Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Črnomerec - Sopot

VrijemePolazište Odredište
05:14:00Ravnice Sopot
05:31:15Ravnice Sopot
05:40:00Črnomerec Sopot
05:57:15Črnomerec Sopot
06:14:30Črnomerec Sopot
06:31:45Črnomerec Sopot
06:49:00Črnomerec Sopot
07:06:15Črnomerec Sopot
07:23:30Črnomerec Sopot
07:40:45Črnomerec Sopot
07:58:00Črnomerec Sopot
08:15:00Ravnice Sopot
08:15:15Črnomerec Sopot
08:32:30Črnomerec Sopot
08:49:00Črnomerec Sopot
09:01:00Črnomerec Sopot
09:13:20Črnomerec Sopot
09:25:40Črnomerec Sopot
09:38:00Črnomerec Sopot
09:50:20Črnomerec Sopot
10:02:40Črnomerec Sopot
10:15:00Črnomerec Sopot
10:27:00Črnomerec Sopot
10:39:40Črnomerec Sopot
10:41:00Ravnice Sopot
10:52:00Črnomerec Sopot
11:04:20Črnomerec Sopot
11:13:30Črnomerec Sopot
11:23:06Črnomerec Sopot
11:32:42Črnomerec Sopot
11:42:18Črnomerec Sopot
11:52:14Črnomerec Sopot
12:01:30Črnomerec Sopot
12:11:06Črnomerec Sopot
12:20:42Črnomerec Sopot
12:30:18Črnomerec Sopot
12:39:54Črnomerec Sopot
12:49:30Črnomerec Sopot
12:59:06Črnomerec Sopot
13:08:42Črnomerec Sopot
13:18:18Črnomerec Sopot
13:27:54Črnomerec Sopot
13:37:30Črnomerec Sopot
13:47:06Črnomerec Sopot
13:56:42Črnomerec Sopot
14:06:18Črnomerec Sopot
14:15:54Črnomerec Sopot
14:25:30Črnomerec Sopot
14:35:06Črnomerec Sopot
14:44:42Črnomerec Sopot
14:54:18Črnomerec Sopot
15:03:54Črnomerec Sopot
15:13:30Črnomerec Sopot
15:23:06Črnomerec Sopot
15:32:42Črnomerec Sopot
15:42:18Črnomerec Sopot
15:51:54Črnomerec Sopot
16:01:30Črnomerec Sopot
16:11:06Črnomerec Sopot
16:20:42Črnomerec Sopot
16:30:18Črnomerec Sopot
16:39:54Črnomerec Sopot
16:49:30Črnomerec Sopot
16:59:06Črnomerec Sopot
17:08:42Črnomerec Sopot
17:18:18Črnomerec Sopot
17:27:54Črnomerec Sopot
17:37:30Črnomerec Sopot
17:47:06Črnomerec Sopot
17:56:42Črnomerec Sopot
18:07:00Črnomerec Sopot
18:18:24Črnomerec Sopot
18:31:00Črnomerec Sopot
18:38:06Črnomerec Mandlova
18:44:00Črnomerec Sopot
18:56:20Črnomerec Sopot
19:08:40Črnomerec Sopot
19:21:00Črnomerec Sopot
19:33:20Črnomerec Sopot
19:45:40Črnomerec Sopot
19:58:00Črnomerec Sopot
20:10:20Črnomerec Sopot
20:23:10Črnomerec Sopot
20:36:12Črnomerec Sopot
20:50:00Črnomerec Sopot
21:07:00Črnomerec Sopot
21:15:00Črnomerec Mandlova
21:24:00Črnomerec Sopot
21:41:00Črnomerec Sopot
21:58:00Črnomerec Sopot
22:15:15Črnomerec Sopot
22:33:00Črnomerec Sopot
22:50:05Črnomerec Sopot
23:07:00Črnomerec Sopot
23:24:15Črnomerec Sopot
23:41:35Črnomerec Mandlova
23:58:45Črnomerec Mandlova

