1. 23:00:00 - Dubec
 2. 23:07:30 - Ninska
 3. 23:08:50 - Sesvete-izlaz
 4. 23:09:20 - Sesvete-ukrcaj
 5. 23:10:20 - Bistrička-Zagrebačka
 6. 23:13:20 - Kašinska-rasadnik
 7. 23:14:20 - Vugrovečka 21
 8. 23:15:00 - Vugrovečka 42
 9. 23:15:40 - Vugrovečka 70
 10. 23:17:00 - Aleja mira
 11. 23:18:20 - Mark.polje-raskrižje
 12. 23:19:50 - Škola Vugrovec
 13. 23:21:10 - Vugrovec kod crkve
 14. 23:22:10 - Vugrovec D.-groblje
 15. 23:23:50 - Vugrovečka-Grljakova
 16. 23:24:20 - Vugrovečka-Vukasi
 17. 23:25:00 - Gornji Vugrovec 58
 18. 23:26:00 - Židaki
 19. 23:27:30 - Rožići
 20. 23:28:40 - Goranec
Na predviđeno vrijeme dolaska može utjecati stanje u prometu, vremenski uvjeti, radovi na trasi ili drugi neplanirani događaji.
Top