Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Savski most - Dubec

VrijemePolazište Odredište
04:24:00Dubrava Dubec
04:34:30Dubrava Dubec
04:45:30Dubrava Dubec
04:49:25Savski most Dubec
04:56:40Dubrava Dubec
05:00:10Savski most Dubec
05:07:00Dubrava Dubec
05:10:55Savski most Dubec
05:17:30Dubrava Dubec
05:21:40Savski most Dubec
05:32:25Savski most Dubec
05:43:10Savski most Dubec
05:54:00Savski most Dubec
06:04:45Savski most Dubec
06:15:25Savski most Dubec
06:26:10Savski most Dubec
06:37:10Savski most Dubec
06:47:51Savski most Dubec
06:59:00Savski most Dubec
07:00:30Dubrava Dubec
07:09:20Savski most Dubec
07:18:30Savski most Dubec
07:25:30Dubrava Dubec
07:27:20Savski most Dubec
07:36:20Savski most Dubec
07:45:20Savski most Dubec
07:54:50Savski most Dubec
08:04:50Savski most Dubec
08:13:00Savski most Spr.Dubrava
08:23:40Savski most Dubec
08:30:42Savski most Spr.Dubrava
08:38:02Savski most Dubec
08:47:05Savski most Dubec
08:56:05Savski most Dubec
09:05:40Savski most Dubec
09:15:59Savski most Dubec
09:26:18Savski most Dubec
09:36:37Savski most Dubec
09:46:56Savski most Dubec
09:57:15Savski most Dubec
10:07:34Savski most Dubec
10:17:53Savski most Dubec
10:28:12Savski most Dubec
10:38:31Savski most Dubec
10:48:50Savski most Dubec
10:59:09Savski most Dubec
11:09:28Savski most Dubec
11:19:47Savski most Dubec
11:30:06Savski most Dubec
11:40:25Savski most Dubec
11:50:44Savski most Dubec
12:01:03Savski most Dubec
12:11:02Savski most Dubec
12:22:41Savski most Dubec
12:34:00Savski most Dubec
12:46:19Savski most Dubec
12:58:20Savski most Dubec
12:58:36Dubrava Dubec
13:10:15Savski most Dubec
13:14:00Dubrava Dubec
13:21:45Savski most Dubec
13:29:10Dubrava Dubec
13:32:11Savski most Dubec
13:42:37Savski most Dubec
13:53:03Savski most Dubec
14:04:00Savski most Dubec
14:14:05Savski most Dubec
14:24:06Savski most Dubec
14:33:32Savski most Dubec
14:42:58Savski most Dubec
14:52:24Savski most Dubec
15:01:50Savski most Dubec
15:11:16Savski most Dubec
15:20:42Savski most Dubec
15:30:08Savski most Dubec
15:39:34Savski most Dubec
15:49:00Savski most Dubec
15:58:26Savski most Dubec
16:07:52Savski most Dubec
16:17:18Savski most Dubec
16:26:44Savski most Dubec
16:36:45Savski most Dubec
16:46:11Savski most Dubec
16:54:50Savski most Dubec
17:04:28Savski most Dubec
17:13:28Savski most Dubec
17:22:00Savski most Dubec
17:32:05Savski most Dubec
17:41:28Savski most Dubec
17:50:28Savski most Dubec
17:59:18Savski most Dubec
18:08:28Savski most Dubec
18:18:30Savski most Dubec
18:28:14Savski most Dubec
18:37:28Savski most Dubec
18:46:42Savski most Dubec
18:55:56Savski most Dubec
19:05:00Savski most Dubec
19:14:01Savski most Dubec
19:22:38Savski most Dubec
19:31:22Savski most Dubec
19:41:36Savski most Dubec
19:52:02Savski most Dubec
19:56:00Savski most Spr.Dubrava
20:05:02Savski most Dubec
20:17:01Savski most Dubec
20:23:46Savski most Spr.Dubrava
20:32:30Savski most Dubec
20:45:03Savski most Dubec
20:57:02Savski most Dubec
21:07:03Savski most Dubec
21:17:00Savski most Dubec
21:27:45Savski most Dubec
21:38:30Savski most Dubec
21:49:15Savski most Dubec
22:00:00Savski most Dubec
22:10:45Savski most Dubec
22:21:30Savski most Dubec
22:32:15Savski most Dubec
22:43:00Savski most Dubec
22:53:45Savski most Dubec
23:04:30Savski most Dubec
23:15:15Savski most Dubec
23:26:00Savski most Dubec
23:36:45Savski most Spr.Dubrava
23:47:30Savski most Spr.Dubrava
23:58:15Savski most Spr.Dubrava
00:09:00Savski most Spr.Dubrava

