Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

V.Gorica - Kozjača

VrijemePolazište Odredište
04:30:00Velika Gorica Kozjača, okretište
05:30:00Velika Gorica Kozjača, okretište
06:30:00Velika Gorica Kozjača, okretište
10:30:00Velika Gorica Kozjača, okretište
12:00:00Velika Gorica Kozjača, okretište
14:10:00Velika Gorica Kozjača, okretište
15:10:00Velika Gorica Kozjača, okretište
16:15:00Velika Gorica Kozjača, okretište
17:15:00Velika Gorica Kozjača, okretište
20:30:00Velika Gorica Kozjača, okretište
23:00:00Velika Gorica Kozjača, okretište

Kozjača - V.Gorica

VrijemePolazište Odredište
05:00:00Kozjača, okretište Velika Gorica
06:00:00Kozjača, okretište Velika Gorica
07:00:00Kozjača, okretište Velika Gorica
11:00:00Kozjača, okretište Velika Gorica
12:30:00Kozjača, okretište Velika Gorica
14:40:00Kozjača, okretište Velika Gorica
15:40:00Kozjača, okretište Velika Gorica
16:45:00Kozjača, okretište Velika Gorica
17:45:00Kozjača, okretište Velika Gorica
21:00:00Kozjača, okretište Velika Gorica
23:30:00Kozjača, okretište V.Buna,društveni dom
Top