Sopot - Črnomerec

VrijemePolazište Odredište
05:00:50Ravnice Črnomerec
05:17:15Ravnice Črnomerec
05:34:30Ravnice Črnomerec
05:47:20Sopot Črnomerec
06:04:35Sopot Črnomerec
06:21:50Sopot Črnomerec
06:39:05Sopot Črnomerec
06:56:20Sopot Črnomerec
07:13:35Sopot Črnomerec
07:30:50Sopot Črnomerec
07:48:05Sopot Črnomerec
08:05:20Sopot Črnomerec
08:18:00Ravnice Črnomerec
08:22:35Sopot Črnomerec
08:39:50Sopot Črnomerec
08:52:30Sopot Črnomerec
09:05:30Sopot Črnomerec
09:18:20Sopot Črnomerec
09:30:40Sopot Črnomerec
09:43:00Sopot Črnomerec
09:55:20Sopot Črnomerec
10:07:40Sopot Črnomerec
10:20:00Sopot Črnomerec
10:30:00Ravnice Črnomerec
10:32:20Sopot Črnomerec
10:44:40Sopot Črnomerec
10:57:00Sopot Črnomerec
11:08:20Sopot Črnomerec
11:17:16Sopot Črnomerec
11:26:52Sopot Črnomerec
11:36:28Sopot Črnomerec
11:46:04Sopot Črnomerec
11:55:40Sopot Črnomerec
12:05:16Sopot Črnomerec
12:14:52Sopot Črnomerec
12:24:28Sopot Črnomerec
12:34:04Sopot Črnomerec
12:43:40Sopot Črnomerec
12:53:16Sopot Črnomerec
13:02:52Sopot Črnomerec
13:12:28Sopot Črnomerec
13:22:04Sopot Črnomerec
13:31:40Sopot Črnomerec
13:41:16Sopot Črnomerec
13:50:52Sopot Črnomerec
14:00:28Sopot Črnomerec
14:10:04Sopot Črnomerec
14:19:40Sopot Črnomerec
14:29:16Sopot Črnomerec
14:38:52Sopot Črnomerec
14:48:28Sopot Črnomerec
14:58:04Sopot Črnomerec
15:07:40Sopot Črnomerec
15:17:16Sopot Črnomerec
15:26:52Sopot Črnomerec
15:36:28Sopot Črnomerec
15:46:04Sopot Črnomerec
15:55:40Sopot Črnomerec
16:05:16Sopot Črnomerec
16:14:52Sopot Črnomerec
16:24:28Sopot Črnomerec
16:34:04Sopot Črnomerec
16:43:40Sopot Črnomerec
16:53:16Sopot Črnomerec
17:02:52Sopot Črnomerec
17:12:28Sopot Črnomerec
17:22:04Sopot Črnomerec
17:31:40Sopot Črnomerec
17:41:16Sopot Črnomerec
17:50:52Sopot Črnomerec
18:00:00Sopot Črnomerec
18:11:04Sopot Črnomerec
18:23:00Sopot Črnomerec
18:35:16Sopot Črnomerec
18:41:52Sopot Mandlova
18:48:00Sopot Črnomerec
19:01:20Sopot Črnomerec
19:13:40Sopot Črnomerec
19:26:00Sopot Črnomerec
19:38:20Sopot Črnomerec
19:50:40Sopot Črnomerec
20:03:00Sopot Črnomerec
20:15:20Sopot Črnomerec
20:27:40Sopot Črnomerec
20:40:00Sopot Črnomerec
20:56:20Sopot Črnomerec
21:13:10Sopot Črnomerec
21:22:00Sopot Mandlova
21:31:20Sopot Črnomerec
21:48:00Sopot Črnomerec
22:05:20Sopot Črnomerec
22:22:35Sopot Črnomerec
22:39:50Sopot Črnomerec
22:57:05Sopot Črnomerec
23:14:20Sopot Črnomerec
23:31:45Sopot Mandlova
23:48:50Sopot Mandlova
00:06:05Sopot Mandlova
Top