1. 17:50:00 - Dubec
 2. 17:57:30 - Ninska
 3. 17:58:50 - Sesvete-izlaz
 4. 17:59:20 - Sesvete-ukrcaj
 5. 18:00:20 - Bistrička-Zagrebačka
 6. 18:03:20 - Kašinska-rasadnik
 7. 18:04:20 - Vugrovečka 21
 8. 18:05:00 - Vugrovečka 42
 9. 18:05:40 - Vugrovečka 70
 10. 18:07:00 - Aleja mira
 11. 18:08:20 - Mark.polje-raskrižje
 12. 18:09:50 - Škola Vugrovec
 13. 18:11:10 - Vugrovec kod crkve
 14. 18:12:10 - Vugrovec D.-groblje
 15. 18:13:50 - Vugrovečka-Grljakova
 16. 18:14:20 - Vugrovečka-Vukasi
 17. 18:15:00 - Gornji Vugrovec 58
 18. 18:16:00 - Židaki
 19. 18:17:30 - Rožići
 20. 18:18:40 - Goranec
Na predviđeno vrijeme dolaska može utjecati stanje u prometu, vremenski uvjeti, radovi na trasi ili drugi neplanirani događaji.
Top