1. 08:35:00 - Dubec
 2. 08:42:30 - Ninska
 3. 08:43:50 - Sesvete-izlaz
 4. 08:44:20 - Sesvete-ukrcaj
 5. 08:45:20 - Bistrička-Zagrebačka
 6. 08:48:20 - Kašinska-rasadnik
 7. 08:49:20 - Vugrovečka 21
 8. 08:50:00 - Vugrovečka 42
 9. 08:50:40 - Vugrovečka 70
 10. 08:52:00 - Aleja mira
 11. 08:53:20 - Mark.polje-raskrižje
 12. 08:54:50 - Škola Vugrovec
 13. 08:56:10 - Vugrovec kod crkve
 14. 08:57:10 - Vugrovec D.-groblje
 15. 08:58:50 - Vugrovečka-Grljakova
 16. 08:59:20 - Vugrovečka-Vukasi
 17. 09:00:00 - Gornji Vugrovec 58
 18. 09:01:00 - Židaki
 19. 09:02:30 - Rožići
 20. 09:03:40 - Goranec
Na predviđeno vrijeme dolaska može utjecati stanje u prometu, vremenski uvjeti, radovi na trasi ili drugi neplanirani događaji.
Top