• *Pozivamo sve korisnike koji ostvaruju pravo na besplatan prijevoz prema bilo kojoj osnovi da što prije preuzmu svoje pretplatne kupone za tekuću godinu!*

Vozni redovi dnevnih tramvajskih linija

Za pregled i preuzimanje
voznog reda potreban
Vam je PDF čitačDownload karte  (.pdf)

 

 

   Dnevne tramvajske linije     

Preuzmite sadržaj

Obavijesti

Zahtjevi za izdavanje pretplatnih karata