Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Zg.(S.m.) - Lukavec

VrijemePolazište Odredište
05:25:00Savski most Lukavec
05:50:00Savski most Lukavec
06:45:00Savski most Lukavec
07:10:00Savski most V. Gorica
08:00:00Savski most Lukavec
10:30:00Savski most Lukavec
11:50:00Savski most Lukavec
13:20:00Savski most Lukavec
14:10:00Savski most Hrašće
14:45:00Savski most Lukavec
16:05:00Savski most Lukavec
17:25:00Savski most Lukavec
18:50:00Savski most Lukavec
20:10:00Savski most Lukavec
21:30:00Savski most Lukavec
22:40:00Savski most Lukavec

Lukavec - Zg.(S.m.)

VrijemePolazište Odredište
04:45:00Lukav.-Školska-Lužec Savski most
05:10:00Lukav.-Školska-Lužec Savski most
06:00:00Lukav.-Školska-Lužec Savski most
06:30:00Lukav.-Školska-Lužec Savski most
07:20:00Lukav.-Školska-Lužec Savski most
08:35:00Lukav.-Školska-Lužec Savski most
11:10:00Lukav.-Školska-Lužec Savski most
12:35:00Lukav.-Školska-Lužec Savski most
14:00:00Lukav.-Školska-Lužec Savski most
15:25:00Lukav.-Školska-Lužec Savski most
16:40:00Lukav.-Školska-Lužec Savski most
18:10:00Lukav.-Školska-Lužec Savski most
19:30:00Lukav.-Školska-Lužec Savski most
20:50:00Lukav.-Školska-Lužec Savski most
22:05:00Lukav.-Školska-Lužec Savski most
Top