Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Savski most - Dubec

VrijemePolazište Odredište
05:28:10Dubrava Dubec
05:44:16Savski most Dubec
05:44:40Dubrava Dubec
06:00:46Savski most Dubec
06:01:10Dubrava Dubec
06:17:16Savski most Dubec
06:17:40Dubrava Dubec
06:33:46Savski most Dubec
06:50:16Savski most Dubec
07:07:00Savski most Dubec
07:23:16Savski most Dubec
07:39:46Savski most Dubec
07:56:16Savski most Dubec
08:12:46Savski most Dubec
08:29:16Savski most Dubec
08:45:46Savski most Dubec
09:02:16Savski most Dubec
09:18:46Savski most Dubec
09:35:16Savski most Dubec
09:51:46Savski most Dubec
10:08:16Savski most Dubec
10:22:00Dubrava Dubec
10:24:46Savski most Dubec
10:41:16Savski most Dubec
10:57:41Savski most Dubec
11:14:00Savski most Dubec
11:26:10Dubrava Dubec
11:30:41Savski most Dubec
11:44:16Savski most Dubec
11:57:28Savski most Dubec
12:10:40Savski most Dubec
12:23:52Savski most Dubec
12:37:04Savski most Dubec
12:50:16Savski most Dubec
13:03:28Savski most Dubec
13:16:40Savski most Dubec
13:29:52Savski most Dubec
13:43:04Savski most Dubec
13:56:16Savski most Dubec
14:09:14Savski most Dubec
14:22:40Savski most Dubec
14:35:52Savski most Dubec
14:49:04Savski most Dubec
15:02:16Savski most Dubec
15:15:28Savski most Dubec
15:28:40Savski most Dubec
15:41:52Savski most Dubec
15:55:04Savski most Dubec
16:08:16Savski most Dubec
16:21:28Savski most Dubec
16:34:40Savski most Dubec
16:47:52Savski most Dubec
17:01:04Savski most Dubec
17:14:16Savski most Dubec
17:27:28Savski most Dubec
17:40:40Savski most Dubec
17:53:52Savski most Dubec
18:07:04Savski most Dubec
18:20:16Savski most Dubec
18:33:28Savski most Dubec
18:46:40Savski most Dubec
18:59:52Savski most Dubec
19:16:00Savski most Dubec
19:32:00Savski most Dubec
19:49:00Savski most Dubec
20:05:16Savski most Dubec
20:21:46Savski most Dubec
20:38:16Savski most Dubec
20:54:46Savski most Dubec
21:11:16Savski most Dubec
21:27:46Savski most Dubec
21:44:16Savski most Dubec
22:00:46Savski most Dubec
22:17:16Savski most Dubec
22:33:46Savski most Dubec
22:50:16Savski most Dubec
23:06:46Savski most Dubec
23:23:16Savski most Dubec
23:39:46Savski most Dubec
23:56:16Savski most Spr.Dubrava
00:12:46Savski most Spr.Dubrava
00:29:16Savski most Spr.Dubrava

Dubec - Savski most

VrijemePolazište Odredište
04:52:49Dubrava Savski most
05:09:19Dubrava Savski most
05:25:49Dubrava Savski most
05:42:19Dubrava Savski most
05:45:00Dubec Savski most
06:02:00Dubec Savski most
06:18:00Dubec Savski most
06:34:30Dubec Savski most
06:51:00Dubec Savski most
07:07:30Dubec Savski most
07:24:00Dubec Savski most
07:40:30Dubec Savski most
07:57:00Dubec Savski most
08:13:30Dubec Savski most
08:30:00Dubec Savski most
08:46:30Dubec Savski most
09:03:00Dubec Savski most
09:19:30Dubec Savski most
09:36:00Dubec Savski most
09:52:30Dubec Savski most
10:08:56Dubec Savski most
10:25:30Dubec Savski most
10:39:00Dubec Savski most
10:52:12Dubec Savski most
11:05:24Dubec Savski most
11:18:36Dubec Savski most
11:31:48Dubec Savski most
11:45:00Dubec Savski most
11:58:12Dubec Savski most
12:11:24Dubec Savski most
12:24:36Dubec Savski most
12:37:48Dubec Savski most
12:51:00Dubec Savski most
13:04:12Dubec Savski most
13:17:24Dubec Savski most
13:30:36Dubec Savski most
13:43:48Dubec Savski most
13:57:00Dubec Savski most
14:10:12Dubec Savski most
14:23:24Dubec Savski most
14:36:36Dubec Savski most
14:49:48Dubec Savski most
15:03:00Dubec Savski most
15:15:58Dubec Savski most
15:29:24Dubec Savski most
15:42:36Dubec Savski most
15:55:48Dubec Savski most
16:09:00Dubec Savski most
16:22:12Dubec Savski most
16:35:24Dubec Savski most
16:48:36Dubec Savski most
17:01:48Dubec Savski most
17:15:00Dubec Savski most
17:28:12Dubec Savski most
17:41:24Dubec Savski most
17:54:36Dubec Savski most
18:07:48Dubec Savski most
18:21:00Dubec Savski most
18:34:12Dubec Savski most
18:50:00Dubec Savski most
19:08:00Dubec Savski most
19:13:48Dubec Spr.Dubrava
19:27:00Dubec Savski most
19:47:00Dubec Savski most
19:51:00Dubec Spr.Dubrava
20:06:00Dubec Savski most
20:22:30Dubec Savski most
20:39:00Dubec Savski most
20:55:30Dubec Savski most
21:12:00Dubec Savski most
21:28:30Dubec Savski most
21:45:00Dubec Savski most
22:01:30Dubec Savski most
22:18:00Dubec Savski most
22:34:30Dubec Savski most
22:51:00Dubec Savski most
23:07:30Dubec Savski most
23:24:00Dubec Savski most
23:39:00Dubec Spr.Dubrava
23:55:45Dubec Spr.Dubrava
00:12:30Dubec Spr.Dubrava
00:30:00Dubec Spr.Dubrava
00:46:30Dubec Spr.Dubrava
Top