1. 04:50:00 - Dubec
 2. 04:57:30 - Ninska
 3. 04:58:50 - Sesvete-izlaz
 4. 04:59:20 - Sesvete-ukrcaj
 5. 05:00:20 - Bistrička-Zagrebačka
 6. 05:03:20 - Kašinska-rasadnik
 7. 05:04:20 - Vugrovečka 21
 8. 05:05:00 - Vugrovečka 42
 9. 05:05:40 - Vugrovečka 70
 10. 05:07:00 - Aleja mira
 11. 05:08:20 - Mark.polje-raskrižje
 12. 05:09:50 - Škola Vugrovec
 13. 05:11:10 - Vugrovec kod crkve
 14. 05:12:10 - Vugrovec D.-groblje
 15. 05:13:50 - Vugrovečka-Grljakova
 16. 05:14:20 - Vugrovečka-Vukasi
 17. 05:15:00 - Gornji Vugrovec 58
 18. 05:16:00 - Židaki
 19. 05:17:30 - Rožići
 20. 05:18:40 - Goranec
Na predviđeno vrijeme dolaska može utjecati stanje u prometu, vremenski uvjeti, radovi na trasi ili drugi neplanirani događaji.
Top