Produljenje valjanosti mjesečnih i godišnjih kupona ZET-HŽ

Produljenje valjanosti mjesečnih i godišnjih kupona ZET-HŽ
Putnici koji su imali valjani mjesečni kupon ZET-HŽ u mjesecu travnju, a koji nisu mogli koristiti za vrijeme obustave javnog prijevoza sukladno Odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, moći će produljiti valjanost počevši od srijede, 1. srpnja i to razmjerno broju dana obustave. Kako bi ostvarili navedeno produljenje, korisnici se trebaju javiti na bilo koje prodajno mjesto ZET-a gdje će im se izdati odgovarajuća potvrda.

Putnici s godišnjim kuponima ZET-HŽ ostvaruju pravo na produljenje valjanosti razmjerno broju dana obustave prijevoza. Korisnici godišnjih kupona na Pretplatnoj karti obavezni su u mjesecu isteka, a najkasnije do dana isteka godišnjeg kupona osobno se javiti na bilo koje prodajno mjesto ZET-a, gdje će im se produljiti valjanost kupona izdavanjem odgovarajuće potvrde. Godišnji kupon na Pretplatnoj karti bit će produljen od dana prestanka valjanosti aktivnog godišnjeg kupona, razmjerno broju dana obustave prijevoza.

Prilikom preuzimanja potvrde potrebno je priložiti ZET pretplatnu kartu i pripadajuću HŽ markicu.

Ova obavijest ne odnosi se na korisnike zajedničkih pretplatnih karata ZET - HŽ koji ostvaruju prava temeljem sklopljenih Ugovora o kupoprodaji godišnjih pretplatnih karata između poslodavca i ZET-a.

Povrat novčanih sredstava za razdoblje obustave prometa nije moguć.
Top