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
13:20:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
13:40:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
14:00:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
14:20:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
14:40:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
15:00:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
15:20:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
15:40:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
16:00:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
16:20:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
16:40:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
17:00:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
17:20:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
17:40:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
18:00:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
18:20:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
18:40:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
19:00:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
19:20:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
19:40:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića
20:00:00Kampus fakultet Čavićeva-Gospića

Čavićeva - Kampus

VrijemePolazište Odredište
06:50:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
07:10:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
07:30:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
07:50:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
08:10:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
08:30:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
08:50:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
09:10:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
09:30:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
09:50:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
10:10:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
10:30:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
10:50:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
11:10:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
11:30:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
11:50:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
12:10:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
12:30:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
12:50:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
13:10:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
13:30:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
13:50:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
14:10:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
14:30:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
14:50:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
15:10:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
15:30:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
15:50:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
16:10:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
16:30:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
16:50:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
17:10:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
17:30:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
17:50:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
18:10:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
18:30:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
18:50:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
19:10:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
19:30:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
19:50:00Čavićeva-Gospića Kampus fakultet
Top