Dubec - Savski most

VrijemePolazište Odredište
04:09:43Ravnice Savski most
04:20:28Ravnice Savski most
04:31:13Ravnice Savski most
04:38:30Dubec Savski most
04:41:58Ravnice Savski most
04:49:15Dubec Savski most
05:00:00Dubec Savski most
05:10:45Dubec Savski most
05:21:30Dubec Savski most
05:32:15Dubec Savski most
05:43:00Dubec Savski most
05:53:45Dubec Savski most
06:04:30Dubec Savski most
06:15:06Dubec Savski most
06:25:40Dubec Savski most
06:36:50Dubec Savski most
06:47:00Ravnice Savski most
06:47:30Dubec Savski most
06:59:42Dubec Savski most
07:08:50Dubec Savski most
07:12:10Ravnice Savski most
07:17:30Dubec Savski most
07:27:00Dubec Savski most
07:35:30Dubec Savski most
07:44:30Dubec Savski most
07:53:50Dubec Savski most
08:03:00Dubec Savski most
08:12:00Dubec Savski most
08:21:00Dubec Savski most
08:30:00Dubec Savski most
08:40:00Dubec Savski most
08:51:00Dubec Savski most
09:02:02Dubec Savski most
09:15:00Dubec Savski most
09:27:00Dubec Savski most
09:40:01Dubec Savski most
09:46:50Dubec Spr.Dubrava
09:52:16Dubec Savski most
10:02:35Dubec Savski most
10:12:54Dubec Savski most
10:23:13Dubec Savski most
10:33:32Dubec Savski most
10:44:00Dubec Savski most
10:54:10Dubec Savski most
11:04:29Dubec Savski most
11:14:48Dubec Savski most
11:25:07Dubec Savski most
11:35:26Dubec Savski most
11:46:00Dubec Savski most
11:56:04Dubec Savski most
12:06:23Dubec Savski most
12:16:42Dubec Savski most
12:27:01Dubec Savski most
12:37:20Dubec Savski most
12:47:39Dubec Savski most
12:57:58Dubec Savski most
13:07:57Dubec Savski most
13:17:03Dubec Savski most
13:26:29Dubec Savski most
13:35:25Dubec Savski most
13:45:00Dubec Savski most
13:53:17Dubec Savski most
14:02:43Dubec Savski most
14:12:49Dubec Savski most
14:23:00Dubec Savski most
14:32:31Dubec Savski most
14:41:57Dubec Savski most
14:51:23Dubec Savski most
15:00:49Dubec Savski most
15:10:15Dubec Savski most
15:19:41Dubec Savski most
15:29:07Dubec Savski most
15:38:33Dubec Savski most
15:48:05Dubec Savski most
15:57:25Dubec Savski most
16:06:51Dubec Savski most
16:16:00Dubec Savski most
16:25:43Dubec Savski most
16:35:09Dubec Savski most
16:44:35Dubec Savski most
16:54:01Dubec Savski most
17:03:27Dubec Savski most
17:13:27Dubec Savski most
17:22:27Dubec Savski most
17:31:27Dubec Savski most
17:41:02Dubec Savski most
17:50:27Dubec Savski most
18:00:27Dubec Savski most
18:11:05Dubec Savski most
18:15:00Dubec Spr.Dubrava
18:23:59Dubec Savski most
18:34:02Dubec Savski most
18:43:01Dubec Savski most
18:52:15Dubec Savski most
19:00:55Dubec Savski most
19:09:13Dubec Savski most
19:18:27Dubec Savski most
19:27:11Dubec Savski most
19:35:55Dubec Savski most
19:48:39Dubec Savski most
19:54:50Dubec Spr.Dubrava
20:01:07Dubec Savski most
20:11:00Dubec Savski most
20:20:20Dubec Savski most
20:30:04Dubec Savski most
20:41:03Dubec Savski most
20:52:17Dubec Savski most
21:03:05Dubec Savski most
21:14:04Dubec Savski most
21:26:49Dubec Savski most
21:38:34Dubec Savski most
21:50:01Dubec Savski most
22:00:04Dubec Savski most
22:11:00Dubec Savski most
22:21:34Dubec Savski most
22:32:19Dubec Savski most
22:43:04Dubec Savski most
22:53:49Dubec Savski most
23:05:00Dubec Savski most
23:15:19Dubec Savski most
23:26:04Dubec Spr.Dubrava
23:36:20Dubec Spr.Dubrava
23:47:34Dubec Spr.Dubrava
23:58:19Dubec Spr.Dubrava
00:09:04Dubec Spr.Dubrava
00:19:04Dubec Spr.Dubrava
Top