Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Dubec - Novi Jelkovec

VrijemePolazište Odredište
04:20:00Dubec Novi Jelkovec
04:50:00Dubec Novi Jelkovec
05:10:00Dubec Novi Jelkovec
05:30:00Dubec Novi Jelkovec
05:50:00Dubec Novi Jelkovec
06:10:00Dubec Novi Jelkovec
06:30:00Dubec Novi Jelkovec
06:50:00Dubec Novi Jelkovec
07:10:00Dubec Novi Jelkovec
07:30:00Dubec Novi Jelkovec
07:50:00Dubec Novi Jelkovec
08:10:00Dubec Novi Jelkovec
08:30:00Dubec Novi Jelkovec
08:50:00Dubec Novi Jelkovec
09:10:00Dubec Novi Jelkovec
09:30:00Dubec Novi Jelkovec
09:50:00Dubec Novi Jelkovec
10:10:00Dubec Novi Jelkovec
10:30:00Dubec Novi Jelkovec
10:50:00Dubec Novi Jelkovec
11:10:00Dubec Novi Jelkovec
11:30:00Dubec Novi Jelkovec
11:50:00Dubec Novi Jelkovec
12:10:00Dubec Novi Jelkovec
12:30:00Dubec Novi Jelkovec
12:50:00Dubec Novi Jelkovec
13:10:00Dubec Novi Jelkovec
13:30:00Dubec Novi Jelkovec
13:50:00Dubec Novi Jelkovec
14:10:00Dubec Novi Jelkovec
14:30:00Dubec Novi Jelkovec
14:50:00Dubec Novi Jelkovec
15:10:00Dubec Novi Jelkovec
15:30:00Dubec Novi Jelkovec
15:50:00Dubec Novi Jelkovec
16:10:00Dubec Novi Jelkovec
16:30:00Dubec Novi Jelkovec
16:50:00Dubec Novi Jelkovec
17:10:00Dubec Novi Jelkovec
17:30:00Dubec Novi Jelkovec
17:50:00Dubec Novi Jelkovec
18:10:00Dubec Novi Jelkovec
18:30:00Dubec Novi Jelkovec
18:50:00Dubec Novi Jelkovec
19:10:00Dubec Novi Jelkovec
19:30:00Dubec Novi Jelkovec
19:50:00Dubec Novi Jelkovec
20:10:00Dubec Novi Jelkovec
20:30:00Dubec Novi Jelkovec
20:50:00Dubec Novi Jelkovec
21:10:00Dubec Novi Jelkovec
21:30:00Dubec Novi Jelkovec
21:50:00Dubec Novi Jelkovec
22:10:00Dubec Novi Jelkovec
22:30:00Dubec Novi Jelkovec
22:50:00Dubec Novi Jelkovec
23:10:00Dubec Novi Jelkovec
23:50:00Dubec Novi Jelkovec

Novi Jelkovec - Dubec

VrijemePolazište Odredište
04:35:00Jelkovec-tržnica Dubec
05:05:00Jelkovec-tržnica Dubec
05:25:00Jelkovec-tržnica Dubec
05:45:00Jelkovec-tržnica Dubec
06:05:00Jelkovec-tržnica Dubec
06:25:00Jelkovec-tržnica Dubec
06:45:00Jelkovec-tržnica Dubec
07:05:00Jelkovec-tržnica Dubec
07:25:00Jelkovec-tržnica Dubec
07:45:00Jelkovec-tržnica Dubec
08:05:00Jelkovec-tržnica Dubec
08:25:00Jelkovec-tržnica Dubec
08:45:00Jelkovec-tržnica Dubec
09:05:00Jelkovec-tržnica Dubec
09:25:00Jelkovec-tržnica Dubec
09:45:00Jelkovec-tržnica Dubec
10:05:00Jelkovec-tržnica Dubec
10:25:00Jelkovec-tržnica Dubec
10:45:00Jelkovec-tržnica Dubec
11:05:00Jelkovec-tržnica Dubec
11:25:00Jelkovec-tržnica Dubec
11:45:00Jelkovec-tržnica Dubec
12:05:00Jelkovec-tržnica Dubec
12:25:00Jelkovec-tržnica Dubec
12:45:00Jelkovec-tržnica Dubec
13:05:00Jelkovec-tržnica Dubec
13:25:00Jelkovec-tržnica Dubec
13:45:00Jelkovec-tržnica Dubec
14:05:00Jelkovec-tržnica Dubec
14:25:00Jelkovec-tržnica Dubec
14:45:00Jelkovec-tržnica Dubec
15:05:00Jelkovec-tržnica Dubec
15:25:00Jelkovec-tržnica Dubec
15:45:00Jelkovec-tržnica Dubec
16:05:00Jelkovec-tržnica Dubec
16:25:00Jelkovec-tržnica Dubec
16:45:00Jelkovec-tržnica Dubec
17:05:00Jelkovec-tržnica Dubec
17:25:00Jelkovec-tržnica Dubec
17:45:00Jelkovec-tržnica Dubec
18:05:00Jelkovec-tržnica Dubec
18:25:00Jelkovec-tržnica Dubec
18:45:00Jelkovec-tržnica Dubec
19:05:00Jelkovec-tržnica Dubec
19:25:00Jelkovec-tržnica Dubec
19:45:00Jelkovec-tržnica Dubec
20:05:00Jelkovec-tržnica Dubec
20:25:00Jelkovec-tržnica Dubec
20:45:00Jelkovec-tržnica Dubec
21:05:00Jelkovec-tržnica Dubec
21:25:00Jelkovec-tržnica Dubec
21:45:00Jelkovec-tržnica Dubec
22:05:00Jelkovec-tržnica Dubec
22:25:00Jelkovec-tržnica Dubec
22:45:00Jelkovec-tržnica Dubec
23:05:00Jelkovec-tržnica Dubec
23:25:00Jelkovec-tržnica Dubec
00:05:00Jelkovec-tržnica Dubec
Top