Raspored vožnji za PDF raspored
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.

Ljubljanica - Borongaj

VrijemePolazište Odredište
05:06:02Ljubljanica Borongaj
05:23:12Ljubljanica Borongaj
05:40:22Ljubljanica Borongaj
05:57:25Ljubljanica Borongaj
06:14:42Ljubljanica Borongaj
06:31:52Ljubljanica Borongaj
06:49:02Ljubljanica Borongaj
07:06:12Ljubljanica Borongaj
07:23:22Ljubljanica Borongaj
07:32:30Ljubljanica Borongaj
07:41:30Ljubljanica Borongaj
07:51:18Ljubljanica Borongaj
08:01:06Ljubljanica Borongaj
08:10:54Ljubljanica Borongaj
08:20:42Ljubljanica Borongaj
08:32:00Ljubljanica Borongaj
08:41:48Ljubljanica Borongaj
08:51:36Ljubljanica Borongaj
09:01:24Ljubljanica Borongaj
09:11:12Ljubljanica Borongaj
09:21:00Ljubljanica Borongaj
09:30:48Ljubljanica Borongaj
09:40:36Ljubljanica Borongaj
09:50:24Ljubljanica Borongaj
10:00:12Ljubljanica Borongaj
10:10:00Ljubljanica Borongaj
10:19:48Ljubljanica Borongaj
10:29:36Ljubljanica Borongaj
10:39:24Ljubljanica Borongaj
10:49:12Ljubljanica Borongaj
10:59:00Ljubljanica Borongaj
11:08:48Ljubljanica Borongaj
11:18:36Ljubljanica Borongaj
11:28:24Ljubljanica Borongaj
11:38:12Ljubljanica Borongaj
11:48:00Ljubljanica Borongaj
11:57:48Ljubljanica Borongaj
12:07:36Ljubljanica Borongaj
12:17:24Ljubljanica Borongaj
12:27:12Ljubljanica Borongaj
12:37:00Ljubljanica Borongaj
12:46:48Ljubljanica Borongaj
12:56:36Ljubljanica Borongaj
13:06:24Ljubljanica Borongaj
13:16:12Ljubljanica Borongaj
13:26:00Ljubljanica Borongaj
13:35:48Ljubljanica Borongaj
13:45:36Ljubljanica Borongaj
13:55:24Ljubljanica Borongaj
14:05:12Ljubljanica Borongaj
14:15:00Ljubljanica Borongaj
14:24:48Ljubljanica Borongaj
14:34:36Ljubljanica Borongaj
14:44:24Ljubljanica Borongaj
14:54:12Ljubljanica Borongaj
15:04:00Ljubljanica Borongaj
15:13:48Ljubljanica Borongaj
15:23:36Ljubljanica Borongaj
15:33:24Ljubljanica Borongaj
15:43:12Ljubljanica Borongaj
15:53:00Ljubljanica Borongaj
16:02:48Ljubljanica Borongaj
16:12:36Ljubljanica Borongaj
16:22:24Ljubljanica Borongaj
16:32:12Ljubljanica Borongaj
16:42:00Ljubljanica Borongaj
16:51:48Ljubljanica Borongaj
17:01:36Ljubljanica Borongaj
17:11:24Ljubljanica Borongaj
17:21:12Ljubljanica Borongaj
17:31:00Ljubljanica Borongaj
17:40:48Ljubljanica Borongaj
17:50:36Ljubljanica Borongaj
18:00:24Ljubljanica Borongaj
18:10:12Ljubljanica Borongaj
18:20:00Ljubljanica Borongaj
18:29:48Ljubljanica Borongaj
18:39:36Ljubljanica Borongaj
18:49:24Ljubljanica Borongaj
18:59:12Ljubljanica Borongaj
19:09:00Ljubljanica Borongaj
19:18:48Ljubljanica Borongaj
19:28:36Ljubljanica Borongaj
19:38:24Ljubljanica Borongaj
19:48:12Ljubljanica Borongaj
19:57:58Ljubljanica Borongaj
20:07:46Ljubljanica Borongaj
20:18:36Ljubljanica Borongaj
20:27:22Ljubljanica Borongaj
20:37:12Ljubljanica Borongaj
20:46:58Ljubljanica Borongaj
20:56:48Ljubljanica Borongaj
21:13:54Ljubljanica Borongaj
21:31:04Ljubljanica Borongaj
21:48:14Ljubljanica Borongaj
22:05:24Ljubljanica Borongaj
22:22:26Ljubljanica Borongaj
22:39:44Ljubljanica Borongaj
22:56:54Ljubljanica Borongaj
23:14:04Ljubljanica Borongaj
23:30:58Ljubljanica Borongaj

