Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Zg.(Gl.k.) - Petrovina

VrijemePolazište Odredište
04:32:00Gradićka 4 Petrovina
05:15:00Glavni kolodvor Petrovina
05:17:00Gradićka 4 Petrovina
06:00:00Glavni kolodvor Petrovina
06:25:00Glavni kolodvor Petrovina
07:15:00Glavni kolodvor Petrovina
07:45:00Glavni kolodvor Petrovina
11:15:00Velika Gorica Petrovina
12:05:00Glavni kolodvor Petrovina
13:25:00Velika Gorica Petrovina
13:30:00Glavni kolodvor Petrovina
14:20:00Glavni kolodvor Petrovina
14:45:00Glavni kolodvor Petrovina
15:30:00Glavni kolodvor Petrovina
16:00:00Glavni kolodvor Petrovina
16:50:00Glavni kolodvor Petrovina
17:20:00Glavni kolodvor Petrovina
18:05:00Glavni kolodvor Petrovina
19:30:00Glavni kolodvor Petrovina
20:50:00Glavni kolodvor Petrovina
22:40:00Glavni kolodvor Petrovina

Petrovina - Zg.(Gl.k.)

VrijemePolazište Odredište
04:40:00Petrovina,društ. dom Gl.kolodvor
05:25:00Petrovina,društ. dom Gl.kolodvor
05:50:00Petrovina,društ. dom Gl.kolodvor
06:35:00Petrovina,društ. dom Gl.kolodvor
07:00:00Petrovina,društ. dom Gl.kolodvor
07:50:00Petrovina,društ. dom V. Gorica
08:20:00Petrovina,društ. dom V. Gorica
11:30:00Petrovina,društ. dom Gl.kolodvor
12:40:00Petrovina,društ. dom Gl.kolodvor
13:40:00Petrovina,društ. dom Gl.kolodvor
14:05:00Petrovina,društ. dom Gl.kolodvor
14:55:00Petrovina,društ. dom Gl.kolodvor
15:20:00Petrovina,društ. dom Gl.kolodvor
16:10:00Petrovina,društ. dom Gl.kolodvor
16:40:00Petrovina,društ. dom Gl.kolodvor
17:25:00Petrovina,društ. dom Gl.kolodvor
18:00:00Petrovina,društ. dom V. Gorica
18:40:00Petrovina,društ. dom Gl.kolodvor
20:05:00Petrovina,društ. dom Gl.kolodvor
21:25:00Petrovina,društ. dom V. Gorica
23:10:00Petrovina,društ. dom V. Gorica
Top