Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.
Smjer: Dubec - Ses.
Smjer: Ses. - Dubec

Dubec - Ses.

VrijemePolazište Odredište
04:00:00Bistrička-Zagrebačka Planina Donja
04:35:00Bistrička-Zagrebačka Planina Donja
05:15:00Dubec Planina Donja
05:45:00Dubec Planina Donja
06:35:00Dubec Planina Donja
07:30:00Dubec Planina Donja
08:05:00Dubec Planina Donja
08:55:00Dubec Planina Donja
09:35:00Dubec Planina Donja
10:10:00Dubec Planina Donja
10:55:00Dubec Planina Donja
11:50:00Dubec Planina Donja
12:40:00Dubec Planina Donja
13:30:00Dubec Planina Donja
14:00:00Dubec Planina Donja
14:50:00Dubec Planina Donja
15:30:00Dubec Planina Donja
16:10:00Dubec Planina Donja
17:00:00Dubec Planina Donja
17:50:00Dubec Planina Donja
18:40:00Dubec Planina Donja
19:10:00Dubec Planina Donja
20:15:00Dubec Planina Donja
21:00:00Dubec Planina Donja
22:00:00Dubec Planina Donja
22:30:00Dubec Planina Donja

Ses. - Dubec

VrijemePolazište Odredište
04:25:00Planina Donja Dubec
05:05:00Planina Donja Dubec
05:55:00Planina Donja Dubec
06:25:00Planina Donja Dubec
07:15:00Planina Donja Dubec
08:10:00Planina Donja Dubec
08:50:00Planina Donja Dubec
09:35:00Planina Donja Dubec
10:20:00Planina Donja Dubec
10:50:00Planina Donja Dubec
11:35:00Planina Donja Dubec
12:30:00Planina Donja Dubec
13:20:00Planina Donja Dubec
14:10:00Planina Donja Dubec
14:45:00Planina Donja Dubec
15:30:00Planina Donja Dubec
16:15:00Planina Donja Dubec
16:55:00Planina Donja Dubec
17:45:00Planina Donja Dubec
18:30:00Planina Donja Dubec
19:20:00Planina Donja Dubec
19:55:00Planina Donja Dubec
21:00:00Planina Donja Dubec
21:45:00Planina Donja Dubec
22:45:00Planina Donja Dubec
23:10:00Planina Donja Dubec
23:50:00Planina Donja Dubec
Top