01. listopada 2021.

Izmjene na liniji 305 zbog radova

Izmjene na liniji 305 zbog radova

Od ponedjeljka, 4. listopada do završetka radova na kanalizaciji u naselju Kuče i Rakitovec, autobusna linija 305 (Velika Gorica - Turopolje) će prometovati djelomično izmijenjenom trasom:

U polascima od 4.05 do 13 sati (osim polaska u 6.10 iz Velike Gorice i 6.25 sati ispred crkve Sv. Fabijana i Sebastijana) autobus će voziti trasom:

  • Velika Gorica – DC30 – (izlaz) Turopolje – Rakitovec – Turopolje (okretište) – DC30 – crkva Sv. Fabijana – Velika Gorica.
Autobus u 6.10 iz Velike Gorice i 6.25 sati ispred crkve Sv. Fabijana i Sebastijana će voziti trasom:
  • Velika Gorica – DC30 – crkva Sv. Fabijana – DC30 – Velika Gorica.
U polascima između 13 i 21 sat autobus linije 305 će prometovati trasom: 
  • Velika Gorica – Vukovina – crkva Sv. Fabijana – DC30 – (izlaz) Turopolje – Rakitovec – Turopolje (okretište) – DC30  – crkva Sv. Fabijana  – Velika Gorica 
U periodu od 21 do 23.25 sati autobus će voziti trasom:
  • Velika Gorica – DC30 – crkva Sv. Fabijana – DC30 – (izlaz) Turopolje – Rakitovec – Turopolje (okretište) – DC30 – Velika Gorica. 
Tijekom izvođenja radova, privremeno će biti uspostavljena autobusna stajališta na Ulici Svetog Fabijana (kod crkve) i na Ulici. Rakitovec kod kbr. 248. 

Top