Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Ljubljanica - Borongaj

VrijemePolazište Odredište
04:07:00Ljubljanica Borongaj
04:20:45Ljubljanica Borongaj
04:34:30Ljubljanica Borongaj
04:48:15Ljubljanica Borongaj
05:02:00Ljubljanica Borongaj
05:15:45Ljubljanica Borongaj
05:29:30Ljubljanica Borongaj
05:43:15Ljubljanica Borongaj
05:56:52Ljubljanica Borongaj
06:05:30Ljubljanica Borongaj
06:14:36Ljubljanica Borongaj
06:22:49Ljubljanica Borongaj
06:31:02Ljubljanica Borongaj
06:39:15Ljubljanica Borongaj
06:47:28Ljubljanica Borongaj
06:55:41Ljubljanica Borongaj
07:03:54Ljubljanica Borongaj
07:12:07Ljubljanica Borongaj
07:20:20Ljubljanica Borongaj
07:28:33Ljubljanica Borongaj
07:36:46Ljubljanica Borongaj
07:44:59Ljubljanica Borongaj
07:53:12Ljubljanica Borongaj
08:01:25Ljubljanica Borongaj
08:09:38Ljubljanica Borongaj
08:17:51Ljubljanica Borongaj
08:27:04Ljubljanica Borongaj
08:36:17Ljubljanica Borongaj
08:45:30Ljubljanica Borongaj
08:55:00Ljubljanica Borongaj
09:06:00Ljubljanica Borongaj
09:18:00Ljubljanica Borongaj
09:29:00Ljubljanica Borongaj
09:41:00Ljubljanica Borongaj
09:52:20Ljubljanica Borongaj
10:03:24Ljubljanica Borongaj
10:15:00Ljubljanica Borongaj
10:26:38Ljubljanica Borongaj
10:37:54Ljubljanica Borongaj
10:48:32Ljubljanica Borongaj
10:59:10Ljubljanica Borongaj
11:10:48Ljubljanica Borongaj
11:21:26Ljubljanica Borongaj
11:32:50Ljubljanica Borongaj
11:43:42Ljubljanica Borongaj
11:54:58Ljubljanica Borongaj
12:05:36Ljubljanica Borongaj
12:16:36Ljubljanica Borongaj
12:26:32Ljubljanica Borongaj
12:35:07Ljubljanica Borongaj
12:43:12Ljubljanica Borongaj
12:51:00Ljubljanica Borongaj
12:59:17Ljubljanica Borongaj
13:07:30Ljubljanica Borongaj
13:14:43Ljubljanica Borongaj
13:22:13Ljubljanica Borongaj
13:30:26Ljubljanica Borongaj
13:38:39Ljubljanica Borongaj
13:46:52Ljubljanica Borongaj
13:56:05Ljubljanica Borongaj
14:04:18Ljubljanica Borongaj
14:12:31Ljubljanica Borongaj
14:20:44Ljubljanica Borongaj
14:28:57Ljubljanica Borongaj
14:37:10Ljubljanica Borongaj
14:45:23Ljubljanica Borongaj
14:53:36Ljubljanica Borongaj
15:01:49Ljubljanica Borongaj
15:10:02Ljubljanica Borongaj
15:18:15Ljubljanica Borongaj
15:26:28Ljubljanica Borongaj
15:34:41Ljubljanica Borongaj
15:42:54Ljubljanica Borongaj
15:51:07Ljubljanica Borongaj
15:59:20Ljubljanica Borongaj
16:07:33Ljubljanica Borongaj
16:15:46Ljubljanica Borongaj
16:23:59Ljubljanica Borongaj
16:32:12Ljubljanica Borongaj
16:40:25Ljubljanica Borongaj
16:48:38Ljubljanica Borongaj
16:56:51Ljubljanica Borongaj
17:05:04Ljubljanica Borongaj
17:13:17Ljubljanica Borongaj
17:21:00Ljubljanica Borongaj
17:31:00Ljubljanica Borongaj
17:42:00Ljubljanica Borongaj
17:54:00Ljubljanica Borongaj
18:06:00Ljubljanica Borongaj
18:18:56Ljubljanica Borongaj
18:30:00Ljubljanica Borongaj
18:43:00Ljubljanica Borongaj
18:54:00Ljubljanica Borongaj
19:06:06Ljubljanica Borongaj
19:18:00Ljubljanica Borongaj
19:31:00Ljubljanica Borongaj
19:45:00Ljubljanica Borongaj
19:59:00Ljubljanica Borongaj
20:14:00Ljubljanica Borongaj
20:29:00Ljubljanica Borongaj
20:45:00Ljubljanica Borongaj
21:02:05Ljubljanica Borongaj
21:16:52Ljubljanica Borongaj
21:31:37Ljubljanica Borongaj
21:45:22Ljubljanica Borongaj
21:59:07Ljubljanica Borongaj
22:12:52Ljubljanica Borongaj
22:26:37Ljubljanica Borongaj
22:40:22Ljubljanica Borongaj
22:54:07Ljubljanica Borongaj
23:07:52Ljubljanica Borongaj
23:21:37Ljubljanica Borongaj
23:36:00Ljubljanica Borongaj

