Dugogodišnji spor odlučen u korist ZET-a
Nakon dugogodišnjeg parničnog postupka između tužitelja, tvrtke A – Cosmos d.d. iz Ljubljane, protiv tuženog Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Zagrebački električni tramvaj, trgovački sud u Zagrebu je 1. veljače 2021. godine donio presudu u korist Zagrebačkog električnog tramvaja te je tužbeni zahtjev odbijen u cijelosti kao neosnovan.

Predmet spora koji je pokrenut 1995. godine je zahtjev tvrtke A - Cosmos za povratom 13 autobusa, koje je Zagrebački električni tramvaj uzeo  u leasing, temeljem Ugovora o leasingu od dana 28. rujna 1990. godine  i dodataka tom Ugovoru, te isplata naknade za stjecanje bez osnova, temeljem korištenja tih autobusa  nakon prestanka Ugovora o leasingu.

U pogledu isplate, predmet tužbenog zahtjeva je iznos rata leasinga za svaki mjesec  u razdoblju od listopada 1993. godine, zaključno do rujna 2009. godine, a što je ukupno iznos od 50.530.000,00 kn.

Nadalje, tužitelj, odnosno tvrtka A – Cosmos je potraživao i zakonske zatezne kamate na svaki iznos leasinga za cijelo utuženo razdoblje, a u dosadašnjem postupku dva puta su donesene prvostupanjske presude kojima je odbijen tužbeni zahtjev. U žalbenim postupcima te su presude ukidane i predmet je vraćen na ponovni postupak.

U ponovljenom postupku, uzimajući u obzir uputu drugostupanjskog suda, ovom presudom trgovačkog suda u Zagrebu, u cijelosti je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja.

Tužitelj A - Cosmos dužan je nadoknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od 2.091.740,00 kuna.
 
Top