Borongaj - Ljubljanica

VrijemePolazište Odredište
05:40:21Borongaj Ljubljanica
05:57:31Borongaj Ljubljanica
06:14:41Borongaj Ljubljanica
06:31:51Borongaj Ljubljanica
06:49:01Borongaj Ljubljanica
07:06:11Borongaj Ljubljanica
07:23:21Borongaj Ljubljanica
07:41:13Borongaj Ljubljanica
07:57:41Borongaj Ljubljanica
08:07:29Borongaj Ljubljanica
08:17:17Borongaj Ljubljanica
08:27:05Borongaj Ljubljanica
08:36:53Borongaj Ljubljanica
08:46:41Borongaj Ljubljanica
08:56:29Borongaj Ljubljanica
09:06:17Borongaj Ljubljanica
09:16:05Borongaj Ljubljanica
09:25:53Borongaj Ljubljanica
09:35:41Borongaj Ljubljanica
09:45:29Borongaj Ljubljanica
09:55:17Borongaj Ljubljanica
10:05:05Borongaj Ljubljanica
10:14:53Borongaj Ljubljanica
10:24:41Borongaj Ljubljanica
10:34:29Borongaj Ljubljanica
10:44:17Borongaj Ljubljanica
10:54:05Borongaj Ljubljanica
11:03:53Borongaj Ljubljanica
11:13:41Borongaj Ljubljanica
11:23:29Borongaj Ljubljanica
11:33:17Borongaj Ljubljanica
11:43:05Borongaj Ljubljanica
11:52:53Borongaj Ljubljanica
12:02:41Borongaj Ljubljanica
12:12:29Borongaj Ljubljanica
12:22:17Borongaj Ljubljanica
12:32:05Borongaj Ljubljanica
12:41:53Borongaj Ljubljanica
12:51:41Borongaj Ljubljanica
13:01:29Borongaj Ljubljanica
13:11:17Borongaj Ljubljanica
13:21:05Borongaj Ljubljanica
13:30:53Borongaj Ljubljanica
13:40:41Borongaj Ljubljanica
13:50:29Borongaj Ljubljanica
14:00:17Borongaj Ljubljanica
14:10:05Borongaj Ljubljanica
14:19:53Borongaj Ljubljanica
14:29:41Borongaj Ljubljanica
14:39:29Borongaj Ljubljanica
14:49:17Borongaj Ljubljanica
14:59:05Borongaj Ljubljanica
15:08:53Borongaj Ljubljanica
15:18:41Borongaj Ljubljanica
15:28:29Borongaj Ljubljanica
15:38:17Borongaj Ljubljanica
15:48:05Borongaj Ljubljanica
15:57:53Borongaj Ljubljanica
16:07:41Borongaj Ljubljanica
16:17:29Borongaj Ljubljanica
16:27:17Borongaj Ljubljanica
16:37:05Borongaj Ljubljanica
16:46:53Borongaj Ljubljanica
16:56:41Borongaj Ljubljanica
17:06:29Borongaj Ljubljanica
17:16:17Borongaj Ljubljanica
17:26:05Borongaj Ljubljanica
17:35:53Borongaj Ljubljanica
17:45:41Borongaj Ljubljanica
17:55:29Borongaj Ljubljanica
18:05:17Borongaj Ljubljanica
18:15:05Borongaj Ljubljanica
18:24:53Borongaj Ljubljanica
18:34:41Borongaj Ljubljanica
18:44:29Borongaj Ljubljanica
18:54:17Borongaj Ljubljanica
19:04:05Borongaj Ljubljanica
19:13:53Borongaj Ljubljanica
19:23:41Borongaj Ljubljanica
19:33:29Borongaj Ljubljanica
19:43:17Borongaj Ljubljanica
19:53:05Borongaj Ljubljanica
20:02:53Borongaj Ljubljanica
20:12:41Borongaj Ljubljanica
20:22:29Borongaj Ljubljanica
20:35:00Borongaj Ljubljanica
20:44:00Borongaj Ljubljanica
20:54:00Borongaj Ljubljanica
21:04:00Borongaj Ljubljanica
21:12:00Borongaj Ljubljanica
21:21:13Borongaj Ljubljanica
21:31:03Borongaj Ljubljanica
21:48:09Borongaj Ljubljanica
22:05:23Borongaj Ljubljanica
22:22:33Borongaj Ljubljanica
22:39:43Borongaj Ljubljanica
22:56:41Borongaj Ljubljanica
23:14:03Borongaj Ljubljanica
23:31:13Borongaj Ljubljanica
23:48:23Borongaj Ljubljanica
00:05:29Borongaj Ljubljanica
Top