Modernizacija Ispravljačke stanice Zvijezda
U sklopu projekta „1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u Gradu Zagrebu“, čiji je cilj dodatno podizanje razine učinkovitosti i efikasnosti sustava javnog gradskog prijevoza, kao i povećanje broja putnika te smanjenje emisije CO2, u ponedjeljak, 26. lipnja, započeli su radovi na modernizaciji ispravljačke stanice Zvijezda, prvoj od triju ispravljačkih stanica ZET-a koje su obuhvaćene projektom.

U gradu Zagrebu nalazi se 16 ispravljačkih stanica koje osiguravaju nesmetano funkcioniranje tramvajskog prometa, jer se putem njih električna energija sa srednjenaponskog nivoa transformira i ispravlja u istosmjernu električnu energiju nominalnog napona od 660 V.

Ispravljačke stanice obuhvaćene projektom, Zvijezda, Patačićkina i Daničićeva, ključne su za napajanje tramvajske mreže u široj zoni gradskog središta, a modernizacijom će se zamijeniti zastarjele instalacije i oprema, zahvaljujući čemu će se dodatno povećati razina pouzdanosti napajanja i opskrbe tramvajske kabelske mreže. Modernizacija infrastrukture je nužna i zbog zahtjeva koje sa sobom donosi modernizacija voznog parka, u sklopu koje je u ponedjeljak, 16. lipnja, između Grada Zagreba i tvrtke Končar-Električna vozila d.d. potpisan Ugovor o isporuci 20 niskopodnih tramvaja za ZET d.o.o., financiranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Novi tramvaji nameću potrebu za dodatnim dimenzioniranjem naponske mreže, a intenzivno se radi na daljnjoj nabavci novih tramvaja i modernizaciji voznog parka ZET-a.

Ukupna vrijednost nabave i ugradnje opreme u sve tri ispravljačke stanice, temeljem ugovora sklopljenih u postupku javne nabave, iznosi 4.193.163,82 eura bez PDV-a.

Radovi na IS Zvijezda uvjetuju obustavu tramvajskog prometa na relaciji od Draškovićeve do Gračanskog Dolja te će za vrijeme radova, umjesto tramvaja, na navedenoj relaciji putnike prevoziti autobusi.

Početak radova na IS Daničićeva očekuju se u listopadu 2023. godine, a na IS Patačićkina u proljeće 2024. godine te oni neće znatno utjecati na dnevni promet, jer će se većina aktivnosti provoditi u režimu noćnog prometa.

Ističemo kako je od početka projekta „1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u Gradu Zagrebu“ modernizirano 8200 metara tramvajske pruge na ukupno 11 dionica, izrađena je Studija razvoja tramvajskog prometa Grada Zagreba, a radovima na ispravljačkim stanicama dodatno će se podići razina kvalitete tramvajskog prijevoza u cijelosti. 

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Top