Borongaj - Ljubljanica

VrijemePolazište Odredište
04:41:20Borongaj Ljubljanica
04:55:05Borongaj Ljubljanica
05:08:50Borongaj Ljubljanica
05:22:35Borongaj Ljubljanica
05:36:20Borongaj Ljubljanica
05:50:05Borongaj Ljubljanica
06:04:00Borongaj Ljubljanica
06:18:00Borongaj Ljubljanica
06:31:07Borongaj Ljubljanica
06:42:30Borongaj Ljubljanica
06:52:30Borongaj Ljubljanica
07:02:30Borongaj Ljubljanica
07:12:07Borongaj Ljubljanica
07:20:20Borongaj Ljubljanica
07:28:33Borongaj Ljubljanica
07:36:46Borongaj Ljubljanica
07:44:59Borongaj Ljubljanica
07:53:12Borongaj Ljubljanica
08:01:25Borongaj Ljubljanica
08:09:38Borongaj Ljubljanica
08:17:51Borongaj Ljubljanica
08:26:04Borongaj Ljubljanica
08:34:17Borongaj Ljubljanica
08:42:30Borongaj Ljubljanica
08:50:43Borongaj Ljubljanica
08:59:56Borongaj Ljubljanica
09:09:10Borongaj Ljubljanica
09:18:49Borongaj Ljubljanica
09:28:32Borongaj Ljubljanica
09:37:15Borongaj Ljubljanica
09:47:55Borongaj Ljubljanica
09:58:00Borongaj Ljubljanica
10:09:00Borongaj Ljubljanica
10:20:38Borongaj Ljubljanica
10:31:45Borongaj Ljubljanica
10:42:54Borongaj Ljubljanica
10:54:00Borongaj Ljubljanica
11:05:10Borongaj Ljubljanica
11:16:26Borongaj Ljubljanica
11:27:04Borongaj Ljubljanica
11:38:42Borongaj Ljubljanica
11:50:20Borongaj Ljubljanica
12:01:38Borongaj Ljubljanica
12:12:36Borongaj Ljubljanica
12:23:30Borongaj Ljubljanica
12:34:30Borongaj Ljubljanica
12:45:05Borongaj Ljubljanica
12:56:00Borongaj Ljubljanica
13:06:03Borongaj Ljubljanica
13:15:00Borongaj Ljubljanica
13:23:13Borongaj Ljubljanica
13:31:30Borongaj Ljubljanica
13:39:40Borongaj Ljubljanica
13:47:52Borongaj Ljubljanica
13:56:05Borongaj Ljubljanica
14:04:18Borongaj Ljubljanica
14:12:31Borongaj Ljubljanica
14:20:44Borongaj Ljubljanica
14:27:57Borongaj Ljubljanica
14:37:10Borongaj Ljubljanica
14:45:23Borongaj Ljubljanica
14:53:36Borongaj Ljubljanica
15:01:49Borongaj Ljubljanica
15:10:02Borongaj Ljubljanica
15:18:15Borongaj Ljubljanica
15:26:28Borongaj Ljubljanica
15:34:41Borongaj Ljubljanica
15:42:54Borongaj Ljubljanica
15:51:07Borongaj Ljubljanica
15:59:20Borongaj Ljubljanica
16:07:33Borongaj Ljubljanica
16:15:46Borongaj Ljubljanica
16:23:59Borongaj Ljubljanica
16:32:12Borongaj Ljubljanica
16:40:25Borongaj Ljubljanica
16:48:38Borongaj Ljubljanica
16:56:51Borongaj Ljubljanica
17:05:04Borongaj Ljubljanica
17:13:17Borongaj Ljubljanica
17:21:30Borongaj Ljubljanica
17:29:43Borongaj Ljubljanica
17:37:56Borongaj Ljubljanica
17:46:09Borongaj Ljubljanica
17:54:22Borongaj Ljubljanica
18:02:05Borongaj Ljubljanica
18:12:48Borongaj Ljubljanica
18:24:40Borongaj Ljubljanica
18:36:00Borongaj Ljubljanica
18:47:00Borongaj Ljubljanica
18:57:32Borongaj Ljubljanica
19:09:00Borongaj Ljubljanica
19:21:00Borongaj Ljubljanica
19:32:58Borongaj Ljubljanica
19:46:11Borongaj Ljubljanica
19:59:00Borongaj Ljubljanica
20:12:00Borongaj Ljubljanica
20:24:00Borongaj Ljubljanica
20:38:00Borongaj Ljubljanica
20:53:03Borongaj Ljubljanica
21:09:02Borongaj Ljubljanica
21:24:47Borongaj Ljubljanica
21:38:32Borongaj Ljubljanica
21:52:17Borongaj Ljubljanica
22:06:02Borongaj Ljubljanica
22:19:47Borongaj Ljubljanica
22:33:32Borongaj Ljubljanica
22:47:17Borongaj Ljubljanica
23:01:02Borongaj Ljubljanica
23:14:47Borongaj Ljubljanica
23:28:32Borongaj Ljubljanica
23:41:17Borongaj Ljubljanica
23:54:02Borongaj Ljubljanica
00:08:25Borongaj Ljubljanica
Top