1. 23:30:00 - Goranec
 2. 23:30:40 - Rožići
 3. 23:31:10 - Židaki
 4. 23:31:40 - Gornji Vugrovec 58
 5. 23:32:00 - Vugrovečka-Vukasi
 6. 23:32:10 - Vugrovečka-Grljakova
 7. 23:33:10 - Vugrovec D.-groblje
 8. 23:33:40 - Vugrovec kod crkve
 9. 23:34:10 - Škola Vugrovec
 10. 23:35:20 - Mark.polje-raskrižje
 11. 23:36:20 - Đurđekovec
 12. 23:37:20 - Reber, Habeki
 13. 23:38:00 - Brod-Kuntićeva
 14. 23:38:30 - Poljaki
 15. 23:39:30 - Prekvršje-škola
 16. 23:40:30 - Gor Prekvršje P.i T.
 17. 23:41:30 - Kašinska Sopnica
 18. 23:42:10 - Kučilovina 16
 19. 23:43:10 - Kučilovina 38
 20. 23:44:10 - Planina Donja 19
 21. 23:45:10 - Planinarska 16
 22. 23:45:40 - Vatrogasni dom
 23. 23:46:30 - Planinska 20
 24. 23:47:30 - Planina Donja
Na predviđeno vrijeme polaska/dolaska, mogu utjecati poremećaji u prometu, vremenski uvjeti ili druge izvanredne okolnosti.
Top