1. 04:10:00 - Dubec
 2. 04:14:20 - Ninska
 3. 04:15:40 - Sesvete-izlaz
 4. 04:16:10 - Sesvete-ukrcaj
 5. 04:17:10 - Bistrička-Zagrebačka
 6. 04:19:40 - Kašinska-rasadnik
 7. 04:20:40 - Vugrovečka 21
 8. 04:21:20 - Vugrovečka 42
 9. 04:22:00 - Vugrovečka 70
 10. 04:23:20 - Aleja mira
 11. 04:24:40 - Mark.polje-raskrižje
 12. 04:25:50 - Škola Vugrovec
 13. 04:27:10 - Vugrovec kod crkve
 14. 04:28:10 - Vugrovec D.-groblje
 15. 04:29:30 - Vugrovečka-Grljakova
 16. 04:30:00 - Vugrovečka-Vukasi
 17. 04:30:40 - Gornji Vugrovec 58
 18. 04:31:40 - Židaki
 19. 04:32:50 - Rožići
 20. 04:34:00 - Goranec
Na predviđeno vrijeme dolaska može utjecati stanje u prometu, vremenski uvjeti, radovi na trasi ili drugi neplanirani događaji.
Top